Güvenlik Müdürlüğü mesleği hakkında bilgi


Bina, tesis vb. yerlerde hukuk kurallarına uygun olarak, güvenlik önlemleri alma ve  personelini yönetme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Güvenlik Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Personelinin çalışma programlarını hazırlayıp, görevlerini yasalara uygun olarak yapmalarını sağlamak,

b)      Güvenlik amaçlı kullanılan makine ve ekipmanların faal durumda olmalarını sağlamak,

c)      Bina ve tesislerin giriş ve çıkışlarının X-Ray cihazı, dedektör, kamera vb. araçlarla kontrol edilmesini sağlamak,

d)      Görev mahallinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

e)      Kolluk kuvvetleri suç mahalline gelinceye kadar,suç işleyen sanığı alıkoymak ve kolluk kuvvetlerine teslim edilmesini sağlamak,

f)       Olay mahali ve  delillerin muhafaza edilmesini sağlamak,

g)      Görev mahalinde olayla ilgili tutanak tutmak

h)      Tesise ve işletmeye gelecek büyük gruplar için önceden güvenlik önlemleri almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.