İç mimar mesleği hakkında bilgi


Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak, sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleme ve döşeme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İç mimar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptamak,

b)      Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak,

c)      Tasarımın krokisini çizmek,

d)      Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın fiyatını ve işçilik ücretini hesaplamak,

e)      Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olmak,

f)       Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlamak.

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.