Güçlendirilmiş endotrakeal tüp, tek kullanımlık


Anestezi, resüsitasyon ve hastanın düzgün solunumu olmayan diğer durumlarda gazları ve buharları akciğerlerden içeri ve dışarı iletmek için engelsiz bir hava yolu sağlamak üzere trakeaya oral veya nazal yoldan yerleştirilen dışı dayanıklı, içi boş silindir. Hasta hareket ettiğinde dolanmasını engellemek üzere telle güçlendirilmiştir
ve
1) bir solunum devresine veya manuel resüsitatöre bağlanacak bir konnektör; 2) trakeal duvara dayanarak geçirmezliği sağlayacak distalinde şişirilebilir manşon; 3) dahili bir pilot balonu olabilir. Tipik olarak plastik veya kauçuktan yapılmıştır ve çerişkin ve çocuk hastalar için çeşitli çap ve uzunluklarda olabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.