Hexadecimal ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Taban olarak 16’yı kabul eden sayı sistemi. Bu sistemde, 0-9 arası sayılara ilave olarak A, B, C, D, E ve F harfleri sayı olarak kullanılır.