HİDİV HAKKINDA BİLGİ


HİDİV HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HİDİV HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HİDİV HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HİDİV HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HİDİV HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Mısır vâlileri, 8 Haziran 1867’de İsmâil Paşanın Sultan Abdülazîz Handan aldığı fermâna dayanarak, 1914’e kadar bu ünvânı taşıdılar. Mısır hidivleri; İsmâil Paşa ile oğlu Tevfik Paşa ve torunu İkinci Abbâs Hilmi Paşa olmak üzere üç kişidir. 19 Aralık 1914’de Hidivlik son buldu. Hidivin Osmanlı protokolündeki yeri, sadrâzam ve şeyhülislâm ile eşit olmakla berâber bu ikisinden sonra idi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi