IBRAHIM KAFESOĞLU HAKKINDA BİLGİ


iBRaHiM KAFESOğLU HAKKINDA BİLGİ NEDİR, iBRaHiM KAFESOğLU HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, iBRaHiM KAFESOğLU HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, iBRaHiM KAFESOğLU HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, iBRaHiM KAFESOğLU HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

târihçi ve yazar. 1914 senesinde Burdur’un Tefenni ilçesinde doğdu. İzmir öğretmen Okulunu ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1943-45 seneleri arasında doktorasını tamamlamak için Macaristan’a gitti. Dönüşünde İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde hocalığa başladı. Umûmî Türk Târihi kürsüsünde doçent, 1962’de profesör oldu. 1984 târihinde vefât etti.

Birçok ansiklopedi ve dergide madde, makâle yazdı. Aydınlar Ocağı, Milliyetçi Öğretmenler Birliği gibi derneklerin kuruluş ve çalışmalarına katıldı. 1982’de Türk kültürüne yaptığı hizmetler dolayısıyla İstanbul Aydınlar Ocağı tarafından ÜstünHizmet Armağanı verildi.

Eserleri:

SultanMelikşah Devrinde BüyükSelçuklu İmparatorluğu, Selçuklu Âilesinin Menşei Hakkında, Harezmşahlar Devleti Târihi,Türkler ve Medeniyet,Selçuklular Târihi, Ali ŞirNevâi Târihine Bir Bakış, TürkMilliyetçiliğinin Meseleleri,Kutatgubilik, Türk Dîni, Türk Fütûhat Felsefesi ve Malazgirt Savaşı, TürkMillî Kültürü.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi