GÜLİBRİŞİM (ALBIZZA JULIBRISSIN) HAKKINDA BİLGİ


GÜLİBRİŞİM (Albizza julibrissin) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GÜLİBRİŞİM (Albizza julibrissin) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GÜLİBRİŞİM (Albizza julibrissin) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GÜLİBRİŞİM (Albizza julibrissin) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GÜLİBRİŞİM (Albizza julibrissin) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Orientalische Akazie, Fr. Acaciam oriental, İng. Rose acacia. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Park ve bahçelerde yetiştirilir.

Vatanı, Kuzey İran ve tropik Asya olan bir ağaçtır. Kıyı bölgelerimizde park ve bahçelerde çok yetiştirilir. Avrupalılarca İstanbul akasyası veya ipek ağacı da denilen gülibrişimin boyu 15-20 m’yi bulabilir. Kışın yapraklarını döken ağaçlardandır. Çiçekleri toplu hâlde olup, erkek organları çiçek devresinde iplik gibi uzantılar hâlindedir. Haziran-ağustos ayları arasında çiçek açar.

Kullanıldığı yerler: Tül gibi ince yaprakları ile dekoratif bir görünüşe sâhib olduğundan, sevilen bir süs bitkisidir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi