HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ


HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HİDROBROMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Hidrojen bromür, oda sıcaklığında renksiz olan bir gazdır. Bu gaz deriyi, gözü ve teneffüs yolları mukozasının zarlarını oldukça tahriş eder. Hidrojen bromür, platinin katalitik etkisi altında, brom ile hidrojenin sıcakta reaksiyona sokulmasından elde edilir. Hidrojen bromür gazı 25°C’de 24,5 kg/cm2 basınç altında sıvı hâle getirilir ve bu şekilde taşınabilir. Bu gaz suda çözündüğü zaman hidrobromik asit meydana gelir ve böylece de taşınabilir. Hidrobromik asidin umûmiyetle % 48 veya % 62’lik çözeltisi yapılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi