ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 12


Germ Okunuşu cörm anlamı türkçesi MİKROP
Ghost Okunuşu gost anlamı türkçesi HAYALET,HORTLAK
Gigolo Okunuşu jigolo anlamı türkçesi JİGOLO
Ginger Okunuşu cincır anlamı türkçesi ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
Globe Okunuşu glob anlamı türkçesi KÜRE, DÜNYA
Glue Okunuşu glu anlamı türkçesi YAPIŞTIRICI
Goal Okunuşu gol anlamı türkçesi HEDEF, GAYE, GOL
Gossip Okunuşu gosip anlamı türkçesi DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
Grapefruit Okunuşu greypfruut anlamı türkçesi GREYFURT
Grateful Okunuşu greytıfıl anlamı türkçesi MİNNETTAR
Gravestone Okunuşu grıyvıstun anlamı türkçesi MEZARTAŞI
Graveyard Okunuşu greyvyard anlamı türkçesi MEZARLIK, MEZAR
Greengrocer Okunuşu gıringırosır anlamı türkçesi MANAV
Groom Okunuşu gruum anlamı türkçesi DAMAT
Grumble Okunuşu grambıl anlamı türkçesi SIZLANMAK,YAKINMAK
Guarantee Okunuşu garentii anlamı türkçesi GARANTİ
Guided Missile Okunuşu   gaydıd misayl anlamı türkçesi yl  GÜDÜMLÜ ROKET
Guitar Okunuşu gitaar anlamı türkçesi GİTAR
Gulf Okunuşu galf anlamı türkçesi KÖRFEZ
Guy Okunuşu gay anlamı türkçesi ADAM
Habitat Okunuşu hebıtıt anlamı türkçesi DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
Hairdresser Okunuşu herdresır anlamı türkçesi KUVAFÖR, BERBER
Hairdryer Okunuşu herdrayır anlamı türkçesi SAÇ KURUTMA MAKİNASI
Halt Okunuşu halt anlamı türkçesi DUR
Ham Okunuşu hem anlamı türkçesi DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
Hand Grenade Okunuşu hend grineid anlamı türkçesi EL BOMBASI
Handicap Okunuşu hendikap anlamı türkçesi SAKAT
Hang On Okunuşu hengon anlamı türkçesi BEKLE
Happen Okunuşu hepın anlamı türkçesi OLMAK
Head Quarters Okunuşu  hedkuartırs anlamı türkçesi MERKEZ,KARARGAH
Headline Okunuşu hedlayn anlamı türkçesi BAŞLIK (Gazetede)
Headphone Okunuşu hedfon anlamı türkçesi KULAKLIK
Hectare Okunuşu hektar anlamı türkçesi HEKTAR
Heritage Okunuşu heritıc anlamı türkçesi MİRAS
Hinge Okunuşu hin? anlamı türkçesi 1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
Hold On Okunuşu hold on anlamı türkçesi BEKLE
Holy Okunuşu holi anlamı türkçesi KUTSAL
Hook Okunuşu huuk anlamı türkçesi ÇENGEL, KANCA
Horizontal Okunuşu horizantıl anlamı türkçesi YATAY
Hose Okunuşu hoz anlamı türkçesi HORTUM
Hubbub Okunuşu habab anlamı türkçesi GÜRÜLTÜ
Hug Okunuşu hag anlamı türkçesi SARILMAK,KUCAKLAMAK
Huge Okunuşu hüy? anlamı türkçesi ÇOK BÜYÜK
Human Okunuşu huiymın anlamı türkçesi İNSAN, BEŞERİ
Hush Okunuşu haş anlamı türkçesi SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
Hut Okunuşu hat anlamı türkçesi KULÜBE, BARAKA
Idiot Okunuşu idyıt anlamı türkçesi APTAL
Ignition Okunuşu ignişın anlamı türkçesi 1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
Ignore Okunuşu ignoor anlamı türkçesi ÖNEMSEMEMEK
Illustrate Okunuşu ilıstreyt anlamı türkçesi RESİMLE GÖSTERMEK
Magnificent Okunuşu megnıfısınt anlamı türkçesi AZAMET, İHTİŞAM
Magnifying-Glass Okunuşu megnıfaing-glass anlamı türkçesi BÜYÜTEÇ
Maid Okunuşu meyd anlamı türkçesi KADIN HİZMETÇİ
Maintain Okunuşu meynteyn anlamı türkçesi 1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
Major Okunuşu mecır anlamı türkçesi 1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
Majority Okunuşu mıcorıti anlamı türkçesi ÇOĞUNLUK
Maniac Okunuşu meniyak anlamı türkçesi MANYAK
Manual Okunuşu menyul anlamı türkçesi EL İLE YAPILAN
Manufacture Okunuşu menufek?ır anlamı türkçesi ÜRETMEK (Fab. vb)
Margin Okunuşu maacın anlamı türkçesi MARJ, KATKI
Marmalade Okunuşu maamıleyd anlamı türkçesi MARMELAT
Massacre Okunuşu mesıkır anlamı türkçesi KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
Massive Okunuşu mesiv anlamı türkçesi ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
Mat Okunuşu met anlamı türkçesi HASIR, PASPAS
Mate Okunuşu meyt anlamı türkçesi ARKADAŞ
Mathematics Okunuşu methemetiks anlamı türkçesi MATEMATİK
Mattress Okunuşu metrıs anlamı türkçesi YATAK, SEDİR
Mature Okunuşu me?ur anlamı türkçesi 1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
Maturity Okunuşu me?uriti anlamı türkçesi OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
Maximum Okunuşu mexsimum anlamı türkçesi MAKSİMUM, AZAMİ
Meadow Okunuşu medo anlamı türkçesi ÇAYIR, MERA
Mechanic Okunuşu mikenik anlamı türkçesi 1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
Medical Okunuşu medıkıl anlamı türkçesi TIBBİ
Merely Okunuşu miıli anlamı türkçesi SADECE, ANCAK
Merge Okunuşu mörc anlamı türkçesi BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
Merit Okunuşu merit anlamı türkçesi HAKETMEK, DEĞMEK
Might Okunuşu mayt anlamı türkçesi 1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
Mike Okunuşu mayk anlamı türkçesi MİKROFON
Mild Okunuşu mayld anlamı türkçesi 1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
Millet Okunuşu milıt anlamı türkçesi DARI
Millionaire Okunuşu milyıner anlamı türkçesi MİLYONER
Mince Okunuşu mins anlamı türkçesi KIYMA (Et vb.), KIYMAK
Miracle Okunuşu mirıkıl anlamı türkçesi MUCİZE
Miser Okunuşu mayzır anlamı türkçesi HASİS, CİMRİ
Miserable Okunuşu mizrıbıl anlamı türkçesi SEFİL
Misery Okunuşu mısiri anlamı türkçesi SEFALET
Mislay Okunuşu misley anlamı türkçesi NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
Mobile Okunuşu mobayl anlamı türkçesi OYNAK,HAREKETLİ
Moisture Okunuşu moıs?ır anlamı türkçesi NEM
Mole Okunuşu mol anlamı türkçesi 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
Monument Okunuşu monımınt anlamı türkçesi ANIT, ABİDE
Mood Okunuşu muud anlamı türkçesi MİZAÇ, RUH HALİ
Moral Okunuşu morıl anlamı türkçesi AHLAK
Morale Okunuşu mıraal anlamı türkçesi MORAL
Mortgage Okunuşu morgey? anlamı türkçesi İPOTEK
Mosquito Okunuşu mıskiito anlamı türkçesi SİVRİSİNEK
Moss Okunuşu mos anlamı türkçesi YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
Motion Okunuşu moşın anlamı türkçesi HAREKET, ÖNERME
Motive Okunuşu motiv anlamı türkçesi 1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
Mud-Guard Okunuşu madgard anlamı türkçesi ÇAMURLUK
Multiply Okunuşu maltıpılay anlamı türkçesi ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
Murmur Okunuşu mörmır anlamı türkçesi MIRILDANMAK,UĞULTU
Muscle Okunuşu masıl anlamı türkçesi PAZU, KAS
Museum Okunuşu müuzım anlamı türkçesi MÜZE
Mushroom Okunuşu maşrum anlamı türkçesi MANTAR
Muslim Okunuşu mazlım anlamı türkçesi MÜSLÜMAN
Mustard Okunuşu mastırd anlamı türkçesi HARDAL
Mute Okunuşu müut anlamı türkçesi 1)SESİZ 2)DİLSİZ
Mutter Okunuşu matır anlamı türkçesi MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
Mutual Okunuşu müu?ul anlamı türkçesi MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
Napkin Okunuşu nepkin anlamı türkçesi PEÇETE
Narrate Okunuşu nıreyt anlamı türkçesi ANLATMAK, SÖYLEMEK
Nasty Okunuşu nasti anlamı türkçesi PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
Naughty Okunuşu noti anlamı türkçesi YARAMAZ (naughty child = yaramaz ?ocuk)
Needless Okunuşu nidless anlamı türkçesi LÜZUMSUZ
Negotiate Okunuşu nigoşıeyt anlamı türkçesi GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
Network Okunuşu netwörk anlamı türkçesi ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
Nickname Okunuşu nikneym anlamı türkçesi TAKILMIŞ AD, LAKAP
Nightmare Okunuşu naytmeyr anlamı türkçesi KABUS
Nominate Okunuşu nomineyd anlamı türkçesi 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
Nonsense Okunuşu nonsıs anlamı türkçesi SAÇMA
Notorious Okunuşu nutoriyus anlamı türkçesi KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
Novel Okunuşu novıl anlamı türkçesi ROMAN
Nude Okunuşu nüud anlamı türkçesi ÇIPLAK
Nylon Okunuşu naylon anlamı türkçesi NAYLON
Oar Okunuşu or anlamı türkçesi KÜREK
Oasis Okunuşu oesis anlamı türkçesi VAHA
Oblige Okunuşu ıblayc anlamı türkçesi 1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
Occur Okunuşu ıkör anlamı türkçesi OLMAK
Odd Okunuşu od anlamı türkçesi TUHAF,ACAİP
Okay (Ok) Okunuşu okey anlamı türkçesi PEKİ, TAMAM
Old-Fashioned Okunuşu  old feyşınd anlamı türkçesi ESKİ MODA
Omelette Okunuşu omlıt anlamı türkçesi OMLET
Omit Okunuşu ımit anlamı türkçesi ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
Onion Okunuşu anyın anlamı türkçesi SOĞAN
Option Okunuşu opşın anlamı türkçesi SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
Oral Okunuşu orıl anlamı türkçesi SÖZLÜ
Orbit Okunuşu orbit anlamı türkçesi YÖRÜNGE
Orchard Okunuşu or?ıd anlamı türkçesi BOSTAN
Original Okunuşu arıcınıl anlamı türkçesi ORJİNAL, İLK, YENİ
Oval Okunuşu ovıl anlamı türkçesi OVAL
Overdo Okunuşu ovırdu anlamı türkçesi FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
Overdue Okunuşu overduu anlamı türkçesi VADESİ GEÇMİŞ
Overtake Okunuşu ovırteyk anlamı türkçesi GEÇMEK, SOLLAMAK
Overtime Okunuşu ovırtaym anlamı türkçesi FAZLA MESAİ
Overwork Okunuşu ovırvörk anlamı türkçesi FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
Owl Okunuşu aul anlamı türkçesi BAYKUŞ
Oxygen Okunuşu oksıcın anlamı türkçesi OKSİJEN
Oyster Okunuşu oistır anlamı türkçesi İSTİRİDYE
Packed Okunuşu pekt anlamı türkçesi KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
Referendum Okunuşu refırendum anlamı türkçesi REFERANDUM, HALK OYLAMASI
Refill Okunuşu rifıl anlamı türkçesi DOLDURMAK
Refreshments Okunuşu rıfreşmınts anlamı türkçesi SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
Refrigerator Okunuşu refrı?ıretır anlamı türkçesi BUZDOLABI
Region Okunuşu ricın anlamı türkçesi BÖLGE
Register Okunuşu recıstır anlamı türkçesi 1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
Regulation Okunuşu reguleyşın anlamı türkçesi YÖNETMELİK, YASA
Relate Okunuşu releyt anlamı türkçesi ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
Relevant Okunuşu relıvınt anlamı türkçesi BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
Reliable Okunuşu rilaybıl anlamı türkçesi GÜVENİLİR
Reluctant Okunuşu rilanktınt anlamı türkçesi İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
Remedy Okunuşu remidi anlamı türkçesi ÇARE
Remit Okunuşu rimit anlamı türkçesi 1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
Remittance Okunuşu rimitıns anlamı türkçesi HAVELE (Para)
Reputation Okunuşu reputeyşın anlamı türkçesi İTİBAR,ÜN
Research Okunuşu risör? anlamı türkçesi ARAŞTIRMA
Resent Okunuşu rizent anlamı türkçesi HOŞLANMAMAK, KIZMAK
Reside Okunuşu rizaıd anlamı türkçesi OTURMAK, İKAMET ETMEK
Resident Okunuşu rezıdıns anlamı türkçesi BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
Respond Okunuşu rispond anlamı türkçesi CEVAP VERMEK
Restore Okunuşu ristor anlamı türkçesi 1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
Restrict Okunuşu rıstrikt anlamı türkçesi SINIRLAMAK
Resume Okunuşu rızuum anlamı türkçesi YENİDEN BAŞLAMAK
Retail Okunuşu riteil anlamı türkçesi PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
Retaliation Okunuşu ritalieyşın anlamı türkçesi İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
Revenue Okunuşu revenüü anlamı türkçesi GELİR
Reverse Okunuşu rivörs anlamı türkçesi TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
Revise Okunuşu rıvayz anlamı türkçesi TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
Revolution Okunuşu revolışın anlamı türkçesi DEVRİM
Rid Okunuşu rid anlamı türkçesi ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
Rifle Okunuşu rayfıl anlamı türkçesi TÜFEK
Rocket Okunuşu rokıt anlamı türkçesi ROKET
Roundabout Okunuşu raundıbaut anlamı türkçesi 1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
Route Okunuşu ruut anlamı türkçesi ROTA
Rubber Okunuşu rabır anlamı türkçesi 1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
Rug Okunuşu rag anlamı türkçesi KÜÇÜK HALI, KİLİM
Ruin Okunuşu ruin anlamı türkçesi HARABE, YIKIM, MAHVETME
Rust Okunuşu rast anlamı türkçesi PAS
Sacrifice Okunuşu sekrıfays anlamı türkçesi KURBAN, FEDAKARLIK
Safari Okunuşu sifaari anlamı türkçesi SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
Safety-Belt Okunuşu seyftibelt anlamı türkçesi EMNİYET KEMERİ
Safety-Pin Okunuşu seyftipin anlamı türkçesi ÇENGELLİ İĞNE
Salmon Okunuşu semın anlamı türkçesi 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
Saloon Okunuşu sıluun anlamı türkçesi 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
Salute Okunuşu selüut anlamı türkçesi SELAM VERMEK (Asker?)
Sample Okunuşu sempıl anlamı türkçesi ÖRNEK, NUMUNE
Sandpaper Okunuşu sendpeypır anlamı türkçesi 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
Sardine Okunuşu saadin anlamı türkçesi SARDALYA
Satellite Okunuşu setilayt anlamı türkçesi UYDU
Satin Okunuşu setin anlamı türkçesi SATEN, ATLAS
Sauce Okunuşu soıs anlamı türkçesi SALÇA, SOS
Saucepan Okunuşu soospen anlamı türkçesi TAVA
Saucer Okunuşu soosır anlamı türkçesi BARDAK ALTLIĞI
Sausage Okunuşu sosı? anlamı türkçesi SOSİS
Savage Okunuşu sevi? anlamı türkçesi VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
Savour Okunuşu seyvır anlamı türkçesi TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
Saw Okunuşu soo anlamı türkçesi 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See’nin past tens’i)
Saxophone Okunuşu seksifon anlamı türkçesi SAKSAFON
Scandal Okunuşu skendıl anlamı türkçesi SKANDAL
Scare Okunuşu skeir anlamı türkçesi KORKUTMAK
Scarf Okunuşu skaaf anlamı türkçesi ATKI
Scene Okunuşu siin anlamı türkçesi OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
Scheme Okunuşu skiim anlamı türkçesi PLAN, PROJE
Scholarship Okunuşu skılırşip anlamı türkçesi BURS
Scone Okunuşu skon anlamı türkçesi BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
Scorpion Okunuşu skorpion anlamı türkçesi AKREP
Scramble Okunuşu skrımbıl anlamı türkçesi 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
Scruff Okunuşu skraf anlamı türkçesi 1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
Seal Okunuşu siil anlamı türkçesi 1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
Seaside Okunuşu sisayd anlamı türkçesi DENİZ KENARI
Seat-Belt Okunuşu sit belt anlamı türkçesi EMNİYET KEMERİ
Second-Rate Okunuşu sekınd reyt anlamı türkçesi İKİNCİ DERECE, KALİTE
Secure Okunuşu seküür anlamı türkçesi EMNİYETLİ, SAĞLAM
See Over Okunuşu siovır anlamı türkçesi İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
Segment Okunuşu segmınt anlamı türkçesi DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
Senate Okunuşu senit anlamı türkçesi SENATO
Senior Okunuşu sinyır anlamı türkçesi YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
Sergeant Okunuşu sarcınt anlamı türkçesi ÇAVUŞ
Serviette Okunuşu sörviyet anlamı türkçesi PEÇETE
Set Off, Out Okunuşu set of,set aut anlamı türkçesi t  SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
Set On Okunuşu set on anlamı türkçesi ATAK
Sex Okunuşu seks anlamı türkçesi CİNSİYET, CİNS
Shallow Okunuşu şelow anlamı türkçesi SIĞ
Shampoo Okunuşu şempuu anlamı türkçesi ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
Shark Okunuşu şark anlamı türkçesi KÖPEK BALIĞI
Sharp Shooter Okunuşu şarpşutır anlamı türkçesi KESKİN NİŞANCI
Shave Okunuşu şeyv anlamı türkçesi TIRAŞ
Shelf Okunuşu şelf anlamı türkçesi RAF
Shield Okunuşu şiild anlamı türkçesi KALKAN, KILIF
Shift Okunuşu şift anlamı türkçesi 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
Shoelace Okunuşu şuu leys anlamı türkçesi AYAKKABI BAĞI
Shoot Down Okunuşu şut daun anlamı türkçesi İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
Short Cut Okunuşu şortkat anlamı türkçesi KESTİRME
Shortage Okunuşu sortı? anlamı türkçesi YOKLUK, KITLIK
Shrink Okunuşu şringk anlamı türkçesi ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
Significant Okunuşu sinifıkınt anlamı türkçesi MANALI, ÖNEMLİ
Signpost Okunuşu saynpost anlamı türkçesi İŞARET DİREĞİ
Silly Okunuşu sili anlamı türkçesi BUDALA, APTAL
Silo Okunuşu saylo anlamı türkçesi SİLO, DEPO
Sincere Okunuşu sinsiır anlamı türkçesi İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
Temple Okunuşu tempıl anlamı türkçesi TAPINAK
Temporary Okunuşu temprıri anlamı türkçesi GEÇİCİ
Tempt Okunuşu tempt anlamı türkçesi CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
Tenant Okunuşu tenınt anlamı türkçesi KİRACI
Tend Okunuşu tend anlamı türkçesi MEYİLLİ OLMAK
Tent Okunuşu tent anlamı türkçesi TENTE,ÇADIR
Terminal Okunuşu termınıl anlamı türkçesi TERMİNAL
Terrace Okunuşu terıs anlamı türkçesi BİTİŞİK EVLER
Terrify Okunuşu terifay anlamı türkçesi KORKUTMAK
Territory Okunuşu teritri anlamı türkçesi TOPRAK PARÇASI
Theme Okunuşu thiim anlamı türkçesi TEMA, KONU
Theory Okunuşu thiori anlamı türkçesi TEORİ
Thermometer Okunuşu themomitır anlamı türkçesi TERMOMETRE
Third Okunuşu thöd anlamı türkçesi ÜÇÜNCÜ
Thirteenth Okunuşu thötiith anlamı türkçesi ONÜÇÜNCÜ
Thirtieth Okunuşu thötith anlamı türkçesi OTUZUNCU
Thoroughly Okunuşu thruili anlamı türkçesi TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
Thoughtful Okunuşu thootful anlamı türkçesi DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
Thoughtless Okunuşu thootlıs anlamı türkçesi DÜŞÜNCESİZ
Thumb Okunuşu tham anlamı türkçesi EL, BAŞ PARMAĞI
Tick Okunuşu tik anlamı türkçesi SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
Tide Okunuşu tayd anlamı türkçesi GEL-GİT OLAYI
Tiger Okunuşu taygır anlamı türkçesi KAPLAN
Tiny Okunuşu tayni anlamı türkçesi ÇOK KÜÇÜK
Toilet Okunuşu toilıt anlamı türkçesi TUVALET
Token Okunuşu tokın anlamı türkçesi 1)İŞARET 2)JETON
Tomato Okunuşu tımaato anlamı türkçesi DOMATES
Ton Okunuşu tan anlamı türkçesi TON (1000 kg.)
Tone Okunuşu ton anlamı türkçesi TON (SES,IŞIK vs.)
Tool Okunuşu tuul anlamı türkçesi ALET (Çeki?, Balta vb.)
Tooth Pick Okunuşu tuuth pik anlamı türkçesi KÜRDAN
Torch Okunuşu tor? anlamı türkçesi 1)MEŞALE 2)EL FENERİ
Torpedo Okunuşu torpiido anlamı türkçesi TORPİL
Tortoise Okunuşu tootıs anlamı türkçesi KAPLUMBAĞA
Torture Okunuşu tor?ır anlamı türkçesi İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
Tough Okunuşu taf anlamı türkçesi ZOR, GÜÇ, SERT
Tournament Okunuşu turnımınt anlamı türkçesi TURNUVA
Tradition Okunuşu tredişin anlamı türkçesi GELENEK
Tragedy Okunuşu trejedi anlamı türkçesi TRAJEDİ
Transform Okunuşu trensform anlamı türkçesi BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
Transparent Okunuşu tresperint anlamı türkçesi SAYDAM
Trap Okunuşu trep anlamı türkçesi TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
Tremendous Okunuşu trimendıs anlamı türkçesi ÇOK BÜYÜK, HARİKA
Trigger Okunuşu trigır anlamı türkçesi TETİK ( Who pulled triger? )
Tripod Okunuşu traypod anlamı türkçesi ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
Troop Okunuşu trup anlamı türkçesi İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
Troops Okunuşu trups anlamı türkçesi ASKERLER
Truck Okunuşu trak anlamı türkçesi KAMYON
Tuition Okunuşu tuuşın anlamı türkçesi ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
Tulip Okunuşu tüulıp anlamı türkçesi LALE, LALE FİDANI
Tummy Okunuşu tami anlamı türkçesi MİDE
Turban Okunuşu töbın anlamı türkçesi TÜRBAN
Turnkey Okunuşu törnkiy anlamı türkçesi ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
Turnover Okunuşu törnovır anlamı türkçesi CİRO (SATIS)
Typist Okunuşu taypist anlamı türkçesi DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
Tyre Okunuşu tayr anlamı türkçesi LASTİK
Ufo Okunuşu yufo anlamı türkçesi UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
Undergo Okunuşu andırgo anlamı türkçesi KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
Underline Okunuşu andırlayn anlamı türkçesi YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
Unfair Okunuşu anfeyır anlamı türkçesi ADİL OLMAYAN
Unit Okunuşu yunıt anlamı türkçesi BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
Up To You Okunuşu ap tu yu anlamı türkçesi SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It’s up to you)
Upon Okunuşu ıpon anlamı türkçesi ÜSTÜNDE
Upside-Down Okunuşu apsayd down anlamı türkçesi TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK