HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ


HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HARBİYE NÂZIRI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kriegsminister (m), Fr. Ministre (m) de la guerre, İng. Minister of War. Askerlik işleriyle alâkalı dâirenin başı. “Millî Müdâfaa Vekili” ve şimdi de “Millî Savunma Bakanı” isimleriyle karşılanan bu ünvan, Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel bu görevi yapana “Serasker” denilirdi. İlk Harbiye Nâzırı Ömer Rüşdü Paşadır.

Harbiye Nâzırlığına, askerliğin en yüksek rütbesi olan müşirler (orgeneral) tâyin olurlarken 1908 inkılâbından sonra feriklerden (korgenerallerden) Harbiye Nâzırı olanlar olduğu gibi orduyu gençleştirmek fikriyle bir aralık rütbesi livâ olan Enver Paşa bu göreve getirilmiştir. Harbiye Nâzırının başında bulunduğu dâireye “Harbiye Nezareti” denilirdi.

Harbiye Nâzırlığı Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi