ILGIN (TAMARIX) HAKKINDA BİLGİ


ILGIN (Tamarix) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ILGIN (Tamarix) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ILGIN (Tamarix) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ILGIN (Tamarix) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ILGIN (Tamarix) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Tamarinde (f), Fr. tamarin, tamarinier(m), İng. tamarisk. Familyası: Ilgıngiller (Tamaricaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen bütün Anadolu.

Belli başlı dere yataklarında, kumluk yerlerde, deniz kenarlarında veya tuzlu bataklıklarda yetişen, renkli çiçekler açan, alçak boylu çalılar.Kumlu nehir yataklarında, çorak yerlerde yetiştiklerinden, kuru kumlu toprakları tutmada, tuzlu çorak toprakların yeşillendirilmesinde önemli bir bitkidir.Türkiye’de Anadolu ve Trakya’daki büyük nehir yataklarında tabiî olarak yetişen çeşitli türlerine rastlanır.Yaprakları küçük ve pul şeklindedir.Çiçekler küçük ve bol miktardadır.

Kullanıldığı yerler: Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi