HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ


HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HALKALI ZİRÂAT VE BAYTAR MEKTEBİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İstanbul’da zirâat teknisyeni yetiştiren okul. Modern tarımın yerleşmesi için büyük gayret sarfeden Sultan Abdülmecîd Han tarafından 1848’de bugünkü Yeşilköy yakınlarında ilk zirâat mektebi kuruldu. Ancak iki yıllık bir öğretimden sonra öğrencilerin çıkardığı bir isyân üzerine kapatıldı. 1893’te ise Sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından bugünkü Halkalı Zirâat Mektebi kuruldu. Pâdişâh bir yıl önce kurulan baytar mektebini de buraya alınca okulun adı, Halkalı Zirâat ve Baytar Mekteb-i Âlîsi oldu.

1930-31 yılında Zirâat Yüksek Öğretimi Ankara’da yapılmaya başlayınca, Halkalı Zirâat ve Baytar Mekteb-i Âlîsi, lise seviyesinde öğretim yapan Zirâat Teknisyen Mektebi hâline getirildi. 1967 senesine kadar, bölge zirâat okulu olarak öğretim yapıldı. 1967 yılında aynı seviyede Zirâat Meslek Okuluna çevrildi.

Bugün ortaokuldan sonra dört yıl öğretim yapılmakta olup, mezun olanlara zirâat teknisyeni diploması verilmektedir. Mektepte; 1) Tarla zirâati, 2) Bağ-bahçe zirâati, 3) Hayvancılık, 4) Zirâat sanatları, 5) Zirâat âlet ve makinaları üzerine öğretim yapılmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir