ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 4


Mystery Okunuşu mıstri anlamı türkçesi ESRAR, BİLİNMEZLİK
Nail Okunuşu neyl anlamı türkçesi 1.TIRNAK  2.ÇİVİ
Name Okunuşu neym anlamı türkçesi İSİM
Narrow Okunuşu nerou anlamı türkçesi DAR
Nation Okunuşu neyşın anlamı türkçesi ULUS
National Okunuşu neyşınl anlamı türkçesi ULUSAL
Native Okunuşu neytiv anlamı türkçesi YERLİ (her native language)
Natural Okunuşu neçrıl anlamı türkçesi DOĞAL
Nature Okunuşu neyçır anlamı türkçesi DOĞA
Near Okunuşu niır anlamı türkçesi YAKIN
Necessary Okunuşu nesısıri anlamı türkçesi GEREKLİ
Necessity Okunuşu nısesiti anlamı türkçesi GEREKLİLİK
Neck Okunuşu nek anlamı türkçesi BOYUN, ENSE
Need Okunuşu niid anlamı türkçesi GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
Needle Okunuşu niidl anlamı türkçesi İĞNE, ŞİŞ
Neglect Okunuşu nıglekt anlamı türkçesi İHMAL ETMEK
Neighbour Okunuşu neybır anlamı türkçesi KOMŞU
Neither Okunuşu niidır anlamı türkçesi HİÇBİRİ
Neither…Nor… Okunuşu naydır..nor.. anlamı türkçesi NE O..NE ÖBÜRÜ
Nephew Okunuşu nevüuu anlamı türkçesi YEĞEN (erkek)
Nervous Okunuşu nörvıs anlamı türkçesi SİNİRLİ
Nest Okunuşu nest anlamı türkçesi YUVA, KUŞ YUVASI
Net Okunuşu net anlamı türkçesi 1.AĞ  2.NET (brütün tersi)
Never Okunuşu never anlamı türkçesi HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
Nevertheless Okunuşu nevedıles anlamı türkçesi BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
New Okunuşu nuu anlamı türkçesi YENİ
News Okunuşu nüuz anlamı türkçesi HABER
Newspaper Okunuşu nüuspeypır anlamı türkçesi GAZETE
Next Okunuşu nekst anlamı türkçesi EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
Nice Okunuşu nays anlamı türkçesi HOŞ
Niece Okunuşu niis anlamı türkçesi YEĞEN (kız)
Night Okunuşu nayt anlamı türkçesi GECE
Nil Okunuşu nil anlamı türkçesi SIFIR, BOŞLUK
No Okunuşu no anlamı türkçesi HAYIR
Noble Okunuşu noubl anlamı türkçesi SOYLU
Nobody Okunuşu noubadi anlamı türkçesi HİÇ KİMSE
Noise Okunuşu noiz anlamı türkçesi GÜRÜLTÜ
None Okunuşu nan anlamı türkçesi HİÇBİRİSİ
Noon Okunuşu nuun anlamı türkçesi ÖĞLE ZAMANI
Normal Okunuşu normıl anlamı türkçesi NORMAL
North Okunuşu north anlamı türkçesi KUZEY
Nose Okunuşu nouz anlamı türkçesi BURUN
Not Okunuşu nat anlamı türkçesi DEĞİL
Note Okunuşu not anlamı türkçesi 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
Nothing Okunuşu nathing anlamı türkçesi HİÇBİR ŞEY
Notice Okunuşu noutis anlamı türkçesi DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
November Okunuşu novembır anlamı türkçesi KASIM
Now Okunuşu nau anlamı türkçesi ŞİMDİ
Nowadays Okunuşu nauıdeyz anlamı türkçesi BUGÜNLERDE
Nowhere Okunuşu nouweır anlamı türkçesi HİÇ BİRYER
Pear Okunuşu peır anlamı türkçesi ARMUT
Peculiar Okunuşu pıküliır anlamı türkçesi GARİP
Pen Okunuşu pen anlamı türkçesi 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
Penalty Okunuşu penılti anlamı türkçesi CEZA
Pencil Okunuşu pensl anlamı türkçesi KURŞUN KALEM
People Okunuşu piipl anlamı türkçesi HALK
Pepper Okunuşu pepır anlamı türkçesi BİBER
Per Okunuşu pör anlamı türkçesi HER
Perfect Okunuşu pörfekt anlamı türkçesi KUSURSUZ, YETKİN
Perform Okunuşu pörform anlamı türkçesi 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
Performance Okunuşu pörformıns anlamı türkçesi PERFORMANS
Perhaps Okunuşu pörheps anlamı türkçesi BELKİ
Permission Okunuşu pörmişn anlamı türkçesi İZİN
Permit Okunuşu pörmit anlamı türkçesi 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
Person Okunuşu pörsın anlamı türkçesi KİŞİ
Personality Okunuşu pörsınelıti anlamı türkçesi KİŞİLİK
Persuade Okunuşu pörsweyd anlamı türkçesi İKNA ETMEK
Petrol Okunuşu petrıl anlamı türkçesi PETROL
Phone Okunuşu foun anlamı türkçesi TELEFON
Photo Okunuşu foutou anlamı türkçesi FOTOĞRAF
Piano Okunuşu pieno anlamı türkçesi PİYANO
Pick Okunuşu pik anlamı türkçesi TOPLAMAK, SEÇMEK
Pickpocket Okunuşu pikpakıt anlamı türkçesi YANKESİCİ
Picnic Okunuşu piknik anlamı türkçesi PİKNİK
Picture Okunuşu pikçır anlamı türkçesi RESİM
Pie Okunuşu pay anlamı türkçesi PASTA, BÖREK
Piece Okunuşu piis anlamı türkçesi PARÇA
Pig Okunuşu pig anlamı türkçesi DOMUZ
Pigeon Okunuşu picın anlamı türkçesi GÜVERCİN
Pile Okunuşu payl anlamı türkçesi ÜST ÜSTE KOYMAK
Pill Okunuşu pil anlamı türkçesi HAP
Pilot Okunuşu paylıt anlamı türkçesi PİLOT
Pin Okunuşu pin anlamı türkçesi TOPLU İĞNE
Pine Okunuşu payn anlamı türkçesi ÇAM
Pineapple Okunuşu paynepl anlamı türkçesi ANANAS
Pink Okunuşu pink anlamı türkçesi PEMBE
Pipe Okunuşu payp anlamı türkçesi 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
Pity Okunuşu piti anlamı türkçesi ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Place Okunuşu pleys anlamı türkçesi YER, YERLEŞTİRMEK
Plain Okunuşu pleyn anlamı türkçesi AÇIK, ORTADA, DÜZ
Plan Okunuşu plen anlamı türkçesi PLAN, PLANLAMAK
Plane Okunuşu pleyn anlamı türkçesi UÇAK
Plant Okunuşu plent anlamı türkçesi 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK  2.FABRİKA, TESİS
Plantation Okunuşu plenteyşn anlamı türkçesi EKİLİ YER
Plate Okunuşu pleyt anlamı türkçesi TABAK
Play Okunuşu pley anlamı türkçesi 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
Player Okunuşu pleyır anlamı türkçesi OYUNCU, ÇALAN
Pleasant Okunuşu pleznt anlamı türkçesi KEYİFLİ, ZEVKLİ
Please Okunuşu pliiz anlamı türkçesi 1.LÜTFEN  2.MUTLANDIRMAK
Pleasure Okunuşu plejır anlamı türkçesi ZEVK
Plenty Okunuşu plenti anlamı türkçesi ÇOK SAYIDA
Plough Okunuşu plau anlamı türkçesi TOPRAĞI SÜRMEK
Plug Okunuşu plag anlamı türkçesi FİŞ, BANYO TIKACI
Plus Okunuşu plas anlamı türkçesi ARTI
Pocket Okunuşu pakıt anlamı türkçesi CEP
Poem Okunuşu poım anlamı türkçesi ŞİİR
Poet Okunuşu poıt anlamı türkçesi ŞAİR, OZAN
Poetry Okunuşu poıtri anlamı türkçesi ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
Point Okunuşu point anlamı türkçesi NOKTA, UÇ
Poison Okunuşu poizın anlamı türkçesi ZEHİR
Police Okunuşu pıliis anlamı türkçesi POLİS
Policy Okunuşu palısi anlamı türkçesi 1.POLİÇE  2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
Polish Okunuşu poliş anlamı türkçesi PARLATMAK
Polite Okunuşu pılayt anlamı türkçesi KİBAR
Political Okunuşu pılitikl anlamı türkçesi POLİTİK
Politician Okunuşu polıtişın anlamı türkçesi POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
Politics Okunuşu palitiks anlamı türkçesi POLİTİK
Pool Okunuşu puul anlamı türkçesi HAVUZ
Poor Okunuşu puur anlamı türkçesi 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
Population Okunuşu papüleyşn anlamı türkçesi NÜFUS
Pork Okunuşu pork anlamı türkçesi DOMUZ ETİ
Port Okunuşu port anlamı türkçesi LİMAN
Position Okunuşu pızişn anlamı türkçesi DURUM, KONUM
Positive Okunuşu pazitiv anlamı türkçesi 1.EMİN, KESİN  2.OLUMLU
Possess Okunuşu pızes anlamı türkçesi SAHİP OLMAK
Possession Okunuşu pızeşn anlamı türkçesi SAHİPLİK
Possibility Okunuşu pasıbilıti anlamı türkçesi OLASILIK
Possible Okunuşu pasıbl anlamı türkçesi OLASI, MÜMKÜN
Post Okunuşu poust anlamı türkçesi 1.POSTA  2.İŞARET  3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
Postpone Okunuşu pospon anlamı türkçesi ERTELEMEK
Pot Okunuşu pot anlamı türkçesi TENCERE
Potato Okunuşu poteyto anlamı türkçesi PATATES
Pour Okunuşu poor anlamı türkçesi DÖKMEK, AKITMAK
Powder Okunuşu paudır anlamı türkçesi TOZ, PUDRA
Power Okunuşu pauır anlamı türkçesi GÜÇ
Powerful Okunuşu pauıfl anlamı türkçesi GÜÇLÜ
Practical Okunuşu prektikl anlamı türkçesi PRATİK
Practice Okunuşu prektis anlamı türkçesi ALIŞTIRMA
Practise Okunuşu prektis anlamı türkçesi ALIŞTIRMA YAPMAK
Praise Okunuşu preyz anlamı türkçesi ÖVMEK
Pray Okunuşu prey anlamı türkçesi DUA ETMEK
Preach Okunuşu priiç anlamı türkçesi VAAZ VERMEK
Predict Okunuşu prıdikt anlamı türkçesi TAHMİN ETMEK
Prefer Okunuşu prıför anlamı türkçesi YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
Pregnant Okunuşu pregnınt anlamı türkçesi HAMİLE
Prejudice Okunuşu precıdis anlamı türkçesi ÖNYARGI
Preparation Okunuşu prepıreyşn anlamı türkçesi HAZIRLIK
Prepare Okunuşu prıpeır anlamı türkçesi HAZIRLAMAK
Presence Okunuşu prezns anlamı türkçesi VARLIK(bir yerde varlığı )
Present Okunuşu preznt anlamı türkçesi BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
Recommend Okunuşu rekımend anlamı türkçesi TAVSİYE ETMEK
Record Okunuşu rekord anlamı türkçesi 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
Recover Okunuşu rikavır anlamı türkçesi 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
Red Okunuşu red anlamı türkçesi KIRMIZI, KIZIL
Reduce Okunuşu rıdyus anlamı türkçesi AZALTMAK
Reflect Okunuşu riflekt anlamı türkçesi YANSITMAK
Refuge Okunuşu refüuc anlamı türkçesi REFÜJ, GÜVENLİ YER
Refugee Okunuşu refyucii anlamı türkçesi TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
Refuse Okunuşu refyuz anlamı türkçesi REDDETMEK
Regard Okunuşu rigard anlamı türkçesi 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
Regret Okunuşu rigret anlamı türkçesi ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
Regular Okunuşu regulır anlamı türkçesi DÜZENLİ, OLAĞAN
Reject Okunuşu ricekt anlamı türkçesi KABUL ETMEMEK
Relation Okunuşu rıleyşn anlamı türkçesi 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
Relationship Okunuşu rıleyşnşip anlamı türkçesi İLİŞKİ, İLETİŞİM
Relative Okunuşu relıtiv anlamı türkçesi 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
Relax Okunuşu rileks anlamı türkçesi RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
Release Okunuşu rilis anlamı türkçesi SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
Relief Okunuşu rıliif anlamı türkçesi RAHATLAMA
Relieve Okunuşu rıliiv anlamı türkçesi UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
Religion Okunuşu rılicın anlamı türkçesi DİN
Remain Okunuşu rımeyn anlamı türkçesi 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
Remark Okunuşu rımark anlamı türkçesi BELİRTMEK, AÇIKLAMA
Remarkable Okunuşu rımarkıbl anlamı türkçesi DİKKATE DEĞER
Remember Okunuşu rimembır anlamı türkçesi UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
Remind Okunuşu rimaynd anlamı türkçesi ANIMSATMAK
Remote Okunuşu rimuut anlamı türkçesi UZAK
Remove Okunuşu rimuuv anlamı türkçesi UZAKLAŞTIRMAK
Rent Okunuşu rent anlamı türkçesi KİRALAMAK
Repair Okunuşu ripeır anlamı türkçesi ONARMAK
Repay Okunuşu rıpey anlamı türkçesi GERİ ÖDEMEK
Repeat Okunuşu rıpiit anlamı türkçesi TEKRARLAMAK
Replace Okunuşu rıpleys anlamı türkçesi YENİDEN YERLEŞTİRMEK
Replacement Okunuşu rıpleysmınt anlamı türkçesi YERLEŞTİRME
Reply Okunuşu rıplay anlamı türkçesi YANITLAMAK, YANIT
Report Okunuşu riport anlamı türkçesi RAPOR,  RAPOR ETMEK
Represent Okunuşu reprızent anlamı türkçesi TEMSİL ETMEK
Representative Okunuşu reprızentıtiv anlamı türkçesi TEMSİLCİ
Republic Okunuşu rıpablik anlamı türkçesi CUMHURİYET
Request Okunuşu rikuest anlamı türkçesi RİCA ETMEK, RİCA
Require Okunuşu rikuayır anlamı türkçesi GEREKSİNMEK
Rescue Okunuşu reskuu anlamı türkçesi KURTARMAK
Reserve Okunuşu rizörv anlamı türkçesi 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
Resign Okunuşu rizayn anlamı türkçesi İSTİFA ETMEK
Resist Okunuşu rızist anlamı türkçesi KARŞI KOYMAK
Respect Okunuşu rıspekt anlamı türkçesi SAYGI DUYMAK
Respectable Okunuşu rıspektıbl anlamı türkçesi SAYGIDEĞER
Responsible Okunuşu rıspansıbl anlamı türkçesi SORUMLU
Rest Okunuşu rest anlamı türkçesi DİNLENMEK
Rest Okunuşu rest anlamı türkçesi GERİYE KALAN
Restaurant Okunuşu restrant anlamı türkçesi RESTORAN, LOKANTA
Result Okunuşu rizalt anlamı türkçesi SONUÇ
Retire Okunuşu ritayır anlamı türkçesi EMEKLİ OLMAK
Return Okunuşu ritörn anlamı türkçesi GERİ DÖNMEK
Revenge Okunuşu rivenc anlamı türkçesi ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
Reward Okunuşu riword anlamı türkçesi ÖDÜL
Rib Okunuşu rib anlamı türkçesi KABURGA
Ribbon Okunuşu ribın anlamı türkçesi KURDELA, ŞERİT
Rice Okunuşu rays anlamı türkçesi PİRİNÇ
Rich Okunuşu riç anlamı türkçesi ZENGİN
Ride Okunuşu raıd anlamı türkçesi ATA,BİSİKLETE BİNMEK
Ridiculous Okunuşu ridikulıs anlamı türkçesi GÜLÜNÇ, SAÇMA
Right Okunuşu rayt anlamı türkçesi 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
Ring Okunuşu ring anlamı türkçesi YÜZÜK, HALKA
Ring Okunuşu ring anlamı türkçesi ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
Ripe Okunuşu rayp anlamı türkçesi OLGUN, HAM DEĞİL
Rise Okunuşu rayz anlamı türkçesi YÜKSELMEK
Risk Okunuşu risk anlamı türkçesi RİSK
Risky Okunuşu riski anlamı türkçesi RİSKLİ
River Okunuşu rivır anlamı türkçesi NEHİR
Road Okunuşu roud anlamı türkçesi YOL
Roar Okunuşu roor anlamı türkçesi KÜKREME
Roast Okunuşu roust anlamı türkçesi ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
Rob Okunuşu rob anlamı türkçesi 1.SOYGUN YAPMAK
Rock Okunuşu rak anlamı türkçesi 1.KAYA  2.SALLANMAK
Role Okunuşu roul anlamı türkçesi ROL
Roll Okunuşu rol anlamı türkçesi YUVARLANMAK
Roof Okunuşu ruuf anlamı türkçesi ÇATI
Room Okunuşu ruum anlamı türkçesi ODA
Root Okunuşu ruut anlamı türkçesi KÖK
Rope Okunuşu roup anlamı türkçesi HALAT, İP
Rose Okunuşu rouz anlamı türkçesi 1.GÜL 2.PEMBE
Rough Okunuşu raf anlamı türkçesi KABA
Round Okunuşu raund anlamı türkçesi YUVARLAK
Row Okunuşu rou anlamı türkçesi 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
Row Okunuşu rou anlamı türkçesi KÜREK ÇEKMEK
Royal Okunuşu royıl anlamı türkçesi KRALİYETE AİT
Rub Okunuşu rab anlamı türkçesi SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
Rubbish Okunuşu rabiş anlamı türkçesi 1.ÇÖP 2.SAÇMA
Rude Okunuşu ruud anlamı türkçesi KABA
Rule Okunuşu ruul anlamı türkçesi 1.YÖNETMEK 2.KURAL
Ruler Okunuşu ruulır anlamı türkçesi 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ  2.CETVEL
Rumble Okunuşu rambl anlamı türkçesi GÜRLEMEK
Run Okunuşu ran anlamı türkçesi 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
Runaway Okunuşu ranıwey anlamı türkçesi 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
Rush Okunuşu raş anlamı türkçesi ÇABUK DAVRANMAK
Sabotage Okunuşu sebıtaj anlamı türkçesi SABOTAJ
Sack Okunuşu sek anlamı türkçesi ÇUVAL
Sack Okunuşu sek anlamı türkçesi KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
Sad Okunuşu sed anlamı türkçesi ÜZGÜN, MUTSUZ