Hangi durumlarda hangi ISDN tipi uygundur


Dosya transferi, LAN baglantıları, görüntü haberleşmesi, PC haberleşmesi, Internet servis sağlayıcıları ve büyük şirketler için ISDN PA aboneliği; daha küçük ve Orta ölçekli şirketler ve ev aboneleri için ISDN BA aboneliği uygundur.