inşaat teknik terimler sözlüğü


İnşaat Sektöründe Kullanılan Teknik Terimler Sözlüğü:

ADERANS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yapışma, bağlanma
ABSORBSİYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Emme, absorbe etme
AGREGA nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
APLİKASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı   belirleme
ASMOLEN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
ASMOLEN DÖŞEME nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme
ATAŞMAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Proje  dışı yapılan işlerin belirtilmesi
BETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
BRÜTBETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Çıplak, düzgün yüzeyli beton
AKS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
ALİYNMAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Hizaya getirme, aynı eksene getirme 
ALKALİ AGREGA REAKSİYONU nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
ANKASTRE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir ucu sabit kiriş, gömme
APSİS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yatay koordinat
ARTER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Ana yol
BALAST nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 40-110 mm çapında kırmataş
BAYPAS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
BEKO nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
BİMSBETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton
BİRİM AĞIRLIK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
BLOKAJ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması 
BORDÜR nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kenar taşı
BRANŞMAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bağlantı kolu
ÇİÇEKLENME nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
DANSİTE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yoğunluk
DEŞARJ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Boşaltma
DEVER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : İç eğim 
DİLATASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık
DOZ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir karışıma girmesi gereken miktar
DOZAJ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Ayarlama, düzenleme 
DURABİLİTE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım 
EKSKAVATÖR nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kazma ve yükleme makinası
ELASTİSE MODÜLÜ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer
ETÜT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Ön çalışma
FAY nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yer kırığı, yer çatlağı
FİLLER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
FİNİŞER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Serme ve sıkıştırma makinası
FİRKETE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
FORE KAZIK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
GABARİ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
GAZ BETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton
GERBER KİRİŞİ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Oynaklı (mafsallı) kiriş
  nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi :  
GRONÜLOMETRİ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
GROBETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi :  Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
HARÇ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
İNTEGRAL nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
İNCELİK MODÜLÜ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
İSTİNAT DUVARI nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Dayanma duvarı
KAPİLER BOŞLUK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kılcal boşluk
KARKAS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi
KAROT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek
KAVİTASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
KAYAR KALIP nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
KLİNKER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün
KOMPAKT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Sıkı, katı, yoğun
KONSOL nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
KOROZYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kimyasal aşınma
KÜR nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması
LENTO nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
LİMİT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram
LODER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yüklenici, kepçe
LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri
MAFSAL nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi
MASİF nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 1- Kaplama ya da doldurma olmayan
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
MESNET nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi :  
MERTEK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
MICIR nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 4-32 mm dane çaplı kırmataş
MOLOZ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Yapım yıkım artığı
MOMENT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
NERVÜR nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Diş, damar, kaburga
NERVÜRLÜ DÖŞEME nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
NERVÜRLÜ ÇELİK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
NİVELMAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi
PARAPET nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
PERMEABİLİTE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Geçirgenlik
POISSON ORANI nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı
POROZİTE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 1- Gözeneklilik
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
POZ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Kalem, çeşit
PREFABRİKASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Önyapım, ön üretim
PREKAST nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Önceden dökülmüş 
PRİZ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
PUZOLAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak
RADİJENERAL nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
RETORDER nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Geciktirici
RİJİT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
ROTARİ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası 
RÖTRE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Büzülme 
SEGREGASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Ayrışma
SEPTİK (ÇUKUR) nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Sızdırmaz çukur
SLAMP nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
SOĞUK DERZ nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik
SÖMEL nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Temel pabucu
STATİK nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2-Dengeli
ŞAPO nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
ŞÖNT (BACA) nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi
ŞÜT nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama
TABLİYE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Döşeme plağı
TAŞERON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı
TRAS nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
TUVENAN nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzmesi
TÜREV nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
UNİFORM nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Tek biçim homojen eş dağılmış 
VAKUMLU BETON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto
VİBRASYON nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Titreşim
VİZKOZİTE nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi : Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma