ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 8


Hostage hastıc anlamı türkçesi ESİR, REHİNE
Hostel hastl anlamı türkçesi ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
Hot hat anlamı türkçesi 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
Hotel houtel anlamı türkçesi OTEL
Hour auır anlamı türkçesi SAAT
Hourly auıli anlamı türkçesi SAAT BAŞI
House haus anlamı türkçesi EV
Housewife haus wayf anlamı türkçesi EV HANIMI
Hover havır anlamı türkçesi HAVADA KALMAK
How haw anlamı türkçesi NASIL
However hauevır anlamı türkçesi HER ŞEKİLDE
Hum ham anlamı türkçesi VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
Humble hambl anlamı türkçesi ALÇAK GÖNÜLLÜ
Humour hüumır anlamı türkçesi GÜLDÜRÜ, MİZAH
Hungry hangri anlamı türkçesi
Hunt hant anlamı türkçesi AVLAMAK
Hurry hari anlamı türkçesi ACELE ETMEK
Hurt hört anlamı türkçesi YARALAMAK, YARALANMAK
Husband hazbınd anlamı türkçesi KOCA, ERKEK EŞ
Ice ays anlamı türkçesi BUZ
Ice-Cream ays kriim anlamı türkçesi DONDURMA
Icy aysi anlamı türkçesi ÇOK SOĞUK, BUZLU
Idea aydiı anlamı türkçesi FİKİR
Ideal aydiıl anlamı türkçesi YETKİN, İDEAL
Identical aydentikl anlamı türkçesi ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
Identify aydentifay anlamı türkçesi BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
Idle aydl anlamı türkçesi ATIL, BOŞ
If if anlamı türkçesi EĞER
Ill il anlamı türkçesi HASTA, HASTALIK
Illegal illigıl anlamı türkçesi KANUNSUZ
Image imıc anlamı türkçesi HAYAL, İMAJ
Immediate immidiıt anlamı türkçesi ANINDA, DERHAL
Immense imens anlamı türkçesi ÇOK BÜYÜK
Immigrate imigreyt anlamı türkçesi GÖÇMEN
Impatient impeyşınt anlamı türkçesi SABIRSIZ
Impolite impolayt anlamı türkçesi KABA, NAZİK DEĞİL
Import import anlamı türkçesi İTHAL ETMEK
Importance importıns anlamı türkçesi ÖNEM
Important importınt anlamı türkçesi ÖNEMLİ
Impossible imposıbl anlamı türkçesi OLANAKSIZ
Impress impres anlamı türkçesi ETKİLEMEK
Impression impreşn anlamı türkçesi ETKİ
Improve impruuv anlamı türkçesi GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
Improvement impruuvmınt anlamı türkçesi GELİŞME
In in anlamı türkçesi 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE  2.POPÜLER
In Order To in ordır to anlamı türkçesi AMACIYLA, MAKSADIYLA
Incident insidınt anlamı türkçesi OLAY (önemsiz olay)
Include inkluud anlamı türkçesi KAPSAMAK
Income inkım anlamı türkçesi GELİR
Incorrect ınkırekt anlamı türkçesi HATALI, YANLIŞ
Increase inkriiz anlamı türkçesi ARTMAK
Incredible inkredıbl anlamı türkçesi İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
Indeed indiid anlamı türkçesi GERÇEKTEN
Independent ındıpendınt anlamı türkçesi BAĞIMSIZ
Indicate indikeyt anlamı türkçesi GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
Indoor indor anlamı türkçesi EV İÇİNDE, İÇERDE
Industry indastri anlamı türkçesi ENDÜSTRİ
Inferior infiıriır anlamı türkçesi AŞAĞILIK
Influence ınfluıns anlamı türkçesi ETKİ, ETKİLEMEK
Inform infoom anlamı türkçesi BİLGİ VERMEK
Informal infoomıl anlamı türkçesi RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
Information infımeyşın anlamı türkçesi BİLGİ, ENFORMASYON
Injure incır anlamı türkçesi İNCİTMEK
Ink ink anlamı türkçesi MÜREKKEP
Inn in anlamı türkçesi 1.HAN  2.MOTEL
Inquire inkwayr anlamı türkçesi ARAŞTIRMAK
Inquiry inkuaıri anlamı türkçesi SORU
Insect insekt anlamı türkçesi BÖCEK
Inside insayd anlamı türkçesi İÇERİSİ
Insist insist anlamı türkçesi ISRAR ETMEK
Inspect inspekt anlamı türkçesi İNCELEMEK
Inspector inspektır anlamı türkçesi MÜFETTİŞ
Install instol anlamı türkçesi YERLEŞTİRMEK
Instance instıns anlamı türkçesi ÖRNEK
Instead Of insted ov anlamı türkçesi YERİNE
Institute instıtüut anlamı türkçesi ENSTİTÜ,KURULUŞ
Instruction instrakşn anlamı türkçesi YÖNERGE;TALİMAT
Instrument instrumınt anlamı türkçesi ENSTRÜMAN
Intelligent intelicınt anlamı türkçesi ZEKİ
Intend intend anlamı türkçesi PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
Intention intenşın anlamı türkçesi PLAN
Interest interest anlamı türkçesi 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
Interesting intresting anlamı türkçesi İLGİNÇ
Intermediate intımidiıt anlamı türkçesi ARADA
International intıneyşınıl anlamı türkçesi ULUSLARARASI
Interpret intörprıt anlamı türkçesi ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
Interrupt intırapt anlamı türkçesi DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
Interval ıntıvl anlamı türkçesi ARALIK, ARA
Interview intıvüu anlamı türkçesi RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
Into intu anlamı türkçesi İÇİNE
Introduce intrıdyus anlamı türkçesi TANIŞTIRMAK
Invalid invelid anlamı türkçesi GEÇERSİZ
Invent invent anlamı türkçesi İCAT ETMEK, YARATMAK
Invest invest anlamı türkçesi YATIRIM YAPMAK
Investigate ınvestıgeyt anlamı türkçesi ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
Invite ınvayt anlamı türkçesi DAVET ETMEK
Iron ayrın anlamı türkçesi 1.DEMİR  2.ÜTÜ
Irregular ıregulır anlamı türkçesi DÜZENSİZ
Island aylınd anlamı türkçesi ADA
Issue işuu anlamı türkçesi 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
Likely laykli anlamı türkçesi BÜYÜK OLASILIKLA
Line layn anlamı türkçesi ÇİZGİ, SATIR, SIRA
Link link anlamı türkçesi BİRLEŞTİRMEK
Lip lip anlamı türkçesi DUDAK
Liquid likuit anlamı türkçesi SIVI
List list anlamı türkçesi LİSTE
Listen lisın anlamı türkçesi DİNLEMEK
Little litıl anlamı türkçesi KÜÇÜK
Live laıv anlamı türkçesi CANLI
Live liv anlamı türkçesi YAŞAMAK
Lives layvz anlamı türkçesi YAŞAMLAR
Living living anlamı türkçesi YAŞAM BİÇİMİ
Load loud anlamı türkçesi YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
Local lokıl anlamı türkçesi BÖLGESEL, YEREL
Lock lok anlamı türkçesi KİLİTLEMEK, KİLİT
Long long anlamı türkçesi UZUN
Look luuk anlamı türkçesi BAKMAK, BAKIŞ
Loose luuz anlamı türkçesi BOL, BAĞSIZ
Lose luuz anlamı türkçesi KAYBETMEK
Loss los anlamı türkçesi KAYIP, ZARAR
Lot lot anlamı türkçesi ÇOK
Loud laud anlamı türkçesi YÜKSEK SESLİ
Love lav anlamı türkçesi SEVGİ;AŞK
Lovely lavli anlamı türkçesi SEVİMLİ
Low lov anlamı türkçesi ALÇAK, DÜŞÜK
Lower lovır anlamı türkçesi AŞAĞIYA İNDİRMEK
Luck lak anlamı türkçesi ŞANS
Lucky laki anlamı türkçesi ŞANSLI
Luggage lagıc anlamı türkçesi VALİZ, YÜK
Lunch lanç anlamı türkçesi ÖĞLE YEMEĞİ
Lung lang anlamı türkçesi AKCİĞER
Luxury lakşıri anlamı türkçesi LÜKS
Machine mışiin anlamı türkçesi MAKİNE
Machine-Gun mışiin gan anlamı türkçesi MAKİNELİ TÜFEK
Mad med anlamı türkçesi DELİ
Madam medım anlamı türkçesi MADAM, BAYAN
Magic mecik anlamı türkçesi BÜYÜ
Mail meyl anlamı türkçesi POSTA
Main meyn anlamı türkçesi ANA, ESAS
Make meyk anlamı türkçesi 1.YAPMAK  2.ÇEŞİT
Make-Up meyk ap anlamı türkçesi 1.MAKYAJ  2.UYDURMAK
Male meyl anlamı türkçesi ERKEK
Man men anlamı türkçesi ADAM
Manage menıc anlamı türkçesi YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
Management menıcmınt anlamı türkçesi YÖNETİM, İDARE
Manager menıcır anlamı türkçesi YÖNETİCİ, MENAJER
Manner menır anlamı türkçesi TAVIR, GÖRGÜ
Many meni anlamı türkçesi BİRÇOK
Map mep anlamı türkçesi HARİTA
March març anlamı türkçesi 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
Mark mark anlamı türkçesi İŞARETLEMEK, İŞARET
Market maakıt anlamı türkçesi PAZAR, PİYASA
Marry meri anlamı türkçesi EVLENMEK
Marvellous marvılıs anlamı türkçesi ŞAHANE, HARİKA
Mask mesk anlamı türkçesi MASKE
Mass mes anlamı türkçesi KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
Master mestır anlamı türkçesi UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
Match meç anlamı türkçesi 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
Material metıriıl anlamı türkçesi MALZEME, KUMAŞ
Matter metır anlamı türkçesi 1.MESELE  2.ÖNEMLİ OLMAK
May mey anlamı türkçesi 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
Me mi anlamı türkçesi BANA, BEN
Meal miıl anlamı türkçesi YEMEK
Mean miin anlamı türkçesi 1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
Mean miin anlamı türkçesi ORTALAMA
Meaning miining anlamı türkçesi ANLAM
Means miins anlamı türkçesi 1.STİL, YOL, YARDIM  2.PARA
Meantime miintaym anlamı türkçesi BU ARADA
Meanwhile miinvayl anlamı türkçesi BU ARADA, AYNI ANDA
Measure mejır anlamı türkçesi ÖLÇÜ
Meat miit anlamı türkçesi ET
Mechanic mekanik anlamı türkçesi MEKANİK
Medal medıl anlamı türkçesi MADALYA
Medicine medisin anlamı türkçesi İLAÇ, TIP
Meet miit anlamı türkçesi BULUŞMAK, KARŞILAMAK
Meeting miiting anlamı türkçesi TOPLANTI, MİTİNG
Melody melodi anlamı türkçesi EZGİ, MELODİ
Melon melın anlamı türkçesi KAVUN
Melt melt anlamı türkçesi ERİMEK
Member membır anlamı türkçesi ÜYE
Memorable memırıbl anlamı türkçesi UNUTULMAYACAK
Memorandum memırendım anlamı türkçesi NOT
Memorial memoriıl anlamı türkçesi BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
Memorize memırayz anlamı türkçesi EZBERLEMEK
Memory memıri anlamı türkçesi HAFIZA
Men men anlamı türkçesi ADAMLAR
Mend mend anlamı türkçesi TAMİR ETMEK
Mental mentıl anlamı türkçesi ZİHİNSEL
Mention menşın anlamı türkçesi BAHSETMEK
Merchant mörçınt anlamı türkçesi TÜCCAR
Mercy mörsi anlamı türkçesi MERHAMET
Mere miır anlamı türkçesi SADECE,YALNIZCA
Merry meri anlamı türkçesi MUTLU
Mess mes anlamı türkçesi KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
Message mesıc anlamı türkçesi MESAJ
Metal metıl anlamı türkçesi METAL
Meter mitır anlamı türkçesi ÖLÇEK
Method methıd anlamı türkçesi METOT
Metre mitr anlamı türkçesi METRE
Mice mays anlamı türkçesi FARELER
Nuisance nuusıns anlamı türkçesi SIKINTI, DERT
Number nambır anlamı türkçesi SAYI, NUMARALANDIRMAK
Nurse nörs anlamı türkçesi HEMŞİRE, HASTABAKICI
Nut nat anlamı türkçesi 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
Oak ook anlamı türkçesi MEŞE
Obey obey anlamı türkçesi SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
Object ıbcekt anlamı türkçesi İTİRAZ ETMEK
Object abcekt anlamı türkçesi NESNE, OBJE, AMAÇ
Observation abzıveyşın anlamı türkçesi GÖZLEM
Observe ıbzörv anlamı türkçesi GÖZLEM YAPMAK
Obtain ıbtein anlamı türkçesi TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
Obvious ıbvıyıs anlamı türkçesi AŞİKAR
Occasion ıkeyjn anlamı türkçesi VESİLE
Occupation aküpeyşın anlamı türkçesi 1.MESLEK  2.İŞGAL
Occupy aküpay anlamı türkçesi İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
Ocean ouşın anlamı türkçesi OKYANUS
October oktobır anlamı türkçesi EKİM (ayı )
Of ov anlamı türkçesi İYELİK EKİ, NIN
Off of anlamı türkçesi YOK OLMAK, EKSİLMEK
Offence ıfens anlamı türkçesi 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
Offend ıfend anlamı türkçesi KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
Offer ofır anlamı türkçesi TEKLİF ETMEK
Office ofis anlamı türkçesi OFİS
Officer ofisır anlamı türkçesi SUBAY, MEMUR
Official ofişl anlamı türkçesi RESMİ
Often ofn anlamı türkçesi SIK SIK
Oil oyl anlamı türkçesi YAĞ, PETROL
Old old anlamı türkçesi ESKİ, YAŞLI
On an anlamı türkçesi ÜZERİNDE
Once wans anlamı türkçesi 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
One wan anlamı türkçesi BİR
Only ounli anlamı türkçesi SADECE, YALNIZCA
Open oupın anlamı türkçesi AÇIK, AÇMAK
Operate opıreyt anlamı türkçesi ÇALIŞMAK
Operation opıreyşın anlamı türkçesi 1.OPERASYON  2.AMELİYAT
Operator opıreytır anlamı türkçesi OPERATÖR
Opinion opinyın anlamı türkçesi DÜŞÜNCE
Opportunity aporçüniti anlamı türkçesi FIRSAT
Opposite apızit anlamı türkçesi ZIT,TERS
Optimist aptimist anlamı türkçesi İYİMSER
Or or anlamı türkçesi VEYA
Orange orınc anlamı türkçesi 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
Order oordır anlamı türkçesi 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
Ordinary oodnri anlamı türkçesi SIRADAN, NORMAL
Organ orgın anlamı türkçesi 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
Organize orgınayz anlamı türkçesi ORGANİZE ETMEK
Origin oricin anlamı türkçesi KÖKEN, ORİJİN
Other adır anlamı türkçesi DİĞER
Otherwise adırwayz anlamı türkçesi 1.BAŞKA TÜRLÜ  2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
Ought oot anlamı türkçesi ..MELİ ..MALI EKİ