HÜSEYİN PAŞA (KÜÇÜK) HAKKINDA BİLGİ


HÜSEYİN PAŞA (Küçük) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HÜSEYİN PAŞA (Küçük) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HÜSEYİN PAŞA (Küçük) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HÜSEYİN PAŞA (Küçük) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HÜSEYİN PAŞA (Küçük) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı denizcisi. Tayazâde Dâmâd Küçük Hüseyin Paşa da denir. 1757’de Gürcistan’da doğup, 1803’te İstanbul’da vefât etti.Üçüncü SultanSelim Hanla süt kardeşi olup, Topkapı Sarayı’nda Enderûn-ı Hümâyûnda eğitim gördü. Birinci Abdülhamîd Hanın kızı Esmâ Sultanla evlendi.

Üçüncü Selim Hanın (1789-1808) hükümdârlığı zamânında Başçuhadarlığa getirildi. 11 Mart 1792’de vezirlik rütbesiyle Kaptan-ı deryâ oldu. Akdeniz’e sefere çıkıp, adaların durumunu düzeltti. Mısır’ın Fransızlardan kurtarılmasında büyük hizmeti oldu. Sultan Selim Hanın takdirini kazandı. Tersâneleri genişletip modernleştirdi. Büyük gemiler inşâ ettirdi.

Dâmâd Küçük Hüseyin Paşa, 7 Aralık 1803’te vefâtına kadar on iki yıla yakın Türk donanmasında kaptanpaşalık yaptı. Hüseyin Paşa ölünce, hazret-i Ebû Eyyûb-ı Ensârî’nin kabri civârına defnedildi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi