Hidrojeoloji Mühendisi mesleği hakkında bilgi


İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.

Hidrojeoloji Mühendisi;  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirlemek,

b)      Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirlemek,

c)      Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapmak,

d)      Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin etmek ve ekonomik tüketim için plan yapmak,     

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.