IANE HAKKINDA BİLGİ


iaNE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, iaNE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, iaNE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, iaNE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, iaNE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

yoksullara yapılan nakdî yardım. Umûmî menfaatlere hizmet eden kuruluşlara karşılıksız olarak yapılan bağış.

Tanzimâttan sonra, cizye yerine gayri müslimlerden alınan vergiye önceleri “iâne-i askeriyye” deniliyordu. Miktârı 15.000 kuruştu. Bu vergi daha sonra “bedel-i askerî” adını aldı.

Osmanlılarda savaş masrafları için “iâne-i cihâdiyye” alınırdı. Her yerin durumuna göre ödenecek iâne mikdârları, tevzi defterlerine yazılırdı. Bir de seferler için alınan vergiler vardı ki bu vergiye “imdâdiye-i seferiyye” denilirdi. Bu, iâniye-i cihâdiyyeden farklıydı. Çünkü iâne-i cihâdiyye doğrudan merkeze gönderiliyordu. Bu vergiler Tanzimâttan sonra kaldırıldı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi