Hızlı ekonomilerde güç değişimi


Esnek firma kavramı da bir bakıma bürokrasinin kuralcılığından sıyrılıp, soluk alınan bir yapı olarak e-devlet nitelendirilebilir. Fakat esnekleşmeyi de tamamen kuralsızlık olarak ele almamak gerekir. Esnek üretimde; kalite, yetenekli eleman, vasıflı şarkı sözleri işçilere ve eğitime önem verilir. Esneklik, firmaların hızlı piyasa değişimlerine uyum için organizasyon yapılarını esnetmeleridir. Bunun iki boyutu vardır; sayısal (dış esneklik) ve fonksiyonel (iç esneklik). Birinci boyutta firmalar haberlerişçilerini piyasa taleplerine göre arttırırlar ya da azaltırlar. İkinci boyutta ise işçilerin bilgi ile donatılmaları ve daha çok iş yapmaları sağlanır. Tüm bu değişim süreci içerisinde hız kavramı da kendini hissedilir ölçüde göstermeye başlamıştır. Hızlı ekonomiler de güçte değişimi beraberinde getirmektedir. Örneğin “Express Pak” sipariş sistemiyle zamandan tasarruf edilmiştir. Müşteri hamburger, cola ve patates kızartması yerine bu kelimeyi kullanmakta; böylece her şey biraz daha hız kazanmış olmaktadır.