ilçelerde dolmuş fiyatlarını belediye belirleyebilirmi


5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 62.maddesine göre esnaf ve sanatkarların ücret tarifelerini kayıtlı bulundukları odaları hazırlamakta ve birliğin onayına müteakiben yürürlüğe girmektedir.Bu konuda Kütahya Minibüscüler,Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Odası tarafından Kütahya Belediye Başkanlığı aleyhine dava açılmış ve sözkonusu dava henüz kesinleşmemiş olmakla beraber oda lehine sonuçlanmıştır. Siz de oda olarak belediyeye karşı idare mahkemesinde fiyat tarifesi verme yetkisinin kendinizde olduğu talebiyle iptal davası açabilirsiniz.