I-İ-K harfi ile başlayan isimlerin adların anlamları


Iraz isminin adının anlamı manası : 1.â??Raziyeâ? adının halk ağzında bozulmuş biçimi.2.uzak,ırak
(Bayan)

Irmak isminin adının anlamı manası :  Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
(Bayan)

Işık isminin adının anlamı manası : Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke
(Bayan)

Işıl isminin adının anlamı manası :  Işıklı parıltı
(Bayan)

Işılay isminin adının anlamı manası : Ay ışığı
(Bayan)

Işın isminin adının anlamı manası : Bir ışık kaynağından çıkıp giden ışık çizgisi
(Bayan)

Itır isminin adının anlamı manası :  Güzel koku / Çiçek
(Bayan)

Itri isminin adının anlamı manası : Korkuya ait
(Erkek)

izlem isminin adının anlamı manası :  iz bırakan / öznur izlem aydın
İ
İbrahim isminin adının anlamı manası : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygamber.
(Erkek)

İbrahim isminin adının anlamı manası : İbranice’de hakların babası anlamında
(Erkek)

İclal isminin adının anlamı manası : Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram
(Bayan)

İdil isminin adının anlamı manası : 1. Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. Şırnak´ın bir ilçesi.
(Bayan)

İdil isminin adının anlamı manası : Kır yaşamını anlatan kısa şiir ya da yazı
(Bayan)

İdilsu isminin adının anlamı manası : Su için yazılmış şiir şarkı.
(Bayan)

İdris isminin adının anlamı manası : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
(Erkek)

İffet isminin adının anlamı manası : Temizlik, namuslu olmak
(Bayan)

İhsan isminin adının anlamı manası :  Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek
(Erkek)

İhsan isminin adının anlamı manası :  1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik
(Erkek)

İkbal isminin adının anlamı manası :  Baht açıklığı, işlerin doğru gitmesi
(Bayan)

İklil isminin adının anlamı manası : (Arapça)Çiçekten tac.(Kaynak: Arapça Sözlük)Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Zebur’da geçen bir ismidir. Müzeyyen tâç manâsına da gelir.
(Bayan)

İkra isminin adının anlamı manası : İlk inen ayet,oku
(Bayan)

İkramullah isminin adının anlamı manası :  Allah’ın ikramı olan
(Erkek)

İlayda isminin adının anlamı manası :  Su perisi
(Bayan)

İlbey isminin adının anlamı manası : Egemen olan
(Erkek)

İlhami İçine doğmakla ilgili
(Erkek)

İlhan isminin adının anlamı manası :  Bir ülkenin egemen hanı
(Erkek)

İlkay isminin adının anlamı manası : Ayın ilk günlerindeki hali
(Erkek)

İlkben isminin adının anlamı manası : Ben ilk’im anlamında
(Bayan)

İlke isminin adının anlamı manası : Temel düşünce, ana görüş ve inanış
(Bayan)

İlker isminin adının anlamı manası :  İlkle ilgili, ilk (Erkek)
çocuk
(Erkek)

İlkin isminin adının anlamı manası : Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan
(Erkek)

İlknur isminin adının anlamı manası : İlknur İlk gelen ışık
(Bayan)

İlksen isminin adının anlamı manası : Önce sen anlamında
(Bayan)

İlkyaz isminin adının anlamı manası : Bahar sonu, Yaz başlangıcı
(Bayan)

İlvan isminin adının anlamı manası :  Gösteriş,çalım süs
(Erkek)

İlve isminin adının anlamı manası : alımlı
(Bayan)

İlyas isminin adının anlamı manası :  Mersin ağacı
(Erkek)

İman isminin adının anlamı manası : (Arapça)Din inancı , kutsal inanç,İslam Dini’ne inanma,
(Erkek)
/(Bayan)

İmdat isminin adının anlamı manası : Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek
(Erkek)

İmge isminin adının anlamı manası : Zihinde tasarlanan /düş hayal gibi gerçekleşmesi özlenen şey
(Bayan)

İmran isminin adının anlamı manası : Bayındırlık, mutluluk, bolluk,bereket
(Bayan)

İnayet isminin adının anlamı manası : İyilik, lütuf
(Erkek)

İnci isminin adının anlamı manası : İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi
(Bayan)

İpek isminin adının anlamı manası : İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel
(Bayan)

İrem isminin adının anlamı manası : Eski zamanlarda Şeddad tarafından, cennet’e benzetilerek yapılan bahçe. Bağ-ı irem (cennet bahçesi),bu bahçedeki üzüm bağlarına verilen isim
(Bayan)

İrem isminin adının anlamı manası : Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe
(Bayan)

İsa isminin adının anlamı manası : Hristiyanlığın kurucusu peygamber
(Erkek)

İshak isminin adının anlamı manası :  (İbranice.)1. İbranice “Gülme” anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
(Erkek)

İshak isminin adının anlamı manası : Hüzünlü öten bir tür kuş
(Erkek)

İskender isminin adının anlamı manası : Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
(Erkek)

İslam isminin adının anlamı manası : Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ Teslimiyet
(Erkek)

İsmail isminin adının anlamı manası : İbrahim peygamberin Tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı
(Erkek)

İsmet isminin adının anlamı manası :  Haramdan ve günahtan çekinen
(Erkek)

İsrafil isminin adının anlamı manası : Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek.
(Erkek)

İsrafil isminin adının anlamı manası : Dört büyük melekten biri
(Erkek)

İstemi/han isminin adının anlamı manası :  Göktürklerin ünlü hakanı
(Erkek)

İver isminin adının anlamı manası : küçük veya taze fidan
(Bayan)

İzel İ isminin adının anlamı manası : z + El /El izi anlamında
(Bayan)

İzlem isminin adının anlamı manası : iz bırakan / öznur izlem aydın tarafından eklenmiştir
(Bayan)

İzzet isminin adının anlamı manası :  Değer, kıymet, ululuk, yücelik (İzzetttin)
J
Jale isminin adının anlamı manası : Kırağı, çiğ, şebnem
(Bayan)

Jasmin isminin adının anlamı manası :  Yasemin / ekleyen : Hüseyin UŞAKLI
(Bayan)

Jülide isminin adının anlamı manası :  Karışık, dağınık saç
K
Kaan / Kağan isminin adının anlamı manası :  Hükümdar, hanların hanı
(Erkek)

Kader isminin adının anlamı manası : Değişmez bir karar ile iyilik yada kötülük hazırladığına inanılan olağan üstü güç
(Bayan)

Kadir isminin adının anlamı manası : Değer, onur, incelik
(Erkek)

Kadri isminin adının anlamı manası : İtibar, değerle ilgili
(Erkek)

Kadriye isminin adının anlamı manası : Değerle ilgili / İtibar, onur
(Bayan)

Kahraman isminin adının anlamı manası : Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
(Erkek)

Kamber isminin adının anlamı manası : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı
(Erkek)

Kamelya isminin adının anlamı manası : Çaygillerden, pembe ya da beyaz çiçek açan bir bitki
(Bayan)

Kamer isminin adının anlamı manası :  Ay ışığı
(Erkek)

Kamil isminin adının anlamı manası : Tam, eksiksiz, olgun
(Erkek)

Kamile isminin adının anlamı manası : Bütün, tam, eksiksiz, olgun
(Bayan)

Kamuran isminin adının anlamı manası : Dileğine kavuşmuş olan
(Bayan)

Kamuran isminin adının anlamı manası :  Dileğine, kavuşmuş olan
(Erkek)

Kaniye isminin adının anlamı manası : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.
(Bayan)

Kardelen isminin adının anlamı manası : Karda yaşayabilen çiçek
(Erkek)

Kartal isminin adının anlamı manası :  Yırtıcı bir tür kuş
(Erkek)

Kasım isminin adının anlamı manası : Bölen, kısımlara ayıran
(Erkek)

Kaya isminin adının anlamı manası : Büyük ve sert taş kütlesi
(Erkek)

Kayahan isminin adının anlamı manası : Kaya gibi sert hakan
(Erkek)

Kayra isminin adının anlamı manası : Allah’tan gelen iyi haber,müjde;ihsan,lütuf
(Erkek)

Kazım isminin adının anlamı manası :  Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
(Erkek)

Kemal isminin adının anlamı manası :  Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
(Erkek)

Kemalettin isminin adının anlamı manası :  Bilgi ve erdem sahibi
(Erkek)

Kenan isminin adının anlamı manası : Nuh peygamberin oğlu ya da Nemrut’un babası sanılan kişi
(Erkek)

Keramettin isminin adının anlamı manası : Bağış, ihsan ağırlama
(Erkek)

Kerem isminin adının anlamı manası :  Cömertlik, soyluluk büyüklük
(Erkek)

Kerim isminin adının anlamı manası : Kerem sahibi, cömert
(Erkek)

Kevser isminin adının anlamı manası :  Cennette bir akarsuyun adı
(Bayan)

Kezban isminin adının anlamı manası :  Aslı Kedbanu – vekilharç kadın (evi çekip çeviren)
(Bayan)

Kısmet isminin adının anlamı manası : Talih, nasip, kader
(Bayan)

Kıvanç isminin adının anlamı manası : Sevinç, hoşlanma
(Erkek)

Kıymet isminin adının anlamı manası :  Değer, paha (baha), bedel
(Bayan)

Kiraz isminin adının anlamı manası : Gülgillerden bir meyva ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi
(Bayan)

Koray isminin adının anlamı manası : Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
(Erkek)

Korcan isminin adının anlamı manası : Kanı sıcak, kanı kaynayan
(Erkek)

Korhan isminin adının anlamı manası :  Ateş gibi hakan
(Erkek)

Korkmaz isminin adının anlamı manası : Korku bilmeyen
(Erkek)

Korkud isminin adının anlamı manası :  Büyük dolu tanesi
(Erkek)

Korkut isminin adının anlamı manası :  Büyük dolu tanesi
(Erkek)

Köksal isminin adının anlamı manası : Kökünü derinliklere sal anlamında
(Erkek)

Kubilay isminin adının anlamı manası :  Cengiz Han’ın torununun adı
(Erkek)

Kudret isminin adının anlamı manası : Güç, kuvvet
(Erkek)

Kumru isminin adının anlamı manası : Güvercine benzeyen bir kuş türü
(Bayan)

Kutlu isminin adının anlamı manası : Kutlanmış, mutlu, uğurlu
(Erkek)

Kutsal isminin adının anlamı manası :  Mübarek, kutlulukla ilgili
(Erkek)

Kutsi isminin adının anlamı manası : Kutlanan, kutluluk sahibi
(Erkek)

Kuzey isminin adının anlamı manası :  Kuzey yönü / Şimal
(Erkek)

Kübra isminin adının anlamı manası :  Büyük, ulu, yüce
(Bayan)

Kürşad isminin adının anlamı manası :  Eski bir Türk adı
(Erkek)

Kürşat isminin adının anlamı manası : Eski bir Türk adı
(Erkek)