İntermitan üretra kateterizasyon kiti


Bir ürolojik kateter (idrar toplama torbalı veya torbasız), bir tapa, ve hastanın kendi başına üriner kateterizasyon yapabilmesi için gerekli diğer aksesuarları içeren steril bir cihazlar topluluğu. Kateter, kısa dönemli, epizodik idrar drenajı sağlamak üzere kullanıcı tarafından tekrar tekrar üretraya yerleştirilebilir. Potansiyel kateterizasyon sıklığından dolayı, kateter tipik olarak yerleştirmeyi ve çıkarmayı kolaylaştıracak materyallerle [ör., politetrafloroetilen (PTFT) genellikle Teflon olarak bilinir, veya cam] önceden yağlanır veya kaplanır veya yapılır, ve muhtemelen üriner yolun enfeksiyonunu önlemek için antibiyotikle kaplı olabilir. Tekrar kullanılabilir bir cihazdır.