Hidrojel pansuman, steril


Tipik olarak tabaka formundaki çapraz bağlı polimer jelden veya bir aplikatörle uygulanan bir jelden oluşan steril bir yara kaplaması. Cihaz, nemli bir yara ortamı oluşturarak, yara debridmanını kolaylaştırarak ve sızıntı yapan yaralarda az ve orta seviyedeki sızıntıları ebsorbe ederek yara iyileşmesine yardımcı olur. Hidrojeli, tamamlayıcı sargı materyalleri (ör., aljinat, film kaplama) ile kombine ederek sıvıları ve gazları geçirmeyen bir engel sağlayabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.