Horizontal Scan Rate ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Elektron ışın scanlarının bir CRT’nin ekranındaki hızını belirtir. Horizontal Scan Rate:Elektron ışın scanlarının bir CRT’nin ekranındaki hızını belirtir.