Günlük harcırah tutarları


Personele yeme ve yatma giderleri karşılığında ayın olarak ödeme yapılması durumunda, başka bir ifade ile harcamaların Vergi Usul Kanunu’na göre belgelendirilmesi şarkı sözleri durumunda, yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak ödenen günlük harcırah tutarlarının, devletçe verilen en yüksek harcırah tutarı ile herhangi bir şekilde kıyaslama yapılmaksızın e-devlet tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan ödemeler, ödeme yapılan personelin ücreti ile ilişkilendirilmeksizinhaberler doğrudan gider hesaplarına aktarılarak herhangi bir vergilemeye tabi tutulmamalıdır. Ancak, Harcırah Kanunu’na tabi olmayan özel sektör çalışanlarına fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca harcırah veya yemek parası adı altında herhangi bir ödeme yapılması durumunda, bu ödemelerinin tamamının ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerekecektir.