HİDRALAR (HYDROZOA) HAKKINDA BİLGİ


HİDRALAR (Hydrozoa) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HİDRALAR (Hydrozoa) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HİDRALAR (Hydrozoa) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HİDRALAR (Hydrozoa) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HİDRALAR (Hydrozoa) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Polipler yalnız (soliter) veya koloniler hâlinde yaşarlar. Polipler küçük, ince uzun ve boru şeklinde olup, ağzı etrâfında ince ve uzun dokunma ve kavrama uzuvları bulunur. Bunlarla küçük hayvanları yakalar ve yer. Gıdâlar merkezdeki gastral boşlukta hazmedilir ve dış tabakaya gönderilir. Hidra, ihtiyâcı olan oksijeni sudan difizyonla alır, karbondioksit ve artıkları dışarı bırakır. Her iki tabakası sulu bir ortamdadır. Hidra etrâfından gelen tesirlere karşı vücudunun birçok kısmındaki organlarla tepkide bulunur. His hücreleriyle tesiri hisseder. Sinir hücreleriyle bunu kasılma liflerine taşır ve tepkide bulunur. Kas lifleri düzdür ve her iki tabakada bulunur. Ektodermik olanlar vücutta boyuna, endodermikler ise halka şeklinde uzanırlar. Cinsiyet hücreleri dâimâ ektodermden hâsıl olur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi