ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 6

Ant ent anlamı türkçesi KARINCA
Anti anti anlamı türkçesi KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety enzayıti anlamı türkçesi ENDİŞE
Anxious enkşıs anlamı türkçesi ENDİŞELİ
Any eni anlamı türkçesi HERHANGİ
Anybody enibadi anlamı türkçesi HERHANGİ BİRİ
Anyone enivan anlamı türkçesi HERHANGİ BİRİ
Anything enyting anlamı türkçesi HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway enivey anlamı türkçesi HER NEYSE
Anywhere eniveır anlamı türkçesi HERHANGİ BİR YER
Apart epart anlamı türkçesi AYRI
Apart From epart from anlamı türkçesi HARİÇ, DIŞINDA
Ape eyp anlamı türkçesi MAYMUN
Apologize epolocayz anlamı türkçesi ÖZÜR DİLEMEK
Apparent eperınt anlamı türkçesi AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal epiıl anlamı türkçesi 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear eppiır anlamı türkçesi GÖRÜNMEK
Appearance eppiırıns anlamı türkçesi GÖRÜNÜŞ
Appetite epıtayt anlamı türkçesi İŞTAH
Apple epıl anlamı türkçesi ELMA
Applicant eplikınt anlamı türkçesi BAŞVURAN
Application eplikeyşın anlamı türkçesi BAŞVURU
Apply eplay anlamı türkçesi 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint eppoint anlamı türkçesi ATAMAK
Appointment eppointmınt anlamı türkçesi 1.RANDEVU 2.ATAMA
Appreciate eprişieyt anlamı türkçesi MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç anlamı türkçesi 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve epruv anlamı türkçesi ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt anlamı türkçesi YAKLAŞIK OLARAK
Apricot eprikot anlamı türkçesi KAYISI
April eyprıl anlamı türkçesi NİSAN
Archbishop arçbişıp anlamı türkçesi BAŞPİSKOPOS
Architect arkitekt anlamı türkçesi MİMAR
Architecture arkitekçır anlamı türkçesi MİMARİ
Area eriya anlamı türkçesi ALAN, BÖLGE
Argue argüu anlamı türkçesi TARTIŞMAK
Argument argümınt anlamı türkçesi TARTIŞMA
Arise erayz anlamı türkçesi KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokrat anlamı türkçesi ARİSTOKRAT
Arm arm anlamı türkçesi KOL, SİLAH
Armchair armçeir anlamı türkçesi KOLTUK
Armour armır anlamı türkçesi ZIRH
Army armi anlamı türkçesi ORDU
Around eraund anlamı türkçesi 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange ereync anlamı türkçesi DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest erest anlamı türkçesi TUTUKLAMAK
Arrival erayvıl anlamı türkçesi VARIŞ
Arrive erayv anlamı türkçesi VARMAK
Arrow erov anlamı türkçesi OK
Art art anlamı türkçesi SANAT
Article artikl anlamı türkçesi 1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial artifişıl anlamı türkçesi YAPAY
Artist artist anlamı türkçesi SANATÇI
As ez anlamı türkçesi 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash anlamı türkçesi KÜL
Ashamed eşeymd anlamı türkçesi UTANMIŞ
Aside esayd anlamı türkçesi BİR YANDA
Ask esk anlamı türkçesi SORMAK, İSTEMEK
Asleep esliip anlamı türkçesi UYKUDA
Ass es anlamı türkçesi 1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli anlamı türkçesi 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist esist anlamı türkçesi YARDIM ETMEK
Assistant esistınt anlamı türkçesi YARDIMCI
Associate esoşieyt anlamı türkçesi İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume esuym anlamı türkçesi VARSAYMAK
Astonish estoniş anlamı türkçesi ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At et anlamı türkçesi DE..DA  eki
Atmosphere etmosfiır anlamı türkçesi HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach eteç anlamı türkçesi BİRLEŞTİRMEK
Attack etek anlamı türkçesi SALDIRMAK, ATAK
Attempt etempt anlamı türkçesi DENEMEK
Attend etend anlamı türkçesi KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention etenşın anlamı türkçesi DİKKAT
Attitude etitüud anlamı türkçesi YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv anlamı türkçesi ÇEKİCİ
August ogust anlamı türkçesi AĞUSTOS
Aunt aant anlamı türkçesi TEYZE, HALA
Autumn otumn anlamı türkçesi SONBAHAR
Available eveylıbl anlamı türkçesi HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue evenyu anlamı türkçesi CADDE
Average evirıç anlamı türkçesi ORTALAMA
Avoid evoid anlamı türkçesi KAÇINMAK
Awake eveyk anlamı türkçesi UYANIK
Aware eveyr anlamı türkçesi BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away evey anlamı türkçesi BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful oful anlamı türkçesi KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe eks anlamı türkçesi BALTA
Baby beybi anlamı türkçesi BEBEK
Back bek anlamı türkçesi 1.ARKA 2.SIRT
Backbone bekbon anlamı türkçesi 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
Background bekraund anlamı türkçesi 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
Backward bekvörd anlamı türkçesi GERİYE DOĞRU
Bad bed anlamı türkçesi KÖTÜ
Badly bedli anlamı türkçesi 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
Bag beg anlamı türkçesi ÇANTA
Baggage begıc anlamı türkçesi BAGAJ
Bake beyk anlamı türkçesi PİŞİRMEK
Baker beykır anlamı türkçesi FIRINCI
Balance belıns anlamı türkçesi 1.DENGE 2.BAKİYE
Balcony belkıni anlamı türkçesi BALKON
Bored bord anlamı türkçesi CANI SIKILMIŞ
Born born anlamı türkçesi DOĞMUŞ
Borrow borou anlamı türkçesi ÖDÜNÇ ALMAK
Boss bos anlamı türkçesi PATRON
Both bouth anlamı türkçesi İKİSİ
Bottle botl anlamı türkçesi ŞİŞE
Bottom botım anlamı türkçesi EN ALT, DİP
Bow bou anlamı türkçesi YAY
Bowl boul anlamı türkçesi TAS
Box boks anlamı türkçesi 1.KUTU 2.BOKS
Boy boy anlamı türkçesi ERKEK ÇOCUK
Bra bra anlamı türkçesi SUTYEN
Brain breyn anlamı türkçesi BEYİN
Brass bras anlamı türkçesi PİRİNÇ (metal)
Brave breyv anlamı türkçesi KORKUSUZ, CESUR
Bread bred anlamı türkçesi EKMEK
Break breyk anlamı türkçesi KIRMAK
Breakfast brekfıst anlamı türkçesi KAHVALTI
Breath breth anlamı türkçesi NEFES
Breathe brith anlamı türkçesi NEFES ALMAK
Brick brik anlamı türkçesi TUĞLA
Bridge bric anlamı türkçesi KÖPRÜ
Brief briif anlamı türkçesi KISA, ÖZETLİ
Bright brayt anlamı türkçesi PARLAK
Bring bring anlamı türkçesi GETİRMEK
Broad brood anlamı türkçesi GENİŞ
Broadcast broodkast anlamı türkçesi YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
Broom bruum anlamı türkçesi SÜPÜRGE
Brother bradır anlamı türkçesi ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
Brown braun anlamı türkçesi KAHVERENGİ
Brush braş anlamı türkçesi 1.FIRÇA  2.FIRÇALAMAK
Budget bacıt anlamı türkçesi 1.BÜTÇE  2.BÜTÇE YAPMAK
Build bild anlamı türkçesi İNŞA ETMEK, YAPMAK
Building bilding anlamı türkçesi BİNA
Bulb balb anlamı türkçesi AMPUL
Bump bamp anlamı türkçesi ÇARPIŞMA
Bumper bampır anlamı türkçesi TAMPON (araba)
Bumpy bampi anlamı türkçesi ENGEBELİ
Bunch banç anlamı türkçesi DESTE, DEMET
Bungalow banglou anlamı türkçesi BUNGALOV
Burglar börglır anlamı türkçesi HIRSIZ
Burn börn anlamı türkçesi YANMAK
Burst börst anlamı türkçesi PATLAMAK
Bury böri anlamı türkçesi GÖMMEK
Bus bas anlamı türkçesi OTOBÜS
Bush buş anlamı türkçesi ÇALI
Business biznıs anlamı türkçesi İŞ
Busy bizi anlamı türkçesi MEŞGUL
But bat anlamı türkçesi FAKAT
Butcher butçır anlamı türkçesi KASAP
Butter batır anlamı türkçesi TEREYAĞ
Button batn anlamı türkçesi DÜĞME
Buy bay anlamı türkçesi SATIN ALMAK
By bay anlamı türkçesi YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
Cab keb anlamı türkçesi TAKSİ
Cable keybl anlamı türkçesi 1.KABLO 2.TELGRAF
Cage keyc anlamı türkçesi KAFES
Cake keyk anlamı türkçesi KEK
Calculate kalkuleyt anlamı türkçesi HESAPLAMAK
Calendar kelindır anlamı türkçesi TAKVİM
Call kol anlamı türkçesi 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
Calm kaam anlamı türkçesi SAKİN
Camera kemıra anlamı türkçesi KAMERA
Camouflage kamuflaaj anlamı türkçesi SAKLAMAK
Camp kemp anlamı türkçesi KAMP
Campaign kempein anlamı türkçesi KAMPANYA
Campus kempıs anlamı türkçesi KAMPÜS
Can ken anlamı türkçesi TENEKE KUTU
Canal knal anlamı türkçesi KANAL
Cancel kensıl anlamı türkçesi İPTAL ETMEK
Cancer kensır anlamı türkçesi KANSER
Candidate kendidıt anlamı türkçesi ADAY
Candle kendl anlamı türkçesi MUM
Canteen kantiin anlamı türkçesi KANTİN
Capacity kpasiti anlamı türkçesi KAPASİTE
Capital kepıtl anlamı türkçesi 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
Captain keptın anlamı türkçesi 1.KAPTAN  2.YÜZBAŞI
Capture kepçır anlamı türkçesi 1.ELE GEÇİRMEK  2.HAPSE ATMAK
Car kaar anlamı türkçesi ARABA
Caravan karavan anlamı türkçesi KARAVAN
Card kaad anlamı türkçesi KART
Cardigan kardigın anlamı türkçesi HIRKA
Care keyr anlamı türkçesi DİKKAT, ÖZEN
Career kariır anlamı türkçesi MESLEK
Carnival karnivıl anlamı türkçesi KARNAVAL
Carpenter karpıntır anlamı türkçesi MARANGOZ
Carpet kaarpıt anlamı türkçesi HALI
Carriage keriıc anlamı türkçesi 1.FAYTON 2.VAGON
Carry keri anlamı türkçesi TAŞIMAK
Case keys anlamı türkçesi 1.KUTU,KAP 2.DAVA
Cash keş anlamı türkçesi NAKİT
Castle kesl anlamı türkçesi KALE
Cat ket anlamı türkçesi KEDİ
Catch keç anlamı türkçesi YAKALAMAK
Cattle ketl anlamı türkçesi BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Cause koz anlamı türkçesi 1.NEDEN  2.NEDEN OLMAK
Ceiling silign anlamı türkçesi TAVAN
Cell sel anlamı türkçesi HÜCRE (hapis,beyin v.b)
Cellar selır anlamı türkçesi KİLER, BODRUM
Century sençri anlamı türkçesi YÜZYIL
Connect konekt anlamı türkçesi BİRLEŞTİRMEK
Conquer konkuır anlamı türkçesi İŞGAL ETMEK
Conscience konşıns anlamı türkçesi VİCDAN, BİLİNÇ
Conscious konşıs anlamı türkçesi BİLİNÇLİ
Consider konsidır anlamı türkçesi 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK
Consideration konsidıreyşın anlamı türkçesi DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
Consist kınsist anlamı türkçesi OLUŞMAK
Consul konsl anlamı türkçesi KONSOLOS
Consult kınsalt anlamı türkçesi DANIŞMAK
Consultation konslteyşın anlamı türkçesi TOPLANTI, KONSÜLTASYON
Contain konteyn anlamı türkçesi KAPSAMAK
Container konteynır anlamı türkçesi KAP
Content kontent anlamı türkçesi TATMİN OLMUŞ
Contents kontents anlamı türkçesi İÇERİK
Continuous kontinuıs anlamı türkçesi SÜREKLİ
Contrary kontrıri anlamı türkçesi TERSİNE, ZIDDINA
Contrast kıntrast anlamı türkçesi KARŞILAŞTIRMAK
Control kontroul anlamı türkçesi KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
Convenience konvinyıns anlamı türkçesi UYGUNLUK, KOLAYLIK
Convenient konvinyınt anlamı türkçesi ELVERİŞLİ, UYGUN
Conversation konverseyşın anlamı türkçesi SÖYLEŞİ
Cook kuuk anlamı türkçesi 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
Cool kuul anlamı türkçesi 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
Cop kap anlamı türkçesi POLİS
Copper kapır anlamı türkçesi BAKIR
Copy kopi anlamı türkçesi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
Corn korn anlamı türkçesi 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
Corner kornır anlamı türkçesi KÖŞE
Correct korekt anlamı türkçesi 1.HATASIZ  2.DÜZELTMEK
Cost kost anlamı türkçesi MALİYET,  MAL OLMAK
Costly kostli anlamı türkçesi PAHALI
Cottage kotıc anlamı türkçesi KÖY EVİ
Cotton kotn anlamı türkçesi PAMUK
Cough kof anlamı türkçesi ÖKSÜRMEK
Council kaunsl anlamı türkçesi KONSEY
Count kaunt anlamı türkçesi SAYMAK
Country kantri anlamı türkçesi 1.ÜLKE  2.KIRLIK ALAN
Couple kapıl anlamı türkçesi 1.ÇİFT (karı-koca v.b)  2.BİR KAÇ
Courage karıc anlamı türkçesi CESARET
Course kors anlamı türkçesi 1.GİDİŞAT  2.KURS
Court kort anlamı türkçesi 1.MAHKEME  2.KORT
Cousin kazn anlamı türkçesi KUZEN
Cover kavır anlamı türkçesi KAPLAMAK
Cow kau anlamı türkçesi İNEK
Coward kauırd anlamı türkçesi KORKAK
Crack krek anlamı türkçesi KIRMAK
Crash kreş anlamı türkçesi ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
Crazy kreyzi anlamı türkçesi ÇILGIN
Cream kriim anlamı türkçesi 1.KREMA  2.KREM  3.KİRLİ BEYAZ
Creation krieyşın anlamı türkçesi YARATIŞ
Creature kriiçır anlamı türkçesi YARATIK