HİDROJENLENDİRME (HIDROJENASYON) HAKKINDA BİLGİ


HİDROJENLENDİRME (Hidrojenasyon) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HİDROJENLENDİRME (Hidrojenasyon) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HİDROJENLENDİRME (Hidrojenasyon) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HİDROJENLENDİRME (Hidrojenasyon) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HİDROJENLENDİRME (Hidrojenasyon) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Benzin, petrolün ağır yağlarının hidrojenasyonu ile elde edilir. Yâni benzin, kömür veya tabiî gazların hidrojenlendirilmesi ile de elde edilebilir. Kömür 1800°C’de oksijen ve su buharı ile muamele edilir. Karbon monoksit elde edilir ve bu da hidrojenasyona uğratılarak daha geliştirilir. Kömür ince öğütülüp pasta hâline getirilir. Bu pasta kalın (ağır) yağ ve metal sülfür ile karıştırılır, sonra 200-250 atmosfer baskı altında 400°C’ye kadar ısıtılır. Daha sonra 450-500°C’de hidrojene edilir ve hafif yağlar veya benzin elde edilir.

Hoşa gitmeyen koku ve tatdaki tabiî yağlar hidrojene edilerek yenebilen katı yağ hâline çevrilir. Bu işlemde doymamış yâni sıvı hâldeki yağ, doymuş (katı) yağ hâline getirilir. Pamuk ve çiçek yağları hidrojene edilerek margarin elde edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi