ILGINGİLLER (TAMARICACEAE) HAKKINDA BİLGİ


ILGINGİLLER (Tamaricaceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ILGINGİLLER (Tamaricaceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ILGINGİLLER (Tamaricaceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ILGINGİLLER (Tamaricaceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ILGINGİLLER (Tamaricaceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Tamariske, Fr. Tamaricacées, İng. Tamaricaceae. Bu familya bitkilerinin çoğu Akdeniz bölgesinde yayılmış olan, sarkık ince dallı, tuzcul veya nemli yerlerde yetişen küçük ağaçlar veya çalılardır. Yaprakları pul şeklindedir.Çiçekler küçük ve yoğun başaklar hâlinde toplanmışlardır.Meyveleri kapsüllüdür. Dünyâ üzerinde 4 cins ve takriben 100 türü vardır.Memleketimizde 3 cins ve 7 türü yetişir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi