ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 5


Sigh Okunuşu say anlamı türkçesi DERİN NEFES ALMAK
Sight Okunuşu sayt anlamı türkçesi GÖRÜŞ
Sign Okunuşu sayn anlamı türkçesi 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
Signal Okunuşu signıl anlamı türkçesi SİNYAL VERMEK, SİNYAL
Signature Okunuşu signıçır anlamı türkçesi İMZA
Silence Okunuşu saylıns anlamı türkçesi 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
Silent Okunuşu saylınt anlamı türkçesi SESSİZ, SAKİN
Silk Okunuşu silk anlamı türkçesi İPEK
Simplify Okunuşu simplifay anlamı türkçesi BASİTLEŞTİRMEK
Sin Okunuşu sin anlamı türkçesi GÜNAH
Since Okunuşu sins anlamı türkçesi ŞİMDİYE KADAR
Since Okunuşu sins anlamı türkçesi 1.’…DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
Sing Okunuşu sing anlamı türkçesi ŞARKI SÖYLEMEK
Single Okunuşu singl anlamı türkçesi 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
Sink Okunuşu sink anlamı türkçesi 1.BATMAK 2.EVYE
Sir Okunuşu sör anlamı türkçesi EFENDİ
Sister Okunuşu sistır anlamı türkçesi 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
Sit Okunuşu sit anlamı türkçesi OTURMAK
Situation Okunuşu siçueyşn anlamı türkçesi DURUM
Size Okunuşu sayz anlamı türkçesi BÜYÜKLÜK
Skate Okunuşu skeyt anlamı türkçesi BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
Skateboard Okunuşu skeytboord anlamı türkçesi KAY KAY
Skeleton Okunuşu skelıtın anlamı türkçesi İSKELET
Ski Okunuşu skii anlamı türkçesi KAYAK, KAYAK YAPMAK
Skill Okunuşu skil anlamı türkçesi YETENEK
Skin Okunuşu skin anlamı türkçesi DERİ
Skirt Okunuşu skört anlamı türkçesi ETEK
Sky Okunuşu skay anlamı türkçesi GÖKYÜZÜ
Slang Okunuşu sleng anlamı türkçesi ARGO
Slave Okunuşu sleyv anlamı türkçesi KÖLE
Sleep Okunuşu sliip anlamı türkçesi UYUMAK, UYKU
Sleepy Okunuşu sliipi anlamı türkçesi UYKULU, SAKİN
Sleeve Okunuşu sliiv anlamı türkçesi ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
Slide Okunuşu slayd anlamı türkçesi KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
Slide Okunuşu slayd anlamı türkçesi DİA, SLAYT
Slight Okunuşu slayt anlamı türkçesi ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
Slim Okunuşu slim anlamı türkçesi İNCE, ZAYIF
Slim Okunuşu slim anlamı türkçesi ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
Slip Okunuşu slip anlamı türkçesi YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
Slope Okunuşu sloup anlamı türkçesi EĞİM
Slow Okunuşu slou anlamı türkçesi YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
Small Okunuşu smol anlamı türkçesi KÜÇÜK, UFAK
Smash Okunuşu smeş anlamı türkçesi ÇARPIP KIRMAK
Smell Okunuşu smel anlamı türkçesi KOKU, KOKLAMAK
Smile Okunuşu smayl anlamı türkçesi GÜLÜMSEMEK
Smoke Okunuşu smouk anlamı türkçesi 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
Smooth Okunuşu smuuth anlamı türkçesi DÜZGÜN, YUMUŞAK
Snail Okunuşu sneyl anlamı türkçesi SÜMÜKLÜBÖCEK
Snake Okunuşu sneyk anlamı türkçesi YILAN
Sneeze Okunuşu sniiz anlamı türkçesi HAPŞIRMAK
Sniff Okunuşu snif anlamı türkçesi BURNUNU ÇEKMEK
Snore Okunuşu snoor anlamı türkçesi HORLAMAK
Snow Okunuşu snou anlamı türkçesi KAR
So Okunuşu sou anlamı türkçesi 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
Soap Okunuşu soup anlamı türkçesi SABUN
Society Okunuşu sısayıti anlamı türkçesi SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
Socket Okunuşu sakıt anlamı türkçesi SOKET, PRİZ
Sofa Okunuşu soufı anlamı türkçesi DİVAN , SOFA
Soft Okunuşu soft anlamı türkçesi YUMUŞAK
Soil Okunuşu soil anlamı türkçesi TOPRAK
Soldier Okunuşu soulcır anlamı türkçesi ASKER
Solemn Okunuşu salım anlamı türkçesi 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
Solid Okunuşu solid anlamı türkçesi KATI, SERT
Solve Okunuşu solv anlamı türkçesi ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
Some Okunuşu sam anlamı türkçesi 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
Somebody Okunuşu sambadi anlamı türkçesi BİRİSİ
Someone Okunuşu samwan anlamı türkçesi BİRİ
Sometimes Okunuşu samtaymz anlamı türkçesi BAZEN
Somewhere Okunuşu samweır anlamı türkçesi BİR YER
Son Okunuşu san anlamı türkçesi ERKEK ÇOCUK, OĞUL
Song Okunuşu song anlamı türkçesi ŞARKI
Soon Okunuşu suun anlamı türkçesi YAKINDA (zaman açısından)
Sore Okunuşu soor anlamı türkçesi AĞRI VERİCİ
Sorrow Okunuşu sarou anlamı türkçesi ÜZÜNTÜ
Sorry Okunuşu sori anlamı türkçesi ÜZGÜN
Sort Okunuşu sort anlamı türkçesi ÇEŞİT
Sort Okunuşu sort anlamı türkçesi SIRALAMAK
Soul Okunuşu soul anlamı türkçesi RUH
Sound Okunuşu saund anlamı türkçesi 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
Sound Okunuşu saund anlamı türkçesi GİBİ GELMEK
Soup Okunuşu suup anlamı türkçesi ÇORBA
Sour Okunuşu sauır anlamı türkçesi EKŞİ
Source Okunuşu soors anlamı türkçesi KAYNAK
South Okunuşu sauth anlamı türkçesi GÜNEY
Sow Okunuşu sou anlamı türkçesi TOPRAĞA EKMEK
Space Okunuşu speys anlamı türkçesi 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
Spade Okunuşu speyd anlamı türkçesi 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
Spare Okunuşu speyr anlamı türkçesi EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
Speak Okunuşu spiik anlamı türkçesi KONUŞMAK
Special Okunuşu speşl anlamı türkçesi 1.ÖZEL 2.EN İYİ
Speech Okunuşu spiiç anlamı türkçesi KONUŞMA
Speed Okunuşu spiid anlamı türkçesi HIZ, HIZLI GİTMEK
Spell Okunuşu spel anlamı türkçesi 1.HARFLERİ SÖYLEMEK  2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
Spend Okunuşu spend anlamı türkçesi PARA HARCAMAK, HARCAMAK
Spirit Okunuşu spırit anlamı türkçesi 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
Spite Okunuşu spayt anlamı türkçesi 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
Splendid Okunuşu splendid anlamı türkçesi NEFİS, HARİKA
Split Okunuşu split anlamı türkçesi İKİYE BÖLMEK
Spoil Okunuşu spoil anlamı türkçesi 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
Spoon Okunuşu spuun anlamı türkçesi KAŞIK
Swim Okunuşu swim anlamı türkçesi YÜZMEK
Swing Okunuşu swing anlamı türkçesi 1.SALLANMAK  2.GÜÇLÜ RİTİM
Switch Okunuşu swiç anlamı türkçesi AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
Sword Okunuşu sood anlamı türkçesi KILIÇ
Symbol Okunuşu simbl anlamı türkçesi SEMBOL
System Okunuşu sistım anlamı türkçesi SİSTEM
Table Okunuşu teybl anlamı türkçesi 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
Tail Okunuşu teyl anlamı türkçesi KUYRUK (kedi,uçak v.b)
Tailor Okunuşu teylır anlamı türkçesi TERZİ
Take Okunuşu teyk anlamı türkçesi TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
Talk Okunuşu tolk anlamı türkçesi KONUŞMA, KONUŞMAK
Talkative Okunuşu tolkıtiv anlamı türkçesi KONUŞKAN
Tall Okunuşu tool anlamı türkçesi UZUN
Tame Okunuşu teym anlamı türkçesi EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
Tank Okunuşu tenk anlamı türkçesi 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
Tap Okunuşu tep anlamı türkçesi 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
Tape Okunuşu teyp anlamı türkçesi BANT, SELOTEYP
Task Okunuşu task anlamı türkçesi GÖREV
Taste Okunuşu teyst anlamı türkçesi TATMAK, TAD
Tax Okunuşu teks anlamı türkçesi VERGİ
Taxi Okunuşu teksi anlamı türkçesi TAKSİ
Tea Okunuşu tii anlamı türkçesi ÇAY
Teach Okunuşu tiiç anlamı türkçesi ÖĞRETMEK
Teacher Okunuşu tiiçır anlamı türkçesi ÖĞRETMEN
Team Okunuşu tiim anlamı türkçesi TAKIM, GRUP
Tear Okunuşu tiır anlamı türkçesi 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
Telegram Okunuşu telıgrem anlamı türkçesi TELGRAF
Telephone Okunuşu telıfoun anlamı türkçesi TELEFON
Telescope Okunuşu telıskoup anlamı türkçesi TELESKOP
Television Okunuşu telıvijn anlamı türkçesi TELEVİZYON
Tell Okunuşu tel anlamı türkçesi ANLATMAK, SÖYLEMEK
Temper Okunuşu tempır anlamı türkçesi 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
Temperature Okunuşu temprıçır anlamı türkçesi SICAKLIK
Tender Okunuşu tendır anlamı türkçesi 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
Term Okunuşu törm anlamı türkçesi 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER  3.SÖMESTR
Terrible Okunuşu terıbl anlamı türkçesi KORKUNÇ, KÖTÜ
Terrific Okunuşu tırifik anlamı türkçesi 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
Terror Okunuşu terır anlamı türkçesi 1.BÜYÜK KORKU  2.TERÖR
Test Okunuşu test anlamı türkçesi SINAMAK, DENEMEK, TEST
Than Okunuşu den anlamı türkçesi …DEN …DAN EKİ
Thank Okunuşu thenk anlamı türkçesi TEŞEKKÜR ETMEK
That Okunuşu det anlamı türkçesi O
Theatre Okunuşu thiıtır anlamı türkçesi TİYATRO
Their Okunuşu theır anlamı türkçesi ONLARIN
Them Okunuşu them anlamı türkçesi ONLARI
Then Okunuşu then anlamı türkçesi 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
There Okunuşu theer anlamı türkçesi 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
Therefore Okunuşu deırfoor anlamı türkçesi DOLAYISIYLA
These Okunuşu diiz anlamı türkçesi BUNLAR
They Okunuşu dey anlamı türkçesi ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
Thick Okunuşu thik anlamı türkçesi 1.KALIN 2.SIK
Thief Okunuşu thiif anlamı türkçesi HIRSIZ
Thin Okunuşu thin anlamı türkçesi İNCE
Thing Okunuşu thing anlamı türkçesi ŞEY
Think Okunuşu think anlamı türkçesi DÜŞÜNMEK
Thirsty Okunuşu thörsti anlamı türkçesi SUSAMIŞLIK, SUSATAN
This Okunuşu dis anlamı türkçesi BU
Thorough Okunuşu tharou anlamı türkçesi 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
Those Okunuşu douz anlamı türkçesi ONLAR
Though Okunuşu dou anlamı türkçesi NEDENSE
Thought Okunuşu thoot anlamı türkçesi DÜŞÜNCE
Thread Okunuşu thred anlamı türkçesi İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
Threat Okunuşu thret anlamı türkçesi TEHTİD
Threaten Okunuşu thretın anlamı türkçesi TEHTİD ETMEK
Throat Okunuşu throut anlamı türkçesi GIRTLAK, YEMEK BORUSU
Through Okunuşu thruu anlamı türkçesi İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
Throw Okunuşu throu anlamı türkçesi FIRLATMAK
Thunder Okunuşu thandır anlamı türkçesi GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Thunderstorm Okunuşu thandıstorm anlamı türkçesi FIRTINA
Thursday Okunuşu thözdey anlamı türkçesi PERŞEMBE
Thus Okunuşu das anlamı türkçesi BÖYLE, BÖYLECE
Ticket Okunuşu tikıt anlamı türkçesi BİLET
Tidy Okunuşu taydi anlamı türkçesi DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
Tie Okunuşu tay anlamı türkçesi 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
Tight Okunuşu tayt anlamı türkçesi SIKI, KOLAY AÇILMAZ
Till Okunuşu til anlamı türkçesi 1.KADAR 2.YAZAR KASA
Time Okunuşu taym anlamı türkçesi 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
Timetable Okunuşu taymteybıl anlamı türkçesi (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
Tin Okunuşu tin anlamı türkçesi 1.TENEKE 2.KONSERVE
Tip Okunuşu tip anlamı türkçesi 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK  2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
Tire Okunuşu tayır anlamı türkçesi YORMAK
Tired Okunuşu tayırd anlamı türkçesi YORGUN
Tissue Okunuşu tişuu anlamı türkçesi KAĞIT MENDİL
Title Okunuşu taytl anlamı türkçesi 1.BAŞLIK  2.UNVAN
To Okunuşu tu anlamı türkçesi ..e KADAR
Toast Okunuşu toust anlamı türkçesi 1.TOST, TOST YAPMAK  2.KADEH KALDIRMAK
Tobacco Okunuşu tıbakou anlamı türkçesi TÜTÜN
Today Okunuşu tıdey anlamı türkçesi BUGÜN
Toe Okunuşu tou anlamı türkçesi AYAK BAŞ PARMAĞI
Together Okunuşu tıgedır anlamı türkçesi BİRLİKTE
Tomorrow Okunuşu tımarou anlamı türkçesi YARIN
Tongue Okunuşu tang anlamı türkçesi DİL
Tonight Okunuşu tınayt anlamı türkçesi BU GECE
Too Okunuşu tuu anlamı türkçesi 1.ÇOK 2….DE …DA EKİ
Tooth Okunuşu tuuth anlamı türkçesi DİŞ
Top Okunuşu tap anlamı türkçesi EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
Topic Okunuşu tapik anlamı türkçesi KONU
Total Okunuşu toutıl anlamı türkçesi TOPLAM
Totally Okunuşu toutıli anlamı türkçesi BÜTÜNÜYLE
Touch Okunuşu taç anlamı türkçesi DOKUNMAK
Vision Okunuşu vijn anlamı türkçesi GÖRÜŞ, İMGE
Visit Okunuşu vizit anlamı türkçesi ZİYARET ETMEK
Visitor Okunuşu vizitır anlamı türkçesi ZİYARETÇİ, KONUK
Vocabulary Okunuşu vıkebyulıri anlamı türkçesi KELİME DAĞARCIĞI
Voice Okunuşu vois anlamı türkçesi SES
Volume Okunuşu volyum anlamı türkçesi HACİM
Vote Okunuşu vout anlamı türkçesi OY VERMEK, OY
Voyage Okunuşu voyıc anlamı türkçesi DENİZ YOLCULUĞU
Vulgar Okunuşu valgır anlamı türkçesi KABA, İLKEL
Wage Okunuşu weyc anlamı türkçesi SAAT ÜCRETİ
Wait Okunuşu weit anlamı türkçesi BEKLEMEK
Waiter Okunuşu weytır anlamı türkçesi GARSON
Wake Okunuşu weyk anlamı türkçesi UYANMAK, UYANDIRMAK
Walk Okunuşu wolk anlamı türkçesi YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
Wall Okunuşu wool anlamı türkçesi DUVAR
Wander Okunuşu wandır anlamı türkçesi DOLAŞMAK
Want Okunuşu wont anlamı türkçesi İSTEMEK, İSTEK
War Okunuşu wor anlamı türkçesi SAVAŞ
Warm Okunuşu worm anlamı türkçesi 1.ILIK, ILINDIRMAK  2.SEVECEN
Warn Okunuşu worn anlamı türkçesi UYARMAK
Wash Okunuşu woş anlamı türkçesi 1.YIKAMAK   2.KİRLİ ÇAMAŞIR
Waste Okunuşu weyst anlamı türkçesi 1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN  2.BOŞA HARCAMAK
Watch Okunuşu woç anlamı türkçesi 1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK  2.KOL SAATİ
Water Okunuşu wotır anlamı türkçesi SU, SULAMAK
Waterfall Okunuşu wotırfol anlamı türkçesi ŞELALE
Wave Okunuşu weyv anlamı türkçesi 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA  2.EL SALLAMAK
Way Okunuşu wey anlamı türkçesi YOL, ROTA, YÖN
We Okunuşu wi anlamı türkçesi BİZ
Weak Okunuşu wiik anlamı türkçesi ZAYIF,ERKSİZ
Wealth Okunuşu welth anlamı türkçesi SERVET
Weapon Okunuşu wepın anlamı türkçesi SİLAH
Wear Okunuşu weır anlamı türkçesi GİYMEK
Weather Okunuşu wedır anlamı türkçesi HAVA;İKLİM
Wednesday Okunuşu wenzdey anlamı türkçesi ÇARŞAMBA
Week Okunuşu wiik anlamı türkçesi HAFTA
Weigh Okunuşu weit anlamı türkçesi AĞARLIK, TARTMAK
Welcome Okunuşu welkam anlamı türkçesi 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
Well Okunuşu wel anlamı türkçesi 1.İYİ 2.KUYU
Well-Known Okunuşu wel noun anlamı türkçesi ÜNLÜ, BİLİNEN
West Okunuşu west anlamı türkçesi BATI
Wet Okunuşu wet anlamı türkçesi NEMLİ
What Okunuşu wat anlamı türkçesi NE
Whatever Okunuşu watevır anlamı türkçesi HERNEYSE
When Okunuşu wen anlamı türkçesi NE ZAMAN
Whenever Okunuşu wenevır anlamı türkçesi 1.HERHANGİ BİR ZAMAN  2.NE ZAMAN Kİ …
Where Okunuşu weır anlamı türkçesi NEREYE, NEREDE
While Okunuşu wayl anlamı türkçesi BU ARADA
Whip Okunuşu wip anlamı türkçesi KIRBAÇ
Whistle Okunuşu wisl anlamı türkçesi ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
White Okunuşu wayt anlamı türkçesi BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
Who Okunuşu hu anlamı türkçesi KİM
Whoever Okunuşu huevır anlamı türkçesi HERKİMSE
Whole Okunuşu houl anlamı türkçesi TÜM, BÜTÜN  WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
Whose Okunuşu huuz anlamı türkçesi KİMİN
Why Okunuşu way anlamı türkçesi NEDEN, NİÇİN
Wide Okunuşu wayd anlamı türkçesi 1.GENİŞ  2.KENARDAN KENARA
Widow Okunuşu wıdou anlamı türkçesi DUL