İlk Defa Atanacaklarda İstenecek Belgeler


Belediye itfaiye erliği kadrolarına atanacakların; 

  1. Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,
  2. Diploma aslı veya onaylı örneği, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere  ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilecek belgeleri, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek belgeyi,
  3. İlgililerin hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeleri,
  4. Askerlik durumlarını belirten; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeleri,
  5. Sürücü belgesi veya onaylı örneği,
  6. Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak tam teşekküllü kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu?nu,

    Bulundurmaları gerekir.