ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 2


Coal Okunuşu kol anlamı türkçesi KÖMÜR
Coat Okunuşu kout anlamı türkçesi PALTO
Cobweb Okunuşu kobveb anlamı türkçesi ÖRÜMCEK AĞI
Coconut Okunuşu kokonat anlamı türkçesi HİNDİSTAN CEVİZİ
Coffee Okunuşu kafi anlamı türkçesi KAHVE
Coffin Okunuşu kofin anlamı türkçesi TABUT
Coin Okunuşu koin anlamı türkçesi MADENİ PARA
Cold Okunuşu kould anlamı türkçesi SOĞUK
Collar Okunuşu kolır anlamı türkçesi YAKA, TASMA
Collect Okunuşu kolekt anlamı türkçesi TOPLAMAK
Colour Okunuşu kalır anlamı türkçesi RENK
Comb Okunuşu kom anlamı türkçesi TARAK
Come Okunuşu kam anlamı türkçesi GELMEK
Comfort Okunuşu kanfırt anlamı türkçesi KONFOR ,RAHAT
Comfortable Okunuşu kanfırtıbıl anlamı türkçesi KONFORLU
Command Okunuşu komand anlamı türkçesi KUMANDA ETMEK
Commence Okunuşu kımens anlamı türkçesi BAŞLAMAK
Commercial Okunuşu kımörşıl anlamı türkçesi 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
Common Okunuşu kamın anlamı türkçesi 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
Community Okunuşu komüniti anlamı türkçesi TOPLUM
Company Okunuşu kampany anlamı türkçesi 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
Comparatively Okunuşu kımpırativli anlamı türkçesi MUKAYESELİ OLARAK
Compare Okunuşu kımpeyr anlamı türkçesi MUKAYESE ETMEK
Compass Okunuşu kampıs anlamı türkçesi 1.PUSULA  2.PERGEL
Compete Okunuşu kımpiit anlamı türkçesi YARIŞMAK
Competition Okunuşu kompitişn anlamı türkçesi 1.YARIŞMA 2.REKABET
Complain Okunuşu kımpleyn anlamı türkçesi YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
Complete Okunuşu kımpliit anlamı türkçesi BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
Compliment Okunuşu komplimınt anlamı türkçesi İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
Compound Okunuşu kompaund anlamı türkçesi BİRLEŞİK, BİLEŞİK
Concern Okunuşu konsörn anlamı türkçesi 1.İLGİLENDİRMEK  2.ÜZÜLMEK
Concert Okunuşu kansıt anlamı türkçesi KONSER
Conclude Okunuşu konkluud anlamı türkçesi 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
Condition Okunuşu kındişın anlamı türkçesi DURUM, ŞART
Confess Okunuşu kınfes anlamı türkçesi İTİRAF ETMEK
Confidence Okunuşu konfidıns anlamı türkçesi GÜVEN
Confuse Okunuşu kınfüuz anlamı türkçesi (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
Congratulate Okunuşu kongraçuleyt anlamı türkçesi KUTLAMAK
December Okunuşu dısembır anlamı türkçesi ARALIK (ayı)
Decide Okunuşu disayd anlamı türkçesi KARAR VERMEK
Decision Okunuşu dısijn anlamı türkçesi KARAR
Declare Okunuşu dikleır anlamı türkçesi AÇIKLAMAK
Decorate Okunuşu dekıreyt anlamı türkçesi DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
Deed Okunuşu diid anlamı türkçesi 1.EYLEM  2.TAPU
Deep Okunuşu diip anlamı türkçesi DERİN
Deer Okunuşu diır anlamı türkçesi GEYİK
Defeat Okunuşu dıfiit anlamı türkçesi KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
Defence Okunuşu difens anlamı türkçesi SAVUNMA, DEFANS
Defend Okunuşu difend anlamı türkçesi SAVUNMAK
Definite Okunuşu defınit anlamı türkçesi KESİN, BELİRLİ
Degree Okunuşu dıgrii anlamı türkçesi DERECE
Delay Okunuşu dıley anlamı türkçesi GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
Delicate Okunuşu delikıt anlamı türkçesi NAZİK
Delicious Okunuşu dılişıs anlamı türkçesi LEZZETLİ
Delight Okunuşu dılayt anlamı türkçesi HOŞNUTLUK
Delightful Okunuşu dılaytful anlamı türkçesi HOŞNUT EDİCİ
Deliver Okunuşu delivır anlamı türkçesi DAĞITMAK, DAĞITIM
Demand Okunuşu dimend anlamı türkçesi İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
Demolish Okunuşu dımoliş anlamı türkçesi YIKMAK, PARÇALAMAK
Demonstrate Okunuşu demonstreyt anlamı türkçesi AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
Demonstration Okunuşu demonstreyşın anlamı türkçesi GÖSTERİ
Dentist Okunuşu dentist anlamı türkçesi DİŞÇİ
Deny Okunuşu dınay anlamı türkçesi İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
Depart Okunuşu dıpart anlamı türkçesi AYRILMAK
Department Okunuşu dıpartmınt anlamı türkçesi BÖLÜM;DEPARTMAN
Depend Okunuşu dıpend anlamı türkçesi BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
Deposit Okunuşu dıpozıt anlamı türkçesi DEPOZİT
Depress Okunuşu dıpres anlamı türkçesi BUNALTMAK
Depth Okunuşu depth anlamı türkçesi DERİNLİK
Describe Okunuşu dıskrayb anlamı türkçesi TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
Desert Okunuşu dezırt anlamı türkçesi 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
Deserve Okunuşu dızörv anlamı türkçesi HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
Design Okunuşu dızayn anlamı türkçesi DİZAYN
Desire Okunuşu dızayr anlamı türkçesi ARZU
Desk Okunuşu desk anlamı türkçesi SIRA;MASA
Despair Okunuşu dıspeır anlamı türkçesi ÜMİTSİZLİK
Dessert Okunuşu dızört anlamı türkçesi TATLI (yiyecek)
Destroy Okunuşu dıstroy anlamı türkçesi YIKMAK
Destruction Okunuşu dıstrakşın anlamı türkçesi YIKIM
Detail Okunuşu diteyl anlamı türkçesi AYRINTI, DETAY
Determined Okunuşu dıtörmind anlamı türkçesi AZİMLİ
Develop Okunuşu dıvelop anlamı türkçesi GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
Development Okunuşu dıvelopmınt anlamı türkçesi GELİŞME
Devil Okunuşu devl anlamı türkçesi ŞEYTAN
Dial Okunuşu dayıl anlamı türkçesi 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
Diamond Okunuşu daymınd anlamı türkçesi 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
Diary Okunuşu dayri anlamı türkçesi GÜNLÜK, AJANDA
Dictator Okunuşu dıkteytır anlamı türkçesi DİKTATÖR
Dictionary Okunuşu dikşınri anlamı türkçesi SÖZLÜK
Die Okunuşu day anlamı türkçesi ÖLMEK
Difference Okunuşu difrıns anlamı türkçesi AYIRIM, FARK
Different Okunuşu dıfrınt anlamı türkçesi FARKLI
Difficult Okunuşu dıfıkılt anlamı türkçesi ZOR
Dig Okunuşu dig anlamı türkçesi KAZMAK
Dinner Okunuşu dinır anlamı türkçesi AKŞAM YEMEĞİ
Diploma Okunuşu dıploumı anlamı türkçesi DİPLOMA
Diplomat Okunuşu dıplımat anlamı türkçesi DİPLOMAT
Direct Okunuşu dırekt anlamı türkçesi 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
Direction Okunuşu dırekşn anlamı türkçesi YÖN
Director Okunuşu dırektır anlamı türkçesi DİREKTÖR
Dirt Okunuşu dört anlamı türkçesi KİR
Dirty Okunuşu dörti anlamı türkçesi KİRLİ
Disadvantage Okunuşu disadvantıc anlamı türkçesi DEZAVANTAJ
Disagree Okunuşu disıgrii anlamı türkçesi ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
Disappear Okunuşu disıpiır anlamı türkçesi GÖZDEN KAYBOLMAK
Disappoint Okunuşu disıpoint anlamı türkçesi HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
Disc Okunuşu disk anlamı türkçesi DİSK
Disc-Jockey Okunuşu disk cokey anlamı türkçesi DİSCOKEY
Discipline Okunuşu disiplin anlamı türkçesi DİSİPLİN
Discover Okunuşu diskavır anlamı türkçesi KEŞFETMEK
Discuss Okunuşu dıskas anlamı türkçesi TARTIŞMAK
Disease Okunuşu diziiz anlamı türkçesi HASTALIK
Dish Okunuşu diş anlamı türkçesi 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
Dismiss Okunuşu dismis anlamı türkçesi KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
Disobey Okunuşu disıbey anlamı türkçesi İTAAT ETMEMEK
Display Okunuşu displey anlamı türkçesi GÖSTERMEK
Dispose Okunuşu dispouz anlamı türkçesi ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
Dispute Okunuşu dıspüut anlamı türkçesi ANLAŞMAZLIK
Distance Okunuşu distıns anlamı türkçesi UZAKLIK
Distant Okunuşu distınt anlamı türkçesi UZAK
Distinct Okunuşu distinkt anlamı türkçesi AÇIK, ÖZEL, FARKLI
Distinguish Okunuşu distinguwiş anlamı türkçesi AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
Distribute Okunuşu distribüut anlamı türkçesi DAĞITMAK
District Okunuşu distrikt anlamı türkçesi BÖLGE (toprak,ülke)
Disturb Okunuşu distörb anlamı türkçesi RAHATSIZ ETMEK
Divide Okunuşu divayd anlamı türkçesi BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
Division Okunuşu divijn anlamı türkçesi BÖLÜM
Dizzy Okunuşu dizi anlamı türkçesi BAŞ DÖNMESİ
Do Okunuşu do anlamı türkçesi YAPMAK
Dock Okunuşu dok anlamı türkçesi 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
Doctor Okunuşu daktır anlamı türkçesi DOKTOR
Document Okunuşu dokümınt anlamı türkçesi DOKÜMAN
Dog Okunuşu dog anlamı türkçesi KÖPEK
Doll Okunuşu dol anlamı türkçesi OYUNCAK BEBEK
Domestic Okunuşu dımestik anlamı türkçesi EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
Donkey Okunuşu donki anlamı türkçesi EŞEK
Door Okunuşu door anlamı türkçesi KAPI
Double Okunuşu dabl anlamı türkçesi ÇİFT
Exchange Okunuşu ıksçeync anlamı türkçesi DEĞİŞ TOKUŞ
Excite Okunuşu ıksayt anlamı türkçesi HEYECANLANDIRMAK
Exclude Okunuşu eksklud anlamı türkçesi DIŞLAMAK
Excuse Okunuşu eksküuz anlamı türkçesi 1.AFFETMEK  2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
Exercise Okunuşu eksısayz anlamı türkçesi EGZERSİZ
Exist Okunuşu ıgzist anlamı türkçesi OLUŞ, VAR OLMAK
Exit Okunuşu eksit anlamı türkçesi ÇIKIŞ, ÇIKMAK
Expect Okunuşu ekspekt anlamı türkçesi UMMAK,BEKLEMEK
Expense Okunuşu ekspens anlamı türkçesi MASRAF
Expensive Okunuşu ekspensiv anlamı türkçesi PAHALI
Experience Okunuşu ıkspiriıns anlamı türkçesi TECRÜBE
Expert Okunuşu ekspört anlamı türkçesi BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
Explain Okunuşu ıkspleyn anlamı türkçesi AÇIKLAMAK
Explanation Okunuşu eksplıneyşın anlamı türkçesi AÇIKLAMA
Explode Okunuşu ıksploud anlamı türkçesi PATLAMAK (bomba patlaması)
Explore Okunuşu ıksplor anlamı türkçesi ARAŞTIRMAK (bir yeri)
Express Okunuşu ıkspres anlamı türkçesi İFADE ETMEK
Expression Okunuşu ıkspreşın anlamı türkçesi İFADE
Extend Okunuşu ıkstend anlamı türkçesi GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
Extension Okunuşu ıkstenşn anlamı türkçesi GENİŞLETME, BÜYÜTME
Extent Okunuşu ıkstent anlamı türkçesi BOYUT, BÜYÜKLÜK
Extra Okunuşu ekstrı anlamı türkçesi FAZLA, EKSTRA
Extract Okunuşu ıkstekt anlamı türkçesi ÇEKİP ÇIKARTMAK
Extraordinary Okunuşu ıkstrordinıri anlamı türkçesi OLAĞANDIŞI
Eye Okunuşu ay anlamı türkçesi GÖZ
Face Okunuşu feys anlamı türkçesi 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
Factory Okunuşu fektri anlamı türkçesi FABRİKA
Fade Okunuşu feyd anlamı türkçesi SOLMAK
Fail Okunuşu feyl anlamı türkçesi BAŞARISIZ OLMAK
Failure Okunuşu feylır anlamı türkçesi BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
Faint Okunuşu feynt anlamı türkçesi 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
Fair Okunuşu feır anlamı türkçesi 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
Fairly Okunuşu feıli anlamı türkçesi 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
Faith Okunuşu feyth anlamı türkçesi 1.İNANÇ  2.GÜVENMEK
Faithful Okunuşu feythful anlamı türkçesi GÜVENİLİR, SADIK
Fall Okunuşu fol anlamı türkçesi 1.DÜŞMEK  2.SONBAHAR (AmE)
False Okunuşu fols anlamı türkçesi 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
Familiar Okunuşu fımiliır anlamı türkçesi TANIDIK, BİLDİK
Family Okunuşu femıli anlamı türkçesi AİLE, FAMİLYA
Famous Okunuşu feymıs anlamı türkçesi ÜNLÜ
Fanatic Okunuşu fınıtik anlamı türkçesi FANATİK
Fantastic Okunuşu fentestik anlamı türkçesi HARİKA, OLAĞANDIŞI
Far Okunuşu far anlamı türkçesi UZAK
Fare Okunuşu feır anlamı türkçesi ÜCRET (tren,vapur vb. için)
Farm Okunuşu fam anlamı türkçesi ÇİFTLİK
Farther Okunuşu fardır anlamı türkçesi DAHA UZAK
Fashion Okunuşu feşn anlamı türkçesi MODA
Fast Okunuşu fast anlamı türkçesi HIZLI
Fasten Okunuşu fasn anlamı türkçesi BAĞLAMAK
Fat Okunuşu fet anlamı türkçesi 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
Fate Okunuşu feyt anlamı türkçesi KADER
Father Okunuşu fadır anlamı türkçesi BABA
Fault Okunuşu folt anlamı türkçesi KUSUR
Faultless Okunuşu foltlıs anlamı türkçesi KUSURSUZ
Faulty Okunuşu folti anlamı türkçesi KUSURLU
Favour Okunuşu feyvır anlamı türkçesi LEHİNDE, TARAF TUTMAK
Favourable Okunuşu feyvırıbl anlamı türkçesi İYİ, YARDIMCI
Favourite Okunuşu feyvrıt anlamı türkçesi EN SEVİLEN, FAVORİ
Fear Okunuşu fiır anlamı türkçesi KORKU
Fearful Okunuşu fiıfl anlamı türkçesi KORKUTUCU
Feather Okunuşu fedır anlamı türkçesi TÜY (kuş tüyü)
February Okunuşu february anlamı türkçesi ŞUBAT
Fee Okunuşu fii anlamı türkçesi HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
Feed Okunuşu fid anlamı türkçesi BESLEMEK
Feel Okunuşu fiil anlamı türkçesi HİSSETMEK
Fellow Okunuşu felıu anlamı türkçesi ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
Female Okunuşu fimeyl anlamı türkçesi DİŞİ
Fence Okunuşu fens anlamı türkçesi ÇİT
Fetch Okunuşu feç anlamı türkçesi GİDİP GETİRMEK
Fever Okunuşu fivır anlamı türkçesi ATEŞ (vücut)
Few Okunuşu füu anlamı türkçesi AZ, BİR KAÇ
Field Okunuşu fiild anlamı türkçesi ALAN
Fight Okunuşu fayt anlamı türkçesi KAVGA, KAVGA ETMEK
Figure Okunuşu figır anlamı türkçesi 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
File Okunuşu fayl anlamı türkçesi 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
Fill Okunuşu fil anlamı türkçesi DOLDURMAK
Film Okunuşu film anlamı türkçesi FİLM
Final Okunuşu faynl anlamı türkçesi SON
Finally Okunuşu faynıli anlamı türkçesi SONUNDA
Finance Okunuşu faynens anlamı türkçesi FİNANS
Find Okunuşu faynd anlamı türkçesi BULMAK
Fine Okunuşu fayn anlamı türkçesi 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
Finger Okunuşu fingır anlamı türkçesi PARMAK
Finish Okunuşu finiş anlamı türkçesi BİTİM, BİTMEK
Fire Okunuşu fayır anlamı türkçesi 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
Firm Okunuşu förm anlamı türkçesi 1.SERT 2.FİRMA
First Okunuşu först anlamı türkçesi BİRİNCİ, İLK
Fish Okunuşu fiş anlamı türkçesi BALIK
Fit Okunuşu fit anlamı türkçesi 1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
Fix Okunuşu fiks anlamı türkçesi YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
Flag Okunuşu fleg anlamı türkçesi BAYRAK
Flake Okunuşu fleyk anlamı türkçesi TANE (snowflake : kar tanesi)
Flame Okunuşu fleym anlamı türkçesi ALEV
Flash Okunuşu fleş anlamı türkçesi FLAŞ
Flat Okunuşu flet anlamı türkçesi 1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
Flavour Okunuşu fleyvır anlamı türkçesi TAT
Flesh Okunuşu fleş anlamı türkçesi ET (derinin altındaki)
Flight Okunuşu flayt anlamı türkçesi UÇUŞ
Float Okunuşu flout anlamı türkçesi YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
Flock Okunuşu flok anlamı türkçesi SÜRÜ