H harfi ile başlayan otomobil araç terimleri


H – (Hydrogen) Hidrojen

H2O – (Water) Su

HBA – ( Hydraulic Brake Assist ) Hidrolik Fren destek sistemi ( tofaş ) ESP sisteminin çalıştığı durumlarda elektronik olarak devreye giren bir sistemdir.

HC – (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar

H/CMPR – (High Compression) Yüksek sıkıştırma

HCV – (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt

HD – (Heavy Duty) Ağır hizmet

HDC – (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma

HDC (Hill descent control)Arazi araçlarında kullanılan yararlı bir sistem. Elektronik ayarlı fren ile kontrollü tırmanma sağlanıyor.

HDI – (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu peugeot firması tarafından geliştirilmiştir

HEGO – (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO

HFC – (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü

HFP – (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası

Hg – (Mercury) Cıva

Hi Alt – (High Altitude) Yüksek irtifa

Hill Holder Sistemi – Yokuş yukarı kalkışlar sırasında aracın kaymasını engelleyen bu sistem geri ve ileri viteste fren pedalından gaz pedalına geçerken 2 sn. süreyle ek bir fren etkisi yapar . Bu etki yokuş aşağı kaymayı önlerken aracın daha güvenli ve konforlu olarak harekete geçmesini sağlar.( TOFAŞ )

HLA- (Hydraulic lash adjuster ) Hidrolik subap ayarlayıcısı

HLC – (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici

HLOS – (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi

HMMWV (High mobility multipurpose wheeled vehicle) çok hareketli çok amaçlı bir tekerli araç. (Hummer)

HO – (High Output) Yüksek çıkış

HO2S – (Heated Oxygen Sensor) Sıcak oksijen sensörü

hp – (Horsepower) Beygir gücü 07457 kw’a eş değer güç birimidir.

HPL – (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı

HPS – (High Performance System) Yüksek performans sistemi

HPV – (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar

HSC – (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma

HUD – (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi

HVAC – (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme

HVACM – (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü

HVM – (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü

Hz – (Hertz) Hertz