HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ


HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HASEKİ HASTÂNESİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İstanbul’da Aksaray Fındıkzâde yolu üzerinde, sol taraftaki ağaçlık içinde İstanbul’un en eski hastânesi.

Kânûnî Sultan Süleymân’ın zevcesi Hurrem Haseki Sultan tarafından 1539’da Mîmâr Sinan’a yaptırılmıştır. Civardaki Haseki Câmii, büyük bir medrese, imârethâne ve sebil de Sinan’ın eseridir.

1844’teki adı Haseki Bîmârhânesi olan Haseki Hastânesi, 1868’de Haseki Zindanı, 1870’te HasekiNîsâ Hastânesi, 1879’da HasekiDâşüşşifâsı, 1881’de Haseki Sultan Nisâ Hastânesi, 1907’de Mecânin Müşâhedehânesi (Akıl Hastaları Tecrithânesi) adlarıyla sağlık hizmetinde bulunmuştur.

Hastânenin yönetimi 1878 yılına kadar Hurrem Haseki Sultanın tesis ettiği vakfa âit iken o yıldan sonra şehremânetine (belediyeye) geçmiştir.

Hurrem Sultan’ın yaptırdığı binâ hâlen hastane polikliniği olarak hizmet vermektedir. Diğer binâlar sonraki yıllarda yapılmıştır. Bugün Haseki Hastânesi 15 faal servisi ve 645 yatağı ile hizmet veren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü bir kuruluştur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi