ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 7


Crime kraym anlamı türkçesi SUÇ
Criminal kriminl anlamı türkçesi SUÇLU (yasa önünde)
Criticize kritisayz anlamı türkçesi ELEŞTİRMEK
Crop krop anlamı türkçesi ÜRÜN (toprak ürünü)
Cross kros anlamı türkçesi 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
Crossing krosing anlamı türkçesi GEÇİT
Crossroads krosroudz anlamı türkçesi KAVŞAK
Crowd kraud anlamı türkçesi KALABALIK
Crown kraun anlamı türkçesi TAÇ
Cruel kruıl anlamı türkçesi ZALİM
Cruise kruuz anlamı türkçesi 1.DENİZ GEZİSİ  2.KITALARARASI SİLAH
Crush kraş anlamı türkçesi KIRMAK (basarak)
Cry kray anlamı türkçesi BAĞIRMAK, AĞLAMAK
Cube küub anlamı türkçesi KÜP
Cucumber küukambır anlamı türkçesi HIYAR
Cultivate kaltıveyt anlamı türkçesi TOPRAKLA UĞRAŞMAK
Culture kalçır anlamı türkçesi KÜLTÜR
Cup kap anlamı türkçesi 1.FİNCAN  2.KUPA
Cure küur anlamı türkçesi İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
Curiosity küriositi anlamı türkçesi MERAK
Curious küriyıs anlamı türkçesi 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
Curl körl anlamı türkçesi KIVIRMAK
Current karınt anlamı türkçesi 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
Curse körs anlamı türkçesi LANET
Curtain körtn anlamı türkçesi PERDE
Curve körv anlamı türkçesi EĞRİ
Custom kastım anlamı türkçesi GELENEK
Customer kastımır anlamı türkçesi ALICI, MÜŞTERİ
Customs kastımz anlamı türkçesi GÜMRÜK
Cut kat anlamı türkçesi KESMEK
Cycle saykl anlamı türkçesi BİSİKLET, TUR
Dad ded anlamı türkçesi BABA
Daily deyli anlamı türkçesi GÜNLÜK
Dam dem anlamı türkçesi BARAJ
Damp demp anlamı türkçesi NEMLİ
Dance dens anlamı türkçesi DANS
Danger deyncır anlamı türkçesi TEHLİKE
Dangerous deyncrıs anlamı türkçesi TEHLİKELİ
Dare deyr anlamı türkçesi 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
Dark dark anlamı türkçesi 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
Dash deş anlamı türkçesi 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK  2.’-‘işareti
Date deyt anlamı türkçesi GÜNÜN TARİHİ
Daughter dotır anlamı türkçesi KIZ ÇOCUK
Day dey anlamı türkçesi GÜN
Dead ded anlamı türkçesi ÖLÜ
Deal diıl anlamı türkçesi ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
Dear diır anlamı türkçesi 1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI
Death deth anlamı türkçesi ÖLÜM
Deceive dısiiv anlamı türkçesi KANDIRMAK
Doubt daut anlamı türkçesi 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
Down daun anlamı türkçesi AŞAĞISI
Draw drov anlamı türkçesi 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
Dreadful dredfl anlamı türkçesi KORKUNÇ, KÖTÜ
Dreadfully dredfıli anlamı türkçesi ÇOK
Dream driim anlamı türkçesi DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
Dress dres anlamı türkçesi 1.GİYSİ  2.GİYİNMEK
Drill dril anlamı türkçesi 1.DELMEK  2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
Drink drink anlamı türkçesi İÇMEK
Drive draıv anlamı türkçesi ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
Drop drop anlamı türkçesi 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK  2.DAMLA
Drug drag anlamı türkçesi İLAÇ, UYUŞTURUCU
Drunk drank anlamı türkçesi SARHOŞ
Dry dray anlamı türkçesi 1.KURU 2.KURUMAK
Due düu anlamı türkçesi KADAR, VADE( borç )
Dull dal anlamı türkçesi 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
Dust dast anlamı türkçesi TOZ
Duty düuti anlamı türkçesi 1.GÖREV  2.GÜMRÜK VERGİSİ
E.G. i ci anlamı türkçesi ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
Each iiç anlamı türkçesi HER, HER BİRİ
Eager iigır anlamı türkçesi İSTEKLİ
Ear iır anlamı türkçesi KULAK
Early örli anlamı türkçesi ERKEN
Earn örn anlamı türkçesi PARA KAZANMAK
Earnest örnıst anlamı türkçesi CİDDİ
Earth örth anlamı türkçesi 1.DÜNYA  2.TOPRAK  3.TOPRAK PARÇASI
Ease iiz anlamı türkçesi KOLAYLIK
East iist anlamı türkçesi DOĞU
Easy iizi anlamı türkçesi KOLAY
Eat iit anlamı türkçesi YEMEK YEMEK
Echo ekou anlamı türkçesi EKO, AKİS
Economical ikınomikl anlamı türkçesi EKONOMİK
Edge ec anlamı türkçesi KENAR
Editor editır anlamı türkçesi EDİTÖR
Educate ecukeyt anlamı türkçesi EĞİTİM
Effect ıfekt anlamı türkçesi ETKİ
Efficient ıfışınt anlamı türkçesi ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
Effort efıt anlamı türkçesi EFOR
Egg eg anlamı türkçesi YUMURTA
Either…..Or…. aydır … or anlamı türkçesi YA…..YA…..
Elastic ılestik anlamı türkçesi ELASTİK
Elbow elbou anlamı türkçesi DİRSEK
Elder eldır anlamı türkçesi YAŞLI (daha yaşlı)
Elect ılekt anlamı türkçesi SEÇMEK
Election ılekşın anlamı türkçesi SEÇİM
Electricity ılektrisiti anlamı türkçesi ELEKTRİK
Elegant elıgınt anlamı türkçesi ŞIK
Elementary elımentri anlamı türkçesi TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
Elephant elıfınt anlamı türkçesi FİL
Else els anlamı türkçesi DAHA, BAŞKA
Elsewhere elsver anlamı türkçesi BAŞKA BİR YER
Embassy embısi anlamı türkçesi BÜYÜKELÇİLİK
Emerge ımörc anlamı türkçesi ÇIKMAK
Emergency ımörcınsi anlamı türkçesi ACİL DURUM
Emigrate emıgreyt anlamı türkçesi GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
Employ ımploy anlamı türkçesi ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
Employee ımployi anlamı türkçesi ÇALIŞTIRILAN ADAM
Employer ımployır anlamı türkçesi İŞVEREN
Employment ımploymınt anlamı türkçesi İŞ
Empty empti anlamı türkçesi BOŞ
Enclose ınklouz anlamı türkçesi KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
Encourage ınkarıc anlamı türkçesi CESARETLENDİRMEK
End end anlamı türkçesi SON, BİTİRMEK
Enemy enımi anlamı türkçesi DÜŞMAN
Energy enırci anlamı türkçesi ENERJİ
Engage engeyc anlamı türkçesi 1.NİŞANLAMAK  2.İŞ VERMEK
Engine encin anlamı türkçesi MAKİNE
Enjoy ıncoy anlamı türkçesi EĞLENMEK
Enough inaf anlamı türkçesi YETER
Enter enter anlamı türkçesi GİRMEK
Enterprise entıprayz anlamı türkçesi GİRİŞİM
Entertain entıteyn anlamı türkçesi AĞIRLAMAK (konukları)
Entertainment entıteynmınt anlamı türkçesi EĞLENCE
Entrance entrıns anlamı türkçesi GİRİŞ
Envelope ınvılop anlamı türkçesi ZARF
Equal ikuıl anlamı türkçesi EŞİT
Equality ikualiti anlamı türkçesi EŞİTLİK
Erect irekt anlamı türkçesi KALDIRMAK
Error erır anlamı türkçesi HATA
Escalator eskıleytır anlamı türkçesi YÜRÜYEN MERDİVEN
Escape ıskeyp anlamı türkçesi KAÇMAK
Especial ıspeşl anlamı türkçesi ÖZEL, ÖNEMLİ
Essential ısenşıl anlamı türkçesi TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
Establish ıstabliş anlamı türkçesi KURMAK ,İNŞA ETMEK
Estimate estımeyt anlamı türkçesi TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
Even ivın anlamı türkçesi 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
Evening ivning anlamı türkçesi AKŞAM
Event ivent anlamı türkçesi OLAY
Eventually ivençuıli anlamı türkçesi SONUNDA, NİHAİ
Ever evır anlamı türkçesi HERHANGİ BİR ZAMAN
Every evri anlamı türkçesi HER
Evil ivl anlamı türkçesi KÖTÜ
Exact ıgzekt anlamı türkçesi TAM
Exactly ıgzekli anlamı türkçesi KESİN OLARAK
Exaggerate ıgzacıreyt anlamı türkçesi ABARTMAK
Examine ıgzamin anlamı türkçesi İNCELEMEK, SINAV VERMEK
Example ıgzempl anlamı türkçesi ÖRNEK
Excellent eksılınt anlamı türkçesi ÇOK İYİ
Except ıksept anlamı türkçesi DIŞINDA, HARİÇ
Exception ıksepşın anlamı türkçesi İSTİSNA
Flood flad anlamı türkçesi SEL
Floor floor anlamı türkçesi YAPININ TABANI, KAT
Flour flauır anlamı türkçesi UN
Flower flauır anlamı türkçesi ÇİÇEK
Fly flay anlamı türkçesi 1.UÇMAK  2.SİNEK
Fog fog anlamı türkçesi SİS
Fold fould anlamı türkçesi KATLAMAK
Follow folou anlamı türkçesi İZLEMEK, TAKİP ETMEK
Fond fond anlamı türkçesi HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
Food fuud anlamı türkçesi YİYECEK, BESİN
Fool fuul anlamı türkçesi 1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
Foolish fuuliş anlamı türkçesi APTALCA
Foot fuut anlamı türkçesi AYAK
For for anlamı türkçesi İÇİN
Forbid forbid anlamı türkçesi YASAKLAMAK
Force fors anlamı türkçesi ZORLAMAK, ZOR, FORS
Forecast forkast anlamı türkçesi TAHMİN
Forehead forıd anlamı türkçesi ALIN
Foreign forın anlamı türkçesi YABANCI (ülke veya ırk)
Forest forıst anlamı türkçesi ORMAN
Forget fıget anlamı türkçesi UNUTMAK
Forgive fıgiv anlamı türkçesi BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
Fork fork anlamı türkçesi ÇATAL
Form form anlamı türkçesi ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
Former formır anlamı türkçesi ÖNCEKİ ZAMAN
Fortnight fortnayt anlamı türkçesi İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
Fortune forçın anlamı türkçesi 1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
Forward forvıd anlamı türkçesi İLERİ
Foundation faundeyşın anlamı türkçesi 1.TEMEL 2.VAKIF
Fountain fauntın anlamı türkçesi FISKİYE
Fountain-Pen fauntın pen anlamı türkçesi DOLMA KALEM
Fox foks anlamı türkçesi TİLKİ
Frame freym anlamı türkçesi ÇERÇEVE
Free frii anlamı türkçesi ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
Free frii anlamı türkçesi BEDAVA, ÜCRETSİZ
Freedom friidım anlamı türkçesi ÖZGÜRLÜK
Freeze friz anlamı türkçesi DONMAK
Fresh freş anlamı türkçesi TAZE
Friday fraydey anlamı türkçesi CUMA
Friend frend anlamı türkçesi ARKADAŞ
Friendly frendli anlamı türkçesi DOSTÇA
Fright frayt anlamı türkçesi KORKU
Frighten fraytn anlamı türkçesi KORKUTMAK
Frog frog anlamı türkçesi KURBAĞA
From from anlamı türkçesi (…DEN,  …DAN) EKİ
Front frant anlamı türkçesi ÖN
Frown fraun anlamı türkçesi KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
Fruit fruut anlamı türkçesi MEYVE
Fugitive fiucitiv anlamı türkçesi KANUN KAÇAĞI
Full ful anlamı türkçesi DOLU, TAMAMEN
Fun fan anlamı türkçesi EĞLENCE
Fund fand anlamı türkçesi FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
Funny fani anlamı türkçesi 1.KOMİK  2.GARİP
Fur för anlamı türkçesi KÜRK
Furnish förniş anlamı türkçesi DÖŞEMEK
Further fördır anlamı türkçesi DAHA
Future füuçır anlamı türkçesi GELECEK
Gain geyn anlamı türkçesi KAZANMAK
Gallery gelıri anlamı türkçesi GALERİ
Gamble gembl anlamı türkçesi KUMAR OYNAMAK, KUMAR
Game geym anlamı türkçesi OYUN
Gang geng anlamı türkçesi ÇETE
Gap gep anlamı türkçesi BOŞLUK, FARK
Garage garaaj anlamı türkçesi GARAJ
Garden gadn anlamı türkçesi BAHÇE
Garlic gaalik anlamı türkçesi SARIMSAK
Gas ges anlamı türkçesi GAZ
Gate geyt anlamı türkçesi BAHÇE KAPISI
Gather gedır anlamı türkçesi 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
General cenrıl anlamı türkçesi GENERAL
General cenrıl anlamı türkçesi GENEL
Generally cenrıli anlamı türkçesi GENELLİKLE
Generous cenrıs anlamı türkçesi CÖMERT
Genius ciniıs anlamı türkçesi DAHİ
Gentle centl anlamı türkçesi NAZİK
Gentleman centlmın anlamı türkçesi CENTİLMEN
Get get anlamı türkçesi 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
Gift gift anlamı türkçesi 1.ARMAĞAN  2.YETENEK
Gipsy cipsi anlamı türkçesi ÇİNGENE
Girl görl anlamı türkçesi KIZ
Give giv anlamı türkçesi VERMEK
Glad gled anlamı türkçesi MEMNUN
Gladly gledli anlamı türkçesi ZEVKLE
Glass glas anlamı türkçesi CAM, BARDAK
Glorious gloriıs anlamı türkçesi PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
Glory glori anlamı türkçesi ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
Glove glav anlamı türkçesi ELDİVEN
Go go anlamı türkçesi GİTMEK
Goat gout anlamı türkçesi KEÇİ
God gad anlamı türkçesi TANRI
Gold gould anlamı türkçesi ALTIN
Golden gouldın anlamı türkçesi ALTINDAN
Goldfish gouldfiş anlamı türkçesi AKVARYUM BALIĞI
Good gud anlamı türkçesi 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
Good-Looking gud luking anlamı türkçesi İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
Goose guus anlamı türkçesi KAZ
Gosh goş anlamı türkçesi HAYRET!…
Govern gavn anlamı türkçesi YÖNETMEK, HÜKMETMEK
Government gavınmınt anlamı türkçesi HÜKÜMET
Graduate grecueyt anlamı türkçesi MEZUN (üniversite mezunu)