Hematolojik konsantre sistemi kiti, kemik iliği konsantrasyonu


Bakım hizmeti verilen noktada kemik iliği aspiratından hızlı bir şekilde otolog kemik iliği aspirat konsantresi (BMAC) hazırlamak için kullanılan steril bir cihazlar topluluğu. Kitin bileşenleri, kemik iliği aspiratı ile birlikte bu işe özel bir santrifüje yerleştirilerek kemik iliği ayrıştırılır ve yoğunlaştırılır. Hücresel BMAC preperatları tipik olarak genel ve ortopedik ameliyat alanlarında veya greft materyali ile önceden karıştırılarak iyileşmeye ve/veya graft kabul sürecine yardımcı olmak üzere kullanılır. Kiti içerisinde numune alma cihazları bulunabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.