HYPERMEDIA ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Az kullanılan bir terimdir. metin, grafik, ses, hareketli görüntü gibi Internet üzerinde iletişimi mümkün olan her türlü medyayı ifade eder.