I-İ harfi ile başlayan otomobil araç terimleri


IAC – (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü

IAT – (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı

iATN – (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı

IC – (Ignition Control) Ateşleme kontrolü

IC – (Integrated Circuit) Entegre devre

ICM – (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü

ICP – (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı

ID – (Identification) Tanımlama

ID – (Inside Diameter) İç çap

IDE (Injection directe essence)Renault’nun benzinli direkt enjeksiyon sisteminin adıdır.

IDI – (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme

IDM – (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü

IFS – (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici

IGN – (Ignition) Ateşleme

IIHS- Otoban güvenliği sigorta enstitüsü

ILC – (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici

IMRC – (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü

INJ – (Injector) Enjektör

INP – (Input) Giriş

INT – (Intake valve) Emme supabı

INT – (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör

I/P – (Instrument Panel) Gösterge panosu

IPC – (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu

IPR – (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü

IRS (Araç içi koruma sistemi) Çalınma ve hırsızlık durumlarına karşı emniyet sistemi. Kilitli durumdaki aracın camının kırılarak içine müdahale edilmesi durumunda alarmı devreye sokarMERCEDES

ISC – (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü

ISO – (International Standards Organization) Uluslararası standartlar organizasyonu

ISS – (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı

ITS – (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı

ITS (Inflatable tubular structure)Şişirilebilir hortum formlu yapı. BMW’nin hava yastıklarının işleyişi ve formu ile ilgili terimidir. Hayat kurtaran hava yastıkları hortum görünümünde ve A-sütununa monte edilmiş. Yandan çarpışma anında bir gaz jeneratörü yardımı ile şişiriliyor

İVECO – ( İndustrial vehicle corporation )

IVS – (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı

IVSC – (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü