ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 11


Abolish Okunuşu ebolış anlamı türkçesi İPTAL ETMEK
Abolition Okunuşu ebolışın anlamı türkçesi KALDIRMAK
Absorb Okunuşu ıbsorb anlamı türkçesi 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
Abuse Okunuşu ebyus anlamı türkçesi KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
Academic Okunuşu ekıdemik anlamı türkçesi AKADEMİK
Accelerator Okunuşu ekselıreytır anlamı türkçesi GAZ PEDALI
Accent Okunuşu eksınt anlamı türkçesi ŞİVE, AKSAN
Access Okunuşu ekses anlamı türkçesi 1)GİRİŞ 2)YOL
Accessible Okunuşu eksesıbıl anlamı türkçesi 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
Accounting Okunuşu ekaunting anlamı türkçesi MUHASEBE
Accumulate Okunuşu ekyumyuleyt anlamı türkçesi TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
Accused Okunuşu ekyuzıd anlamı türkçesi 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
Accustom Okunuşu ekastım anlamı türkçesi ALIŞTIRMAK
Accustomed Okunuşu ekastımd anlamı türkçesi ALIŞIK,ALIŞKIN
Achieve Okunuşu e?iv anlamı türkçesi ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
Achievement Okunuşu e?ivmınt anlamı türkçesi BAŞARI
Acid Okunuşu esid anlamı türkçesi ASİT
Acknowledge Okunuşu eknolı? anlamı türkçesi DOĞRULAMAK
Acquire Okunuşu ikwaır anlamı türkçesi EDİNMEK
Acquisition Okunuşu ekwızışın anlamı türkçesi EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
Addict Okunuşu edikt anlamı türkçesi TİRYAKİ,MÜPTELA
Admiral Okunuşu edmirıl anlamı türkçesi AMİRAL
Admission Okunuşu edmişın anlamı türkçesi 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
Adopt Okunuşu edopt anlamı türkçesi 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
Adverse Okunuşu edvörs anlamı türkçesi ZIT,KARŞI
Airport Okunuşu eyirport anlamı türkçesi HAVA ALANI
Album Okunuşu elbım anlamı türkçesi ALBÜM
Alcohol Okunuşu elkıhol anlamı türkçesi ALKOL
Allocate Okunuşu elıkeyt anlamı türkçesi TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
Allocations Okunuşu elıkeyşın anlamı türkçesi TAHSİSAT
Allowance Okunuşu elauıns anlamı türkçesi DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
Ally Okunuşu elay anlamı türkçesi ANLAŞMA,BİRLEŞME
Alphabet Okunuşu elfıbit anlamı türkçesi ALFABE
Alter Okunuşu oltır anlamı türkçesi DEĞİŞTİRMEK
Alternative Okunuşu oltörnıtiv anlamı türkçesi ALTERNATİF, SEÇENEK
Amateur Okunuşu emıtör anlamı türkçesi AMATÖR
Ambulance Okunuşu embyulıns anlamı türkçesi AMBULANS
Amend Okunuşu emend anlamı türkçesi DÜZELME, AYARLAMA
Ample Okunuşu empıl anlamı türkçesi GENİŞ, BOL
Anchor Okunuşu enkır anlamı türkçesi 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
Angel Okunuşu eyncıl anlamı türkçesi MELEK
Anger Okunuşu engır anlamı türkçesi KIZMAK
Angle Okunuşu engıl anlamı türkçesi AÇI, KÖŞE
Anticipate Okunuşu entisipeyt anlamı türkçesi 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
Antique Okunuşu entik anlamı türkçesi ANTİKA
Anxiously Okunuşu enkşıslıy anlamı türkçesi ENDİŞELİ OLMAK
Apartment Okunuşu epartmınt anlamı türkçesi APARTMAN DAİRESİ
Apparently Okunuşu eparıntliy anlamı türkçesi BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
Article Of Association Okunuşu artıkıl ıv ısosieyşın anlamı türkçesi ANA SÖZLEŞME
Aspect Okunuşu espekt anlamı türkçesi GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
Asset Okunuşu eset anlamı türkçesi VARLIK
Association Okunuşu esuşeytın anlamı türkçesi CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
Assurance Okunuşu eşurıns anlamı türkçesi GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
Assure Okunuşu eşuır anlamı türkçesi TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
Assured Okunuşu eşurıd anlamı türkçesi 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
Attachment Okunuşu eta?mınt anlamı türkçesi İLAVE, EK
Attendant Okunuşu ıtendınt anlamı türkçesi 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
Auction Okunuşu okşın anlamı türkçesi MÜZAYEDE, MEZAT
Audience Okunuşu odyıns anlamı türkçesi İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
Augment Okunuşu ogment anlamı türkçesi İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
Augmentation Okunuşu ogmentetişın anlamı türkçesi ZAM, EKLEME
Author Okunuşu othır anlamı türkçesi YAZAR
Authority Okunuşu othoriti anlamı türkçesi OTORİTE
Award Okunuşu iwood anlamı türkçesi MÜKAFAT
Awkward Okunuşu okvırd anlamı türkçesi 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
Babysitter Okunuşu beybisitır anlamı türkçesi ÇOCUK BAKICISI
Bachelor Okunuşu be?ılır anlamı türkçesi 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
Backbone Okunuşu bekbon anlamı türkçesi 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
Bale Okunuşu beyl anlamı türkçesi BALYA (Halı,Tütün vs.)
Banal Okunuşu bınaal anlamı türkçesi BANAL,ADİ
Bandage Okunuşu bendı? anlamı türkçesi BANDAJ,YARA BANDI
Baneful Okunuşu beynful anlamı türkçesi KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
Banish Okunuşu beniş anlamı türkçesi 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
Barbarous Okunuşu barbırıs anlamı türkçesi BARBAR, VAHŞİ
Barber Okunuşu baabır anlamı türkçesi BERBER
Basin Okunuşu beysın anlamı türkçesi 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
Bastardize Okunuşu bestırdayz anlamı türkçesi 1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
Battery Okunuşu betıri anlamı türkçesi PİL
Bawl Okunuşu bavıl anlamı türkçesi BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
Beforehand Okunuşu bifor hend anlamı türkçesi ÖNCEDEN
Bias Okunuşu bays anlamı türkçesi ÖN YARGI,EĞİLİM
Birthday Okunuşu börthdey anlamı türkçesi DOĞUMGÜNÜ
Bladder Okunuşu bledır anlamı türkçesi 1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
Blade Okunuşu bleyd anlamı türkçesi USTURA, BIÇAK
Blister Okunuşu blistır anlamı türkçesi KABARCIK
Blockade Okunuşu blokeyd anlamı türkçesi ABLUKAYA ALMA
Blouse Okunuşu blauz anlamı türkçesi BLUZ
Bodyguard Okunuşu badigard anlamı türkçesi KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
Boiler Okunuşu boylır anlamı türkçesi KAZAN
Bolt Okunuşu bolt anlamı türkçesi 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
Bonnet Okunuşu bonıt anlamı türkçesi 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
Bony Okunuşu boni anlamı türkçesi ÇOK ZAYIF
Booklet Okunuşu buklıt anlamı türkçesi BROŞÜR
Boom Okunuşu buum anlamı türkçesi 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
Boot Okunuşu buut anlamı türkçesi 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
Boring Okunuşu boring anlamı türkçesi SIKICI (I’m bored=Sıkıldım,I’m boring=Sıkıcıyım)
Bother Okunuşu bodır anlamı türkçesi CAN SIKMAK,ÜZMEK
Bounce Okunuşu bauns anlamı türkçesi 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
Bound Okunuşu baund anlamı türkçesi BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
Boundary Okunuşu baundri anlamı türkçesi SINIR
Code Okunuşu kod anlamı türkçesi KOD
Collapse Okunuşu kıleps anlamı türkçesi 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
Colleague Okunuşu koliig anlamı türkçesi MESLEKTAŞ
Collective Agreement Okunuşu kollektiv egrimınt anlamı türkçesi TOPLU SÖZLEŞME
Colonel Okunuşu körlnıl anlamı türkçesi ALBAY
Column Okunuşu kolım anlamı türkçesi SÜTUN
Coma Okunuşu komı anlamı türkçesi KOMA, KOMA HALİ
Come Across Okunuşu kam ekros anlamı türkçesi TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
Comet Okunuşu kamit anlamı türkçesi KUYRUKLU YILDIZ
Commemorate Okunuşu kımemoreyt anlamı türkçesi ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
Commission Okunuşu kamişın anlamı türkçesi 1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
Commit Okunuşu kımit anlamı türkçesi SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
Commitment Okunuşu komitmınt anlamı türkçesi 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
Communicate Okunuşu kımyunikeyt anlamı türkçesi İLETİŞİM
Commute Okunuşu kımyut anlamı türkçesi EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
Compensate Okunuşu kompınseyt anlamı türkçesi TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
Compensation Okunuşu kompınseyşın anlamı türkçesi TELAFİ,TAZMİNAT
Complicated Okunuşu komplıkeytıd anlamı türkçesi KARIŞIK,KOMPLİKE
Components Okunuşu kımponınt anlamı türkçesi UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
Compose Okunuşu kımpoz anlamı türkçesi YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
Composition Okunuşu kompızişın anlamı türkçesi KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
Compromise Okunuşu komprımayz anlamı türkçesi UZLAŞMA
Computer Okunuşu kompitür anlamı türkçesi KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
Concentrate Okunuşu konsıntreyt anlamı türkçesi KONSANTRE,YOĞUN
Concept Okunuşu konsept anlamı türkçesi GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
Concern Okunuşu konsöön anlamı türkçesi İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
Conclusion Okunuşu kınkıluşın anlamı türkçesi KARAR,SONUÇ
Condemn Okunuşu kındem anlamı türkçesi 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
Conduct Okunuşu kondakt anlamı türkçesi DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
Cone Okunuşu kon anlamı türkçesi 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
Conference Okunuşu konfırıns anlamı türkçesi KONFERANS
Confine Okunuşu kınfayn anlamı türkçesi KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
Conflict Okunuşu konflıkt anlamı türkçesi ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
Consent Okunuşu kınsent anlamı türkçesi KABUL ETME,ONAYLAMA
Consequently Okunuşu konsikvıntly anlamı türkçesi BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
Consign Okunuşu kınsayn anlamı türkçesi 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
Consistent Okunuşu kansıstınt anlamı türkçesi TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
Constitute Okunuşu konstituut anlamı türkçesi OLUŞMAK,KURMAK
Constitution Okunuşu konstituşın anlamı türkçesi ANAYASA
Construct Okunuşu kınstrak anlamı türkçesi İNŞA ETMEK,YAPMAK
Consume Okunuşu kınsyuum anlamı türkçesi TÜKETMEK
Consumption Okunuşu kınsomşın anlamı türkçesi TÜKETİM
Contact Okunuşu kontekt anlamı türkçesi TEMAS, DOKUNMA
Contest Okunuşu kontest anlamı türkçesi YARIŞMA
Continent Okunuşu kontınınt anlamı türkçesi KITA
Contract Okunuşu kontrekt anlamı türkçesi KONTRAT,ANLAŞMA
Contribute Okunuşu kıntrıbiyut anlamı türkçesi KATKIDA BULUNMAK
Convict Okunuşu konvıkt anlamı türkçesi MAHKUM,SUÇLU
Convince Okunuşu kınvins anlamı türkçesi İKNA ETMEK
Cope Okunuşu kop anlamı türkçesi BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
Cordon Okunuşu kordın anlamı türkçesi 1)POLİS 2)ASKER KORDONU
Cork Okunuşu kook anlamı türkçesi MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
Corpse Okunuşu korps anlamı türkçesi CESET
Correspondent Okunuşu korıspondınt anlamı türkçesi 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
Corridor Okunuşu koridoor anlamı türkçesi KORİDOR
Corruption Okunuşu kırapşın anlamı türkçesi RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
Cosmetic Okunuşu kozmetik anlamı türkçesi KOZMETİK
Costume Okunuşu kostiyum anlamı türkçesi KOSTÜM
Coupe Okunuşu kupe anlamı türkçesi SPOR ARABA
Coupon Okunuşu kuupon anlamı türkçesi KUPON
Cracker Okunuşu krekır anlamı türkçesi KRAKER
Cramp Okunuşu kremp anlamı türkçesi KRAMP
Crane Okunuşu kreyn anlamı türkçesi VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
Credit Okunuşu kredit anlamı türkçesi KREDİ
Crisis Okunuşu kraysız anlamı türkçesi KRİZ
Crisp Okunuşu krisp anlamı türkçesi CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
Crisp Okunuşu krisp anlamı türkçesi 1)İNCE 2)KAŞ
Critical Okunuşu kritikıl anlamı türkçesi KRİTİK
Crocodile Okunuşu krokıdayl anlamı türkçesi AFRİKA TİMSAHI
Crossword Okunuşu krosvörd anlamı türkçesi ÇAPRAZ BULMACA
Crow Okunuşu kro anlamı türkçesi 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
Crucial Okunuşu kuruşıl anlamı türkçesi EN ÖNEMLİ AN (Karar i?in vb.)
Crude Okunuşu crud anlamı türkçesi PETROL  ( Crude oil=Ham petrol)
Curry Okunuşu köri anlamı türkçesi HAFİF ACILI
Cushion Okunuşu kuşın anlamı türkçesi YASTIK
Cylinder Okunuşu siylındır anlamı türkçesi SİLİNDİR
Daisy Okunuşu deyzi anlamı türkçesi PAPATYA
Damage Okunuşu demı? anlamı türkçesi ZARAR, ZARAR VERMEK
Darling Okunuşu daling anlamı türkçesi SEVGİLİ
Date Okunuşu deyt anlamı türkçesi 1)HURMA 2)RANDEVU
Deadline Okunuşu dedlayn anlamı türkçesi MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
Deadlock Okunuşu dedlok anlamı türkçesi 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
Deaf Okunuşu def anlamı türkçesi SAĞIR
Debatable Okunuşu dibeytıbıl anlamı türkçesi TARTIŞABİLİNİR
Debate Okunuşu dibeyt anlamı türkçesi TARTIŞMA
Debt Okunuşu det anlamı türkçesi BORÇ
Decay Okunuşu dikey anlamı türkçesi ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
Decent Okunuşu disınt anlamı türkçesi DOĞRU,HAKLI,İYİ
Decline Okunuşu diklayn anlamı türkçesi AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
Decrease Okunuşu dikriis anlamı türkçesi AZALMAK
Default Okunuşu difolt anlamı türkçesi İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
Defer Okunuşu diför anlamı türkçesi GECİKTİRME, ERTELEME
Deficit Okunuşu defisit anlamı türkçesi AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
Definition Okunuşu defineyşın anlamı türkçesi TANIMLAMA
Deliberately Okunuşu dilibirıtli anlamı türkçesi KASTEN
Demoralize Okunuşu dimorılayz anlamı türkçesi CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
Dependent Okunuşu dıpendınt anlamı türkçesi BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
Deputation Okunuşu deputeyşın anlamı türkçesi VEKİLLİK
Deputy Okunuşu depyuti anlamı türkçesi VEKİL
Desperate Okunuşu despırit anlamı türkçesi UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
Fame Okunuşu feym anlamı türkçesi ŞÖHRET, ÜN
Fan Okunuşu fen anlamı türkçesi 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
Fancy Okunuşu fensi anlamı türkçesi 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
Feature Okunuşu fii?ır anlamı türkçesi ÖZELLİK
Fed Up Okunuşu fedap anlamı türkçesi BIKMAK (I’m fed up:Bıktım)
Federal Okunuşu fedırıl anlamı türkçesi FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
Ferry Okunuşu feri anlamı türkçesi FERİBOT, ARABA VAPURU
Fertile Okunuşu förtaıl anlamı türkçesi 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
Fertilize Okunuşu förtılaız anlamı türkçesi 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
Festival Okunuşu festıvıl anlamı türkçesi FESTİVAL
Fiance Okunuşu fiansey anlamı türkçesi NİŞANLI
Fiction Okunuşu fikşın anlamı türkçesi KURGU (roman)
Fig Okunuşu fig anlamı türkçesi 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
Fire-Brigade Okunuşu fayı-brigeyd anlamı türkçesi İTFAİYE
Fiscal Okunuşu fiskıl anlamı türkçesi DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
Fist Okunuşu fist anlamı türkçesi YUMRUK
Flea Okunuşu flii anlamı türkçesi PİRE
Flee Okunuşu flii anlamı türkçesi KAÇMAK
Fleet Okunuşu fliit anlamı türkçesi FİLO (gemi vb.)
Flipper Okunuşu flipır anlamı türkçesi 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
Florist Okunuşu florıst anlamı türkçesi ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
Fluent Okunuşu flüınt anlamı türkçesi AKICI
Foam Okunuşu fom anlamı türkçesi KÖPÜK
Foam Rubber Okunuşu fom rabır anlamı türkçesi SÜNGER
Folk Okunuşu folk anlamı türkçesi HALK
Football Okunuşu futbool anlamı türkçesi FUTBOL
Footprint Okunuşu futprint anlamı türkçesi AYAK İZİ
Foreman Okunuşu formın anlamı türkçesi USTABAŞI, FORMEN
Forever Okunuşu fırevır anlamı türkçesi DEVAMLI OLARAK
Forge Okunuşu for? anlamı türkçesi 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
Forger Okunuşu forcır anlamı türkçesi ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
Formal Okunuşu formıl anlamı türkçesi RESMİ, CİDDİ
Forthwith Okunuşu forthvit anlamı türkçesi DERHAL, HEMEN
Foul Okunuşu fol anlamı türkçesi PİS, KİRLİ
Found Okunuşu faund anlamı türkçesi İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
Fragile Okunuşu fre?ayıl anlamı türkçesi KOLAY KIRILABİR
Frank Okunuşu frenk anlamı türkçesi AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
Freight Okunuşu freyt anlamı türkçesi HAMULE, NAVLUN
Fridge Okunuşu fric anlamı türkçesi BUZDOLABI
Frontier Okunuşu frantier anlamı türkçesi SINIR
Fry Okunuşu fray anlamı türkçesi KIZARTMAK
Full Stop Okunuşu fulstop anlamı türkçesi NOKTA
Fundamental Okunuşu fandımentıl anlamı türkçesi TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
Funeral Okunuşu füunırıl anlamı türkçesi CENAZE
Furthermore Okunuşu fördırmor anlamı türkçesi YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
Fuse Okunuşu füuz anlamı türkçesi SİGORTA (elektrik vb.)
Fuss Okunuşu faas anlamı türkçesi TELAŞ, TELAŞLANMAK
Gaol Okunuşu jeil anlamı türkçesi HAPİSHANE
Gay Okunuşu gey anlamı türkçesi 1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
Gear Okunuşu giır anlamı türkçesi VİTES