ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 1


Abandon Okunuşu ebandın anlamı türkçesi TERK ETMEK
Ability Okunuşu ebılıti anlamı türkçesi YETENEK
Able Okunuşu eybıl anlamı türkçesi MUKTEDİR
Aboard Okunuşu ebord anlamı türkçesi (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About Okunuşu ebaut anlamı türkçesi 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above Okunuşu ebav anlamı türkçesi YUKARIDAKİ
Abroad Okunuşu ebrod anlamı türkçesi YURT DIŞI
Absence Okunuşu ebsıns anlamı türkçesi YOKLUK
Absent Okunuşu ebsınt anlamı türkçesi 1.YOK 2.EKSİK
Absolute Okunuşu ebsolut anlamı türkçesi MUTLAK, KESİN
Absurd Okunuşu ebzörd anlamı türkçesi SAÇMA
Accept Okunuşu eksept anlamı türkçesi KABUL ETMEK
Accident Okunuşu eksidınt anlamı türkçesi KAZA
Accommodate Okunuşu ekomodeyt anlamı türkçesi YERLEŞTİRMEK
Accommodation Okunuşu ekomıdeyşın anlamı türkçesi KONAKLAMA YERİ
Accompany Okunuşu ekampıni anlamı türkçesi EŞLİK ETMEK
According To Okunuşu ekording tu anlamı türkçesi GÖRE
Account Okunuşu ekaunt anlamı türkçesi HESAP
Accurate Okunuşu ekürıt anlamı türkçesi DOĞRU, HATASIZ
Accuse Okunuşu ekküz anlamı türkçesi SUÇLAMAK
Ache Okunuşu eyk anlamı türkçesi AĞRI
Acquaint Okunuşu ekueynt anlamı türkçesi TANIMAK,BİLMEK
Across Okunuşu ekros anlamı türkçesi 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
Act Okunuşu ekt anlamı türkçesi 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
Active Okunuşu ektiv anlamı türkçesi ETKİN, FAAL
Actor Okunuşu ektır anlamı türkçesi ERKEK OYUNCU
Actress Okunuşu ektrıs anlamı türkçesi KADIN OYUNCU
Actual Okunuşu ekçuıl anlamı türkçesi GERÇEK
Add Okunuşu ed anlamı türkçesi TOPLAMAK,EKLEMEK
Address Okunuşu edres anlamı türkçesi ADRES
Administration Okunuşu edminıstreyşın anlamı türkçesi  İDARE
Admire Okunuşu edmayr anlamı türkçesi BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
Admit Okunuşu edmit anlamı türkçesi 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK
Adult Okunuşu edalt anlamı türkçesi YETİŞKİN
Advance Okunuşu edvens anlamı türkçesi 1.İLERİ 2.AVANS
Advanced Okunuşu edvensd anlamı türkçesi GELİŞMİŞ
Advantage Okunuşu edventıc anlamı türkçesi AVANTAJ
Adventure Okunuşu edvençur anlamı türkçesi MACERA
Advertise Okunuşu edvırtayz anlamı türkçesi REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
Advice Okunuşu edvays anlamı türkçesi TAVSİYE
Advise Okunuşu edvayz anlamı türkçesi TAVSİYE ETMEK
Aerial Okunuşu eriyıl anlamı türkçesi ANTEN
Aeroplane Okunuşu eıropleyn anlamı türkçesi UÇAK
Affair Okunuşu effeyır anlamı türkçesi 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
Affect Okunuşu efekt anlamı türkçesi ETKİLEMEK
Afford Okunuşu eford anlamı türkçesi SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
Afraid Okunuşu efreid anlamı türkçesi KORKMAK
After Okunuşu aftır anlamı türkçesi SONRA
Afternoon Okunuşu aftırnuun anlamı türkçesi ÖĞLEDEN SONRA
Afterwards Okunuşu aftırvördz anlamı türkçesi (bir olaydan) SONRA
Again Okunuşu egein anlamı türkçesi BİR DAHA;YİNE
Against Okunuşu egeinst anlamı türkçesi KARŞI, ZIT
Age Okunuşu eyc anlamı türkçesi 1.YAŞ 2.ÇAĞ
Aged Okunuşu eycd anlamı türkçesi YAŞINDA
Agency Okunuşu eycınsi anlamı türkçesi ACENTE
Agent Okunuşu eycınt anlamı türkçesi TEMSİLCİ, ARACI
Aggressive Okunuşu egresiv anlamı türkçesi SALDIRGAN, KAVGACI
Ago Okunuşu ego anlamı türkçesi ÖNCE
Agree Okunuşu egrii anlamı türkçesi ANLAŞMAK
Agreement Okunuşu egriimınt anlamı türkçesi ANLAŞMA
Agriculture Okunuşu egrikalçır anlamı türkçesi TARIM
Ahead Okunuşu ehed anlamı türkçesi ÖNDE
Aid Okunuşu eyd anlamı türkçesi YARDIM
Aim Okunuşu eym anlamı türkçesi 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
Air Okunuşu eyr anlamı türkçesi 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
Alarm Okunuşu alarm anlamı türkçesi ALARM
Algebra Okunuşu alcebra anlamı türkçesi CEBİR
Alike Okunuşu elaık anlamı türkçesi HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
Alive Okunuşu elaıv anlamı türkçesi YAŞAMAK,CANLI
All Okunuşu ol anlamı türkçesi 1.HEP 2.TÜM 3.HER
All Right Okunuşu ol rayt anlamı türkçesi 1.TAMAM 2.EVET
Alliance Okunuşu elayıns anlamı türkçesi BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
Alligator Okunuşu aligeytır anlamı türkçesi TİMSAH
Allow Okunuşu elov anlamı türkçesi İZİN VERMEK
Almost Okunuşu olmost anlamı türkçesi HEMEN HEMEN
Alone Okunuşu elon anlamı türkçesi 1.YALNIZ  2.TEK
Along Okunuşu elong anlamı türkçesi 1.BOYUNCA  2.İLERİ
Aloud Okunuşu elaud anlamı türkçesi SESLİ
Already Okunuşu olredi anlamı türkçesi AZ ÖNCE, ZATEN
Also Okunuşu olso anlamı türkçesi HEM DE
Although Okunuşu oldo anlamı türkçesi 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
Altogether Okunuşu oltugedır anlamı türkçesi TÜMÜYLE, HEP BERABER
Always Okunuşu olveys anlamı türkçesi HER ZAMAN
Amaze Okunuşu emeyz anlamı türkçesi ŞAŞIRTMAK
Ambassador Okunuşu embesedır anlamı türkçesi BÜYÜKELÇİ
Ambition Okunuşu embişın anlamı türkçesi HIRS
Ambush Okunuşu embuş anlamı türkçesi TUZAK
Among Okunuşu emong anlamı türkçesi ARASINDA
Amount Okunuşu emaunt anlamı türkçesi MİKTAR
Amuse Okunuşu emüuz anlamı türkçesi GÜLDÜRMEK
And Okunuşu end anlamı türkçesi VE
Angry Okunuşu engri anlamı türkçesi KIZGIN
Animal Okunuşu enimıl anlamı türkçesi HAYVAN
Ankle Okunuşu enkl anlamı türkçesi AYAK BİLEĞİ
Anniversary Okunuşu enivörsıri anlamı türkçesi YILDÖNÜMÜ
Announce Okunuşu enauns anlamı türkçesi BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
Annoy Okunuşu enoy anlamı türkçesi RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
Annual Okunuşu enyuıl anlamı türkçesi YILLIK
Another Okunuşu enadır anlamı türkçesi DİĞER, BİR BAŞKA
Answer Okunuşu ensır anlamı türkçesi YANIT
Bald Okunuşu bold anlamı türkçesi KEL
Ball Okunuşu bol anlamı türkçesi 1.TOP 2.BALO
Ballerina Okunuşu belıriinı anlamı türkçesi BALERİN
Ballet Okunuşu baley anlamı türkçesi BALE
Balloon Okunuşu baluun anlamı türkçesi BALON
Ban Okunuşu ben anlamı türkçesi YASAK
Banana Okunuşu bınana anlamı türkçesi MUZ
Band Okunuşu bend anlamı türkçesi 1.BANT (şerit)  2.BANDO
Bank Okunuşu benk anlamı türkçesi BANKA
Banker Okunuşu benkır anlamı türkçesi BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
Banknote Okunuşu benknot anlamı türkçesi KAĞIT PARA
Bankrupt Okunuşu benkrapt anlamı türkçesi İFLAS
Bar Okunuşu bar anlamı türkçesi 1.ÇUBUK 2.BAR
Bare Okunuşu beyr anlamı türkçesi ÇIPLAK, BOŞ
Bargain Okunuşu bargın anlamı türkçesi 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
Barrel Okunuşu berıl anlamı türkçesi 1.VARİL 2.NAMLU
Base Okunuşu beys anlamı türkçesi 1. TABAN 2.ÜS
Basement Okunuşu beysmınt anlamı türkçesi BODRUM
Basin Okunuşu beysn anlamı türkçesi KAZAN
Basket Okunuşu baskıt anlamı türkçesi SEPET
Bath Okunuşu bath anlamı türkçesi YIKANMAK
Bathe Okunuşu beth anlamı türkçesi YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
Battle Okunuşu betl anlamı türkçesi SAVAŞ, MUHAREBE
Bay Okunuşu bey anlamı türkçesi KOY
Beach Okunuşu biiç anlamı türkçesi SAHİL
Bean Okunuşu biin anlamı türkçesi FASULYE
Bear Okunuşu beır anlamı türkçesi 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
Beard Okunuşu bıed anlamı türkçesi SAKAL
Beast Okunuşu biist anlamı türkçesi CANAVAR
Beat Okunuşu biit anlamı türkçesi 1.VURMAK  2.YENMEK
Beautiful Okunuşu büutiful anlamı türkçesi GÜZEL
Beauty Okunuşu büuti anlamı türkçesi GÜZELLİK
Because Okunuşu bikoz anlamı türkçesi ÇÜNKÜ
Become Okunuşu bıkam anlamı türkçesi GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
Bed Okunuşu bed anlamı türkçesi YATAK
Bee Okunuşu bii anlamı türkçesi ARI
Beef Okunuşu biif anlamı türkçesi DANA ETİ
Beer Okunuşu biır anlamı türkçesi BİRA
Beetle Okunuşu biitl anlamı türkçesi HAMAMBÖCEĞİ
Before Okunuşu bifor anlamı türkçesi ÖNCE
Beg Okunuşu beg anlamı türkçesi DİLENMEK
Begin Okunuşu begın anlamı türkçesi BAŞLAMAK
Behave Okunuşu biheyv anlamı türkçesi DAVRANMAK
Behind Okunuşu bihaynd anlamı türkçesi ARKADA, GERİDE
Being Okunuşu biing anlamı türkçesi VARLIK
Believe Okunuşu bıliiv anlamı türkçesi İNANMAK
Bell Okunuşu bel anlamı türkçesi ZİL, ÇAN
Belong Okunuşu bilong anlamı türkçesi AİT OLMAK
Below Okunuşu bilov anlamı türkçesi ALTTA, AŞAĞIDA
Belt Okunuşu belt anlamı türkçesi KEMER
Bench Okunuşu benç anlamı türkçesi 1.TEZGAH  2.BANK
Bend Okunuşu bend anlamı türkçesi EĞMEK, EĞİLMEK
Beneath Okunuşu bınith anlamı türkçesi ALTINDA
Benefit Okunuşu benıfit anlamı türkçesi YARARI OLMAK
Berry Okunuşu beri anlamı türkçesi KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
Beside Okunuşu bisayd anlamı türkçesi YANINDA
Besides Okunuşu bisaydz anlamı türkçesi HEM DE
Best Okunuşu best anlamı türkçesi EN İYİ
Bet Okunuşu bet anlamı türkçesi İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
Better Okunuşu better anlamı türkçesi DAHA İYİ
Between Okunuşu bitviin anlamı türkçesi ARASINDA
Beyond Okunuşu biyand anlamı türkçesi ÖTESİNDE
Bicycle Okunuşu baysikl anlamı türkçesi BİSİKLET
Big Okunuşu big anlamı türkçesi BÜYÜK
Bike Okunuşu bayk anlamı türkçesi BİSİKLET
Bill Okunuşu bil anlamı türkçesi 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
Bin Okunuşu bin anlamı türkçesi KAP
Bind Okunuşu baynd anlamı türkçesi BAĞLAMAK
Bird Okunuşu börd anlamı türkçesi KUŞ
Birth Okunuşu börth anlamı türkçesi DOĞUM
Biscuit Okunuşu biskit anlamı türkçesi BİSKÜVİ
Bishop Okunuşu bişıp anlamı türkçesi PİSKOPOS
Bit Okunuşu bit anlamı türkçesi 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
Bite Okunuşu bayt anlamı türkçesi ISIRMAK
Black Okunuşu blek anlamı türkçesi SİYAH
Blame Okunuşu bleym anlamı türkçesi SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
Blank Okunuşu blenk anlamı türkçesi BOŞLUK
Blanket Okunuşu blenkıt anlamı türkçesi BATTANİYE
Blast Okunuşu blast anlamı türkçesi PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
Bless Okunuşu bles anlamı türkçesi (Tanrı’dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
Blind Okunuşu blaynd anlamı türkçesi KÖR
Block Okunuşu blok anlamı türkçesi BLOK
Blood Okunuşu blad anlamı türkçesi KAN
Bloom Okunuşu bluum anlamı türkçesi ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
Blow Okunuşu blou anlamı türkçesi ÜFLEMEK, PATLAMAK
Blue Okunuşu blu anlamı türkçesi 1. MAVİ 2.MUTSUZ
Bluff Okunuşu blaf anlamı türkçesi BLÖF
Board Okunuşu boord anlamı türkçesi BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
Boast Okunuşu boust anlamı türkçesi ÖVÜNMEK
Boat Okunuşu bout anlamı türkçesi BOT;SANDAL
Body Okunuşu badi anlamı türkçesi GÖVDE;VÜCUT
Boil Okunuşu boıl anlamı türkçesi KAYNAMAK
Bold Okunuşu bould anlamı türkçesi CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
Bomb Okunuşu bomb anlamı türkçesi BOMBA
Bone Okunuşu boun anlamı türkçesi KEMİK
Bonfire Okunuşu bonfayır anlamı türkçesi MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
Book Okunuşu buk anlamı türkçesi KİTAP
Book Okunuşu buk anlamı türkçesi YER AYIRTMAK
Border Okunuşu bordır anlamı türkçesi SINIR
Bore Okunuşu bor anlamı türkçesi CAN SIKMAK
Ceremony Okunuşu serımıni anlamı türkçesi SEREMONİ
Certain Okunuşu sörtın anlamı türkçesi KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK
Certainly Okunuşu sörtınli anlamı türkçesi KUŞKUSUZ
Certificate Okunuşu sertıfıkeyt anlamı türkçesi SERTİFİKA
Chain Okunuşu çeyn anlamı türkçesi ZİNCİR
Chair Okunuşu çeır anlamı türkçesi İSKEMLE
Chairman Okunuşu çeırmen anlamı türkçesi YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Chalk Okunuşu çolk anlamı türkçesi TEBEŞİR
Challenge Okunuşu çalınc anlamı türkçesi MEYDAN OKUMA
Champion Okunuşu çempiın anlamı türkçesi ŞAMPİYON
Championship Okunuşu çempiınşip anlamı türkçesi ŞAMPİYONA
Chance Okunuşu çens anlamı türkçesi ŞANS, FIRSAT
Change Okunuşu çeync anlamı türkçesi 1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
Character Okunuşu kerıktır anlamı türkçesi KİŞİLİK
Charge Okunuşu çarc anlamı türkçesi 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
Charm Okunuşu çarm anlamı türkçesi ÇEKİCİLİK
Charming Okunuşu çarming anlamı türkçesi ÇEKİCİ
Chatter Okunuşu çetır anlamı türkçesi GEVEZELİK YAPMAK
Cheap Okunuşu çiip anlamı türkçesi UCUZ
Cheat Okunuşu çiit anlamı türkçesi 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
Check Okunuşu çek anlamı türkçesi KONTROL ETMEK
Cheer Okunuşu çiır anlamı türkçesi 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
Cheese Okunuşu çiiz anlamı türkçesi PEYNİR
Chemical Okunuşu kemıkl anlamı türkçesi KİMYASAL
Cherry Okunuşu çeri anlamı türkçesi KİRAZ
Chess Okunuşu çes anlamı türkçesi SATRANÇ
Chewing-Gum Okunuşu çuving gam anlamı türkçesi SAKIZ
Chicken Okunuşu çikın anlamı türkçesi PİLİÇ
Chief Okunuşu çif anlamı türkçesi ŞEF
Child Okunuşu çayld anlamı türkçesi ÇOCUK
Childhood Okunuşu çayldhuud anlamı türkçesi ÇOCUKLUK
Chin Okunuşu çin anlamı türkçesi ÇENE
Choose Okunuşu çuz anlamı türkçesi SEÇMEK
Christian Okunuşu krisçın anlamı türkçesi HIRİSTİYAN
Church Okunuşu çörç anlamı türkçesi KİLİSE
Cigarette Okunuşu sigıret anlamı türkçesi SİGARA
Cinema Okunuşu sinıma anlamı türkçesi SİNEMA
Circle Okunuşu sörkl anlamı türkçesi 1.ÇEMBER  2.GRUP (ÇEVRE)
Circular Okunuşu sörkulır anlamı türkçesi YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
Circumstances Okunuşu sörkımstansıs anlamı türkçesi DURUM, VAZİYET
Circus Okunuşu sörkıs anlamı türkçesi SİRK
Citizen Okunuşu sitizn anlamı türkçesi YURTTAŞ
City Okunuşu siti anlamı türkçesi KENT;SİTE
Civic Okunuşu sivik anlamı türkçesi 1.KENTE AİT 2.’CIVIC DUTY’: YURTTAŞLIK GÖREVİ
Civil Okunuşu sivl anlamı türkçesi SİVİL
Claim Okunuşu kleym anlamı türkçesi İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
Clasp Okunuşu klasp anlamı türkçesi SIKICA TUTMAK
Class Okunuşu klas anlamı türkçesi SINIF
Classic Okunuşu klesik anlamı türkçesi KLASİK
Clean Okunuşu kliin anlamı türkçesi 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
Clear Okunuşu kliır anlamı türkçesi 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN  2.(ortalığı) TOPLAMAK
Clerk Okunuşu klark anlamı türkçesi MEMUR
Clever Okunuşu klevır anlamı türkçesi AKILLI
Climb Okunuşu klaymb anlamı türkçesi TIRMANMAK, YÜKSELMEK
Cloakroom Okunuşu kloukrum anlamı türkçesi VESTİYER, TUVALET
Clock Okunuşu klok anlamı türkçesi SAAT
Close Okunuşu klous anlamı türkçesi YAKIN
Close Okunuşu klouz anlamı türkçesi 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
Clothes Okunuşu klouthz anlamı türkçesi GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
Cloud Okunuşu klaud anlamı türkçesi BULUT
Club Okunuşu klab anlamı türkçesi 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
Coach Okunuşu kouç anlamı türkçesi 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS