inşaat yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


İnşaat ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Yönetici (İnşaat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      İnşaat projelerinin yapımını üzerine alan kurum veya kuruluşlarda  veya bunların bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini, kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize etmek, (Bunlara malzeme miktarının ve işin tahminleri de dahildir.)

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.