ingilizce sözlük kelimelerin anlamları Türkçesi okunuşu 9


Our aar anlamı türkçesi BİZİM
Out aut anlamı türkçesi DIŞARI
Out-Of-Date aut ov deyt anlamı türkçesi MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
Outline autlayn anlamı türkçesi ANA HAT, ÖZETLEMEK
Output autput anlamı türkçesi ÇIKTI
Outside autsayd anlamı türkçesi DIŞARI
Oven avn anlamı türkçesi FIRIN
Over ouvır anlamı türkçesi 1.ÜSTÜNDE  2.BİTMEK
Overcome ouvıkam anlamı türkçesi ÜSTESİNDEN GELMEK
Owe ou anlamı türkçesi BORÇLU OLMAK
Own on anlamı türkçesi SAHİP OLMAK
Owner ounır anlamı türkçesi SAHİP
Ox oks anlamı türkçesi BOĞA
Pack pek anlamı türkçesi PAKETLEMEK
Packet pekıt anlamı türkçesi PAKET
Page peyc anlamı türkçesi SAYFA
Pain peyn anlamı türkçesi ACI, AĞRI
Painful peynful anlamı türkçesi AĞRILI
Paint peynt anlamı türkçesi BOYAMAK, BOYA
Painter peyntır anlamı türkçesi 1.RESSAM  2.BOYACI
Pair peır anlamı türkçesi ÇİFT
Palace pelıs anlamı türkçesi SARAY
Pale peyl anlamı türkçesi SOLUK,SOLGUN  (renk)
Pan pen anlamı türkçesi TAVA
Panic penik anlamı türkçesi PANİK
Paper peypır anlamı türkçesi 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
Paradise perıdays anlamı türkçesi CENNET
Paragraph perıgraf anlamı türkçesi PARAGRAF
Parcel paasl anlamı türkçesi PARÇA
Pardon paadn anlamı türkçesi PARDON
Parent perınt anlamı türkçesi ANA BABA
Park park anlamı türkçesi 1.PARK 2.PARK ETMEK
Parliament parlımınt anlamı türkçesi PARLAMENTO
Parrot perıt anlamı türkçesi PAPAĞAN
Part part anlamı türkçesi KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
Part-Time part taym anlamı türkçesi YARIM GÜN
Particular pıtikülır anlamı türkçesi YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
Partner partnır anlamı türkçesi 1.ORTAK  2.PARTNER
Party paati anlamı türkçesi PARTİ
Pass pes anlamı türkçesi GEÇMEK, GEÇİRMEK
Passage pesıc anlamı türkçesi PASAJ
Passenger pesıncır anlamı türkçesi YOLCU
Passport pasport anlamı türkçesi PASAPORT
Password paswörd anlamı türkçesi PAROLA
Past pest anlamı türkçesi GEÇMİŞ
Patience peyşns anlamı türkçesi SABIR
Patient peyşnt anlamı türkçesi 1.SABIRLI 2.HASTA
Pay pey anlamı türkçesi ÖDEMEK
Payment peymınt anlamı türkçesi ÖDEME
Peace piis anlamı türkçesi BARIŞ
Present prizent anlamı türkçesi SUNMAK
President prezidınt anlamı türkçesi BAŞKAN
Press pres anlamı türkçesi 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
Press pres anlamı türkçesi BASKI YAPMAK, BASMAK
Pressure preşır anlamı türkçesi BASINÇ, BASKI
Pretend pritend anlamı türkçesi GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
Pretty priti anlamı türkçesi 1.SEVİMLİ  2.OLDUKÇA
Prevent privent anlamı türkçesi KORUMAK
Previous priiviıs anlamı türkçesi ÖNCEKİ
Price prays anlamı türkçesi FİYAT
Pride prayd anlamı türkçesi ONUR,GURUR
Priest priist anlamı türkçesi RAHİP
Prince prins anlamı türkçesi PRENS
Principal prinsipl anlamı türkçesi 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP  3.ANA PARA (borçta)
Print print anlamı türkçesi 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
Prison prizn anlamı türkçesi HAPİS
Prisoner priznır anlamı türkçesi 1.MAHKUM 2.ESİR
Private prayvıt anlamı türkçesi ÖZEL
Prize prayz anlamı türkçesi ÖDÜL
Probable prabıbl anlamı türkçesi OLASI
Problem prablım anlamı türkçesi SORUN, PROBLEM
Produce prodyus anlamı türkçesi ÜRETMEK
Product prıdak anlamı türkçesi ÜRÜN
Production prodakşn anlamı türkçesi ÜRETİM
Profession profeşn anlamı türkçesi MESLEK
Profit profit anlamı türkçesi KAR
Programme prougrem anlamı türkçesi PROGRAM
Progress prougres anlamı türkçesi GELİŞME
Promise promis anlamı türkçesi SÖZ VERMEK
Pronounce pronauns anlamı türkçesi OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
Proof pruuf anlamı türkçesi KANIT
Proper prapır anlamı türkçesi UYGUN, DOĞRU
Property prapıti anlamı türkçesi MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
Proposal propouzl anlamı türkçesi PLAN, ÖNERİ
Propose propouz anlamı türkçesi 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
Protect prıtekt anlamı türkçesi KORUMAK
Protest protest anlamı türkçesi PROTESTO
Proud praud anlamı türkçesi GURURLU
Prove pruuv anlamı türkçesi KANITLAMAK
Provide provayd anlamı türkçesi SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
Pub pab anlamı türkçesi PAB, BİRAHANE
Public pablik anlamı türkçesi HALK  (puplıc sector=devlet sektörü )
Publish pabliş anlamı türkçesi BASIM (bir yayını)
Pull pul anlamı türkçesi ÇEKMEK
Pullover pulouvır anlamı türkçesi 1.KAZAK  2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
Pump pamp anlamı türkçesi POMPA
Punch panç anlamı türkçesi 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
Punish paniş anlamı türkçesi CEZALANDIRMAK
Pupil püupl anlamı türkçesi 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
Puppet papıt anlamı türkçesi KUKLA
Puppy papi anlamı türkçesi GENÇ KÖPEK
Purchase pörçıs anlamı türkçesi SATIN ALMAK
Purple pörpıl anlamı türkçesi MOR
Purpose pöpıs anlamı türkçesi AMAÇ
Push puş anlamı türkçesi İTMEK
Put put anlamı türkçesi KOYMAK
Puzzle pazl anlamı türkçesi BULMACA, PROBLEM
Pyjamas pıcaamız anlamı türkçesi PİJAMA
Quality kualıti anlamı türkçesi NİTELİK, KALİTE
Quantity kuantıti anlamı türkçesi MİKTAR
Quarrel kuarıl anlamı türkçesi TARTIŞMAK, ATIŞMAK
Quarter kootır anlamı türkçesi ÇEYREK
Queen kuiin anlamı türkçesi KRALİÇE
Question quesçın anlamı türkçesi SORU, SORMAK
Queue küu anlamı türkçesi SIRA, KUYRUK
Quick kuik anlamı türkçesi ÇABUK
Quiet kuayıt anlamı türkçesi SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
Quite kuayt anlamı türkçesi HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
Quiz kuiz anlamı türkçesi KÜÇÜK TEST
Rabbit rebit anlamı türkçesi TAVŞAN
Race reys anlamı türkçesi IRK
Race reys anlamı türkçesi YARIŞMAK
Radiator reydieytır anlamı türkçesi RADYATÖR
Radio reydio anlamı türkçesi RADYO
Rail reyl anlamı türkçesi RAY
Railway reylwey anlamı türkçesi TREN YOLU
Rain reyn anlamı türkçesi YAĞMUR
Raincoat reynkout anlamı türkçesi YAĞMURLUK
Raise reyz anlamı türkçesi 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
Range reync anlamı türkçesi ARALIK, ALAN
Rank renk anlamı türkçesi 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
Rapid repid anlamı türkçesi ÇABUK, HIZLI
Rare reyr anlamı türkçesi NADİR
Rate reyt anlamı türkçesi 1.HIZ  2. ORAN
Rather radır anlamı türkçesi EPEY, ÇOK DEĞİL
Raw row anlamı türkçesi 1.HAM 2.ÇİĞ
Razor reyzır anlamı türkçesi USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
Reach riiç anlamı türkçesi ERİŞMEK
Read riid anlamı türkçesi OKUMAK
Ready redi anlamı türkçesi HAZIR
Realize riılayz anlamı türkçesi FARK ETMEK (idrak etmek )
Really riıli anlamı türkçesi GERÇEKTEN
Reason riizn anlamı türkçesi 1.NEDEN  2.AKIL
Reasonable riiznıbl anlamı türkçesi MAKUL
Recall rikol anlamı türkçesi ANIMSAMAK
Receipt rısiit anlamı türkçesi MAKBUZ
Receive rısiiv anlamı türkçesi 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
Recent riisnt anlamı türkçesi YAKIN ZAMANDA OLAN
Reception risepşn anlamı türkçesi 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
Recognize rekıgnayz anlamı türkçesi TANIMAK
Saddle sedl anlamı türkçesi EĞER
Safe seyf anlamı türkçesi 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
Sail seyl anlamı türkçesi DENİZ YOLCULUĞU
Sailor seylır anlamı türkçesi DENİZCİ
Sake seyk anlamı türkçesi HATIR, UĞRUNA
Salad selıd anlamı türkçesi SALATA
Salary selıri anlamı türkçesi MAAŞ
Sale seyl anlamı türkçesi SATIŞ
Salt solt anlamı türkçesi TUZ
Same seym anlamı türkçesi AYNI, FARKSIZ
Sand send anlamı türkçesi KUM
Sandal sendl anlamı türkçesi SANDALET
Sandwich sendwic anlamı türkçesi SANDVİÇ
Satisfy setısfay anlamı türkçesi TATMİN ETMEK
Saturday setırdey anlamı türkçesi CUMARTESİ
Save seyv anlamı türkçesi 1.KORUMAK  2.TASARRUF ETMEK
Say sey anlamı türkçesi DEMEK, SÖYLEMEK
Scale skeyl anlamı türkçesi 1.ÖLÇEK 2.TART
Scarce skers anlamı türkçesi KIT
School skuul anlamı türkçesi OKUL
Science sayıns anlamı türkçesi BİLİM
Scissors sizız anlamı türkçesi MAKAS
Score skoor anlamı türkçesi SKOR
Scrape skreyp anlamı türkçesi KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
Scratch skreç anlamı türkçesi 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
Scream skriim anlamı türkçesi ÇIĞLIK
Screen skriin anlamı türkçesi 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
Screw skru anlamı türkçesi VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
Sea sii anlamı türkçesi DENİZ
Search sörç anlamı türkçesi ARAŞTIRMAK
Seashore siişor anlamı türkçesi DENİZ KIYISI
Season siizn anlamı türkçesi MEVSİM, SEZON
Seat siit anlamı türkçesi OTURULACAK YER
Second sekınd anlamı türkçesi 1.SANİYE  2.İKİNCİ
Secret sikrıt anlamı türkçesi GİZ, SIR
Secretary sekrıtri anlamı türkçesi SEKRETER
Section sekşn anlamı türkçesi KISIM, BÖLÜM
See sii anlamı türkçesi 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
Seed siid anlamı türkçesi 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
Seek siik anlamı türkçesi ARAMAK, SORUŞTURMAK
Seem siim anlamı türkçesi GÖRÜNMEK
Seize siiz anlamı türkçesi KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
Seldom seldım anlamı türkçesi ARA SIRA, SIK DEĞİL
Select sılekt anlamı türkçesi SEÇMEK
Selection sılekşn anlamı türkçesi SEÇİM
Selfish selfiş anlamı türkçesi BENCİL
Sell sell anlamı türkçesi SATMAK
Semi semi anlamı türkçesi YARI
Send send anlamı türkçesi GÖNDERMEK
Sense sens anlamı türkçesi DUYU
Senseless senslıs anlamı türkçesi 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
Sensible sensibıl anlamı türkçesi AKILLI
Sensitive sensitiv anlamı türkçesi DUYARLI, ALINGAN
Sentence sentıns anlamı türkçesi 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
Separate seprıt anlamı türkçesi AYRI, AYIRMAK
September septembır anlamı türkçesi EYLÜL
Serial siiriıl anlamı türkçesi SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
Serious siiriıs anlamı türkçesi CİDDİ
Sermon sörmın anlamı türkçesi VAAZ
Servant sörvınt anlamı türkçesi HİZMETÇİ
Serve sörv anlamı türkçesi 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
Service sörvis anlamı türkçesi SERVİS
Set set anlamı türkçesi AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
Settle setl anlamı türkçesi 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
Settlement setlmınt anlamı türkçesi ANLAŞMA
Several sevrıl anlamı türkçesi BİR KAÇ
Severe sıviır anlamı türkçesi SERT, CİDDİ
Sew sou anlamı türkçesi DİKİŞ DİKMEK
Shade şeyd anlamı türkçesi GÖLGE, GÖLGELEMEK
Shadow şedou anlamı türkçesi HARANLIK, GÖLGE
Shadow şedou anlamı türkçesi İZLEMEK (gizlice)
Shake şeyk anlamı türkçesi SARSMAK
Shame şeym anlamı türkçesi UTANÇ
Shape şeyp anlamı türkçesi ŞEKİL, FORM
Share şeyr anlamı türkçesi PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
Sharp şarp anlamı türkçesi 1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
Sheep şiip anlamı türkçesi KOYUN, KOYUNLAR
Sheet şiit anlamı türkçesi 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
Shell şel anlamı türkçesi 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
Shelter şeltır anlamı türkçesi SIĞINMAK
Shine şayn anlamı türkçesi PARLAMAK, PARLATMAK
Ship şip anlamı türkçesi GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
Shirt şört anlamı türkçesi GÖMLEK
Shock şak anlamı türkçesi ŞOK, ŞOK ETMEK
Shoe şuu anlamı türkçesi AYAKKABI
Shoot şuut anlamı türkçesi 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
Shop şap anlamı türkçesi DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
Shopping şaping anlamı türkçesi ALIŞVERİŞ
Shore şoor anlamı türkçesi KIYI
Short şort anlamı türkçesi 1.KISA  2.ANİDEN
Shortly şortli anlamı türkçesi 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
Shot şat anlamı türkçesi ATIŞ
Shoulder şouldır anlamı türkçesi OMUZ
Shout şaut anlamı türkçesi BAĞIRMAK
Show şou anlamı türkçesi GÖSTERMEK, GÖSTERİ
Shower şauır anlamı türkçesi 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
Shut şat anlamı türkçesi KAPATMAK (kapı,pencere  v.b ) SHUT UP=SUS
Shy şay anlamı türkçesi UTANGAÇ
Sick sik anlamı türkçesi HASTA
Side sayd anlamı türkçesi 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
Sport sport anlamı türkçesi SPOR