Hava Harp Okulu Başvurusu Karar Komisyonu Görüşmesi


KARAR KOMİSYONU GÖRÜŞMESİ

Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanı’ndan oluşan komisyon, daha önceki aşamalarda elde edilen sonuçları dikkate alarak adayla yüz yüze görüşür.

Elenmesine karar verilen aday, diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.