Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanlığı mesleği hakkında bilgi


Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe,  kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)       Personel politikaları oluşturmak, 

b)       Performans değerlendirmesi yapmak,

c)       Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

d)       Kurum kalite politikasını   çalışanlara  yaygınlaştırmak,    

e)       Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütmek,

f)        Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlamak,

g)       Sağlık kuruluşunun satın almasıyla  ilgili işlerin yapılmasını sağlamak,

h)       Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak,

i)        İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

j)        Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir