ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 10


2102 Spot spat anlamı türkçesi 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
2103 Spot spat anlamı türkçesi 1.LEKELEMEK  2.TANIMAK,AYIRMAK
2104 Spread spred anlamı türkçesi YAYILMAK, YAYMAK
2105 Spring spring anlamı türkçesi 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
2106 Spy spay anlamı türkçesi CASUS
2107 Square skueır anlamı türkçesi KARE
2108 Staff staaf anlamı türkçesi ELEMAN, MEMUR
2109 Stage steyc anlamı türkçesi 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
2110 Stain steyn anlamı türkçesi LEKELEMEK
2111 Stair steyr anlamı türkçesi MERDİVEN
2112 Stamp stemp anlamı türkçesi PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
2113 Stamp stemp anlamı türkçesi AYAKLA BASMAK, EZMEK
2114 Stand stend anlamı türkçesi 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
2115 Standard standırd anlamı türkçesi STANDART
2116 Star star anlamı türkçesi YILDIZ
2117 Stare steyr anlamı türkçesi UZUN SÜRE BAKMAK
2118 Start start anlamı türkçesi BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
2119 State steyt anlamı türkçesi 1.DEVLET 2.DURUM
2120 State steyt anlamı türkçesi SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
2121 Station steyşn anlamı türkçesi İSTASYON, DURAK
2122 Stay stey anlamı türkçesi KALMAK
2123 Steady stedi anlamı türkçesi SABİT
2124 Steal stiil anlamı türkçesi ÇALMAK
2125 Steam stiim anlamı türkçesi BUHAR
2126 Steer stiir anlamı türkçesi DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
2127 Step step anlamı türkçesi 1.ADIM, ADIM ATMAK  2.ÜVEY
2128 Stick stik anlamı türkçesi SOPA, BASTON
2129 Stick stik anlamı türkçesi YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
2130 Stiff stif anlamı türkçesi KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
2131 Still stil anlamı türkçesi 1.HAREKETSİZ, SAKİN  2.HALA
2132 Stir stör anlamı türkçesi 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b)  2.HAREKET ETTİRMEK
2133 Stock stok anlamı türkçesi 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
2134 Stocking stoking anlamı türkçesi KADIN ÇORABI
2135 Stomach stomak anlamı türkçesi MİDE
2136 Stone stoun anlamı türkçesi 1.TAŞ  2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ  3.(6.3)Kg.
2137 Stop stap anlamı türkçesi STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
2138 Store stoor anlamı türkçesi DÜKKAN, DEPOLAMAK
2139 Story stori anlamı türkçesi ÖYKÜ ,HİKAYE
2140 Stove stouv anlamı türkçesi SOBA
2141 Straight streyt anlamı türkçesi DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
2142 Strange streync anlamı türkçesi GARİP, TUHAF
2143 Straw strow anlamı türkçesi 1.SAMAN  2.KAMIŞ (bardak için v.b)  3.HASIR
2144 Strawberry strowbri anlamı türkçesi ÇİLEK
2145 Stream striim anlamı türkçesi IRMAK
2146 Street striit anlamı türkçesi CADDE
2147 Strength strength anlamı türkçesi GÜÇ, KUVVET
2148 Stress stres anlamı türkçesi BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
2149 Stretch streç anlamı türkçesi 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
2150 Strict strikt anlamı türkçesi KATI (katı kuralları olan)
2151 Strike strayk anlamı türkçesi 1.GREV YAPMAK, GREV  2.VURMAK
2152 String string anlamı türkçesi İP,TEL
2153 Strip strip anlamı türkçesi SOYMAK, SOYUNMAK
2154 Stripe strayp anlamı türkçesi 1.ŞERİT,ÇİZGİ  2.KIRBAÇ CEZASI
2155 Stroke strouk anlamı türkçesi 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
2156 Strong strong anlamı türkçesi GÜÇLÜ
2157 Struggle stragl anlamı türkçesi 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
2158 Student studınt anlamı türkçesi ÖĞRENCİ
2159 Study stadi anlamı türkçesi ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
2160 Stuff staf anlamı türkçesi 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
2161 Stupid stüupid anlamı türkçesi APTAL
2162 Subject sabcıkt anlamı türkçesi 1.KONU  2.ÖZNE
2163 Submarine sabmıriin anlamı türkçesi DENİZALTI
2164 Suburb sabörb anlamı türkçesi BANLİYÖ
2165 Subway sabwey anlamı türkçesi ALT GEÇİT , ALT YOL
2166 Succeed sıksiid anlamı türkçesi 1.BAŞARMAK  2.YERİNİ ALMAK
2167 Success sıkses anlamı türkçesi BAŞARI
2168 Succession sıkseşn anlamı türkçesi ARDARDA ,DEVAMLI
2169 Such saç anlamı türkçesi 1.BUNUN GİBİ  2.BU KADAR
2170 Suck sak anlamı türkçesi EMMEK
2171 Sudden sadn anlamı türkçesi ANİ
2172 Suffer safır anlamı türkçesi ACI ÇEKMEK
2173 Sugar şugır anlamı türkçesi ŞEKER
2174 Suggest sıcest anlamı türkçesi ÖNERMEK
2175 Suggestion sıcesşn anlamı türkçesi ÖNERİ
2176 Suit suut anlamı türkçesi 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
2177 Sum sam anlamı türkçesi TOPLAM
2178 Summer samır anlamı türkçesi YAZ
2179 Sun san anlamı türkçesi GÜNEŞ
2180 Sunday sandey anlamı türkçesi PAZAR (günü )
2181 Sunshine sanşayn anlamı türkçesi GÜNEŞ IŞIĞI
2182 Suntan santen anlamı türkçesi BRONZ RENGİ (ciltte)
2183 Super suupır anlamı türkçesi SÜPER
2184 Superb supörb anlamı türkçesi HARİKA, ÇOK GÜZEL
2185 Superstition supıstişn anlamı türkçesi BATIL İNANÇ
2186 Supper sapır anlamı türkçesi YEMEK (günün son yemeği)
2187 Supply sıplay anlamı türkçesi SAĞLAMAK, MİKTAR
2188 Support sıport anlamı türkçesi TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
2189 Suppose sıpouz anlamı türkçesi SANMAK
2190 Sure şuır anlamı türkçesi EMİN, KESİN
2191 Surface sörfıs anlamı türkçesi YÜZEY
2192 Surname sörneym anlamı türkçesi SOYADI
2193 Surprise sıprayz anlamı türkçesi 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
2194 Surround sıraund anlamı türkçesi ÇEVRELEMEK
2195 Suspect sıspekt anlamı türkçesi ŞÜPHELENMEK
2196 Swallow swalou anlamı türkçesi 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
2197 Swear sweır anlamı türkçesi 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
2198 Sweep swiip anlamı türkçesi SÜPÜRMEK
2199 Sweet swiit anlamı türkçesi TATLI
2200 Swell swel anlamı türkçesi ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
2301 Tour tuır anlamı türkçesi TUR
2302 Towards tıwordz anlamı türkçesi DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
2303 Towel tauıl anlamı türkçesi HAVLU
2304 Tower tauır anlamı türkçesi KULE
2305 Town taun anlamı türkçesi KASABA
2306 Toy toy anlamı türkçesi OYUNCAK
2307 Trace treys anlamı türkçesi İZ, İZ SÜRMEK
2308 Track trek anlamı türkçesi İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
2309 Trade treyd anlamı türkçesi 1.TİCARET  2.İŞ
2310 Traffic trefik anlamı türkçesi TRAFİK
2311 Train treyn anlamı türkçesi 1.EĞİTMEK  2.STAJ YAPMAK   3.TREN
2312 Training treyning anlamı türkçesi EĞİTİM,ÖĞRETİM
2313 Transfer trensför anlamı türkçesi TRANSFER
2314 Translate trenzleyt anlamı türkçesi ÇEVİRİ , TERCÜME
2315 Transport trensport anlamı türkçesi TAŞIMACILIK
2316 Travel trevl anlamı türkçesi YOLCULUK YAPMAK
2317 Tray trey anlamı türkçesi TEPSİ
2318 Treasure trejır anlamı türkçesi HAZİNE
2319 Treat triit anlamı türkçesi 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
2320 Treatment triitmınt anlamı türkçesi 1.DAVRANIŞ  2.TEDAVİ
2321 Tree trii anlamı türkçesi AĞAÇ
2322 Trial trayıl anlamı türkçesi 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
2323 Tribe trayb anlamı türkçesi KABİLE
2324 Trick trik anlamı türkçesi 1.HİLE,HİLE YAPMAK  2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
2325 Trip trip anlamı türkçesi 1.GEZİ  2.ÇELME TAKMAK
2326 Triumph trayamf anlamı türkçesi ZAFER, UTKU
2327 Trouble trabl anlamı türkçesi DERT, DERT ETMEK
2328 Trousers trauzız anlamı türkçesi PANTOLON
2329 True truu anlamı türkçesi DOĞRU, GERÇEK
2330 Trunk trang anlamı türkçesi 1.AĞAÇ GÖVDESİ  2.SANDIK  3. FİL HORTUMU
2331 Trust trast anlamı türkçesi GÜVENMEK
2332 Truth truth anlamı türkçesi GERÇEK
2333 Try tray anlamı türkçesi DENEMEK, DENEME
2334 Tube tüub anlamı türkçesi TÜP
2335 Tuesday tüuzdey anlamı türkçesi SALI
2336 Tune tüun anlamı türkçesi 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
2337 Tunnel tanl anlamı türkçesi TÜNEL
2338 Turkey törki anlamı türkçesi 1.HİNDİ  2 TÜRKİYE
2339 Turn törn anlamı türkçesi DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It’s your turn=Sıra sende
2340 Twice tways anlamı türkçesi İKİ KEZ
2341 Twist twist anlamı türkçesi ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
2342 Type tayp anlamı türkçesi 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
2343 Typical tipikıl anlamı türkçesi TİPİK
2344 Ugly agli anlamı türkçesi ÇİRKİN
2345 Umbrella ambrela anlamı türkçesi ŞEMSİYE
2346 Unable aneybl anlamı türkçesi MUKTEDİR OLMAMAK
2347 Uncle ankl anlamı türkçesi DAYI, AMCA
2348 Unconscious ankanşıs anlamı türkçesi BİLİNÇSİZLİK
2349 Under andır anlamı türkçesi ALTTA, ALTA
2350 Underclothes andıkloudz anlamı türkçesi İÇ ÇAMAŞIRI
2351 Understand andıstend anlamı türkçesi ANLAMAK
2352 Unemployment animploymınt anlamı türkçesi İŞSİZLİK
2353 Unfair anfeir anlamı türkçesi ADALETSİZ
2354 Unfavourable anfeyvırıbl anlamı türkçesi HOŞA GİTMEYEN
2355 Unhappy anhepi anlamı türkçesi MUTSUZ
2356 Unhealthy anhelthi anlamı türkçesi SAĞLIKSIZ
2357 Uniform yuniform anlamı türkçesi 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
2358 Union yunyın anlamı türkçesi 1.SENDİKA  2.BİRLEŞME
2359 Unite yunayt anlamı türkçesi BİRLEŞMEK
2360 University yunivörsıti anlamı türkçesi ÜNİVERSİTE
2361 Unknown announ anlamı türkçesi BİLİNMEYEN
2362 Unless anles anlamı türkçesi OLMADIKÇA
2363 Unlikely anlaykli anlamı türkçesi AZ İHTİMALLE
2364 Unload anloud anlamı türkçesi BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
2365 Unlock anlok anlamı türkçesi KİLİDİ AÇMAK
2366 Until antil anlamı türkçesi KADAR (belli bir zamana kadar)
2367 Up ap anlamı türkçesi 1.YUKARI  2.DİKİNE  3.TÜMÜYLE
2368 Up-To-Date ap tı deyt anlamı türkçesi BUGÜNE KADAR
2369 Upper apır anlamı türkçesi ÜST
2370 Upset apset anlamı türkçesi 1.ENDİŞELENDİRMEK  2.DEVİRMEK
2371 Upstairs apsteız anlamı türkçesi ÜST KAT, YUKARISI
2372 Upward apwıd anlamı türkçesi YUKARIYA DOĞRU
2373 Urge ööc anlamı türkçesi DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
2374 Urgent ööcınt anlamı türkçesi ACİL
2375 Us as anlamı türkçesi BİZE
2376 Use yuus anlamı türkçesi 1.KULLANIM  2.FONKSİYON
2377 Use yuuz anlamı türkçesi KULLANMAK
2378 Useful yuusfl anlamı türkçesi KULLANIŞLI
2379 Usual yujl anlamı türkçesi OLAĞAN
2380 Vacant veykınt anlamı türkçesi 1.BOŞ  2.AÇIK (bir iş yerinde)
2381 Vain veyn anlamı türkçesi GEREKSİZ, BOŞUNA
2382 Valley veli anlamı türkçesi VADİ
2383 Valuable velyubl anlamı türkçesi DEĞERLİ
2384 Value velyu anlamı türkçesi DEĞER
2385 Variety verayıti anlamı türkçesi 1.FARK  2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
2386 Various veırıis anlamı türkçesi DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
2387 Vegetable vectıbl anlamı türkçesi SEBZE
2388 Vehicle viikıl anlamı türkçesi TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
2389 Very veri anlamı türkçesi ÇOK, TAM
2390 Veto viitou anlamı türkçesi VETO, VETO ETMEK
2391 Victim viktım anlamı türkçesi KURBAN, KAZAZEDE
2392 Victor viktır anlamı türkçesi GALİP
2393 Victory viktri anlamı türkçesi UTKU, ZAFER, YENGİ
2394 View viu anlamı türkçesi GÖRÜNÜM, MANZARA
2395 Villa vilı anlamı türkçesi VİLLA
2396 Village vilıc anlamı türkçesi KÖY
2397 Vine vayn anlamı türkçesi BAĞ
2398 Violent vaylınt anlamı türkçesi KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
2399 Visa viizı anlamı türkçesi VİZE
2400 Visible vizıbl anlamı türkçesi GÖRÜNEN
2458 Wife wayf anlamı türkçesi KARI (eş)
2459 Wig wig anlamı türkçesi PERUK
2460 Wild wayd anlamı türkçesi VAHŞİ
2461 Will wil anlamı türkçesi 1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
2462 Win win anlamı türkçesi KAZANMAK
2463 Wind waynd anlamı türkçesi SARMAK, KURMAK (saat v.b )
2464 Wind wind anlamı türkçesi RÜZGAR
2465 Window windou anlamı türkçesi PENCERE
2466 Wine wayn anlamı türkçesi ŞARAP
2467 Winter wintır anlamı türkçesi KIŞ
2468 Wipe wayp anlamı türkçesi SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
2469 Wire wayır anlamı türkçesi 1.TEL 2.TELGRAF
2470 Wireless wayılıs anlamı türkçesi TELSİZ
2471 Wise wayz anlamı türkçesi ZEKİ, AKILLI
2472 Wish wiş anlamı türkçesi İSTEK, İSTEMEK
2473 With with anlamı türkçesi İLE
2474 Withdraw withdro anlamı türkçesi 1.ÇEKMEK  2.GERİ ÇEKİLMEK  3.SIZMAK
2475 Within widin anlamı türkçesi İÇİNDE
2476 Without widaut anlamı türkçesi SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
2477 Witness witnıs anlamı türkçesi TANIK, TANIKLIK ETMEK
2478 Wolf wulf anlamı türkçesi KURT
2479 Woman wumın anlamı türkçesi KADIN
2480 Wonder wandır anlamı türkçesi 1.MERAK ETMEK  2.ŞAŞIRMAK
2481 Wonderful wandıfl anlamı türkçesi ŞAŞIRTICI, HARİKA
2482 Wood wuud anlamı türkçesi ODUN
2483 Wool wuul anlamı türkçesi YÜN
2484 Word wööd anlamı türkçesi SÖZCÜK, KELİME
2485 Work wörk anlamı türkçesi ÇALIŞMAK, İŞ
2486 Worker wörkır anlamı türkçesi İŞÇİ
2487 World wörld anlamı türkçesi DÜNYA
2488 Worm wörm anlamı türkçesi SOLUCAN
2489 Worry wöri anlamı türkçesi ENDİŞELENMEK
2490 Worse wörs anlamı türkçesi DAHA KÖTÜ
2491 Worst wörst anlamı türkçesi EN KÖTÜ
2492 Worth wörth anlamı türkçesi DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
2493 Wound wuund anlamı türkçesi YARALAMAK, YARA
2494 Wrap rep anlamı türkçesi PAKETLEMEK, SARMAK
2495 Wreck rek anlamı türkçesi HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
2496 Write rayt anlamı türkçesi YAZMAK
2497 Wrong rong anlamı türkçesi YANLIŞ
2498 X-Ray eks rey anlamı türkçesi RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
2499 Yacht yat anlamı türkçesi YAT (deniz taşıtı )
2500 Yard yard anlamı türkçesi AVLU
2501 Year yiır anlamı türkçesi YIL
2502 Yellow yelou anlamı türkçesi SARI
2503 Yes yes anlamı türkçesi EVET
2504 Yesterday yestıdey anlamı türkçesi DÜN
2505 Yet yet anlamı türkçesi HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
2506 Yield yiild anlamı türkçesi 1.ÜRÜN VERMEK  2.DIŞARI VERMEK  3.TESLİM OLMAK
2507 Yoghurt yogıt anlamı türkçesi YOĞURT
2508 Yolk youk anlamı türkçesi YUMURTANIN SARISI
2509 Young yang anlamı türkçesi GENÇ
2510 Your yoor anlamı türkçesi SENİN, SİZİN
2511 Youth yuuth anlamı türkçesi GENÇLİK
2512 Zero zirou anlamı türkçesi SIFIR
2513 Zip zip anlamı türkçesi FERMUAR
2514 Zone zon anlamı türkçesi BÖLGE