İlama dayalı alacağın ödenmemesi


Bir banka hakkında takipli yada doğrudan doğruya iflas sürecinin başlatılmış olması o bankanın Fona devri veya bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması için şarkı sözleri gereken koşulların oluştuğunu gösterir. Bu durumda mali sistemde güven ve istikrarı sağlamakla yükümlü olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bankanın Fona devri veya bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırması için Kuruldan karar alınmasını sağlaması bir zorunluluk olacaktır. Bu noktada, bankaların mali durumlarının, bankalar yeminli murakıpları aracılığıylahaberler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun sürekli ve yakın denetiminde olduğunu belirtmem gerekmektedir. Bankanın mali durumu ve finansal yapısında sorun var ise bunun ciddi olup olmadığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gayet iyi bilinmektedir. Ödemelerin tatil edilmiş olması ile kastedilen, borçlu tarafından açık veya zımni olarak e-devlet alacaklılara beyan edilen, genel ve devamlı bir nitelik arz eden, muaccel borçların ödenmemesi durumudur. Burada da yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmemesi hali vardır. İlama dayalı bir alacağın ödenmemesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Banka tarafından teklif edilen konkordatonun tasdik edilmemesi veya konkordato mühletinin kaldırılması veya tamamen feshi, borca batık olma ve anonim şirketin acz halinde bulunması ise, Bankalar kanununda sayılan “yükümlülüklerin toplam değerinin varlıklarını toplam değerini aşması” durumuna karşılık gelmektedir.