Input Form ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Bir iş yönetimi grafiği programında kullanıcının programa data vermek ve bir tablo ortaya çıkarmak amacıyla cevaplandırması gereken sorunlar gurubu.