İmalat Sanayi Üst Düzey Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


İmalat sanayi kuruluşlarında işleri planlayan, organize ederek yöneten, kontrol eden ve kuruluşların yöneticilerinin veya diğer mevcut alt kademelerin koordinasyonunu yapan kişidir.  

Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Gelecek için projeler hazırlamak, geçmiş programlarda ortaya çıkan durumları değerlendirmek ve kuruluşun kısımlarının sorumluluğu ile ilgili programı belirlemek,

b)      Program hedeflerine nasıl ulaşılacağını kararlaştırmak,

c)      Faaliyet, istenilen teçhizat, maliyet, satışlar ve personel konularıyla ilgili ikinci derece işlerde müzakerelerde bulunmak,

d)      Kuruluşun faaliyetlerini kontrol etmek,

e)      Fonksiyonel bölümlerdeki çalışmayı koordine etmek,

f)       Sorumluluğunu aldığı kuruluşu müzakerelerde temsil etmek veya kuruluşu adına müzakereleri yönetmek,

g)      Kıdemli personelin atamalarını yapmak ve kararlaştırmak,

h)      İstenildiğinde yönetim kuruluna ya da kuruluşun yetkililerine rapor vermek,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.