HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ


HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HİBRİTLEŞME HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Hibritleşmeye en basit misâl olarak metanın meydana gelmesi verilebilir. Deneme, metanı (CH4) meydana getirmek için dört hidrojen atomunun bir karbon atomuna bağlandığını gösterir. Serbest bir karbon atomunun elektron yapısı Is2 2s2 2p2 veya spinlere göre:

2s2 2p2dir. O halde karbon atomunun öteki atomlarla bağlanırken iki kimyâsal bağ yapması ve meselâ CH2 molekülünü vermesi beklenirken gerçekte böyle bir molekülün mevcut olmadığı ve buna karşılık karbonun dört bağ yaptığı görülmektedir. O halde bir uyartılma sonucu bir elektronun 2s enerji seviyesinden 2p seviyesine geçtiği kabul edilir:


2s1 2p3Böylece karbonun dört elektronu yeni meydana gelen dört orbitale dağılmış olur. Aradaki enerji farkı kalkmış olduğundan artık s ve p orbitalleri değil bunların bir karması, bir melezi söz konusudur. Bu gibi orbitallere hibrit orbitalleri, olaya da hibritleşme, hibridizasyon denir.


Kaynak Rehber Ansiklopedisi